Etymos
Deutsch English US-English
Time ME(S)T
Date ME(S)T

Download
Program

dictionaries
dictionaries
languages Etymos information
languages homepage information
Danish-English
Danish-English

Textbooks and dictionaries, guidebooks, CDs, CD-ROMs and DVDs  >>> 
 
For getting acquainted with a language and for travelling we recommend the textbooks "Teach Yourself".
Danish
There you find the basics of a language including grammar and an explanation of pronunciation in order to understand and be understood. They give you exactly the vocabulary you need for everyday situations together with dialogs to learn how to use it. Everything is presented in an easy to understand way that makes learning a language an interesting adventure. All this makes "Teach Yourself" a bargain source of knowledge for all, who don't demand that all people are to understand English. Interesting and useful - Teach Yourself Danish.
If you want more vocabulary without trying to become a professional, then we recommend Langenscheidt's Universal Dictionaries, in this case Danish.
Dictionary Danish-English
These dictionaries contain two parts for both translation directions with a vocabulary of about 30000 words. They fully cover contemporary language in small and easy to use volumes.
 
[Aksios] [Ilaros] [Etymos]
[Akilet] [Albain]
telephone, internet and own homepage electronic dictionaries
 Imprint 
Dictionary English-Danish
Information Grammar Material Danish-English
Arrangement Abbreviations Structure Phonetics
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?

EctacoThis is version EDB English-Danish 2010.01.27. (BSA), number of entries: 45630

For representing the phonetic transcription a special font is used. Should there be problems displaying the dictionary pages, this font needed for correct display must be downloaded and installed.


 

Etymos is urgently needing language enthusiasts who are willing to contribute to the editing of dictionaries.  >>> A
a
i, en, et, om,
a bad turn
en bjørnetjenste
a baker's dozen
13 (for en sikkerheds skyld)
a barrel of oil(ca.159 liter)
1 tønde olie(ca. 159 liter)
a beat of the heart
hjerteslag
a beating
en dragt klø
a bend
krumning
a big shot
en stor kanon
a bit (too far)
lovlig (meget)
a bit
en kende
a blast
en ren svir
a bunch of keys
nøgleknippe
a carload of furniture
flyttelæs
a chip off the old block
være nogen op ad dage
a classic
klassiker
a close shave
en tæt barbering, på et hængende hår
a cold
forkølelse
a cold snap
en pludselig indsættende kuld
a corset
korset
a crying shame
synd og skam
a cuckoo
gøg, kukker
a cuckoo-clock
kukker
a curve
krumning
a dear child has many names
kært barn har mange navne
a difficulty
knibe
a dull pain in my tooth
det murrer i min tand
a fellow
man
a few
nogle, fåtal
a few days ago
forleden
a figurehead
toppen af kransekagen
A flat (note)
as (node)
a fourth (1/4)
kvart
a going over
gennemsyn
a good deal
adskilligt
a good head-
pære (hoved)
a good turn
en god gerning, gøre en tjeneste
a great many things
mangt og meget
a helping hand
håndsrækning
a hiding
få nogen på huden, prygl, tæv, bank, tæsk, prygl
a host of-
en hærskare af-
a hot ticket
livstykke (være et livstykke)
a human dynamo
livstykke (være et livstykke)
a hunch
en anelse
a jaunty fellow
friskfyr
a jest
morsomhed
a letup in the rain
opholdsvejr
A level
test(til uni.)der skal bestås, ug
a lick and a promise
kattevask
a licking
høvl (prygl)
a light dawned upon him
der gik en prås op for ham
a little
lidt
a loaf of bread
et formet brød, et uskivet brød, et helt brød
a man of few words
en mand af få ord, ordknap mand
a man of principle
en principfast mand
a man of substance
en velstående mand
a married couple
ægtefolk
a matter of history
historisk
a mess
en køn redelighed
a metrical foot (in words)
jambe
a mill
en mølle
a minor under the law
myndling
a moot point
omdisputeret punkt
a murder of crows
krageflok
a museum piece
fortidslevninger
a nasty piece of work
øretæveindbydende
a nest of eggs
redefuld
a neuter
gilding
a nine
nier
a nuisance
djævelskab, irritationsmoment
a pair of curtains
et fag gardiner
a pair of fire tongs
ildtang
a pair of lopping shears
grensaks
a pair of nutcrackers
nøddeknækker
a pair of pincers
knibtang
a pair of snuffers
lysesaks
a pair of trousers
et par bukser
a person of feeling
følelsesmenneske, hjertemenneske
a plum job
en drømmestilling, et ønskejob
a pretty/fine kettle of fish
en køn redelighed
a punter
en helflugter (fodbold)
a quarter of a square mile
quarter section
a question of money
pengespørgsmål
a real snorter
dødlækkert, alle tiders, en hård nød at knække
a rude awakening
en brat opvågning
a scream
et skrig, hylende grinagtig, hylende grinagtigt
a set of curtains
et fag gardiner
a shade (amount)
en kende
A sharp
ais (tone)
a shot (drink)
genstand, genstand (10 cm³ alkohol)
a slap-up meal
et lukullisk/overdådigt-målti
a slow train (all stations)
bumletog
a smattering
en lille smule, en anelse(fx. nogle få gloser
a soft drink
en alkoholfri drik
a soft spot
et blødt punkt
a solid hour
en hel time
a sore throat
ondt i halsen
a sorry excuse
en ussel undskyldning, en dårlig undskyldning
a sound beating
en læsterlig gang prygl
a spanking
smæk, endefuld, dada (smæk)
a spark
friskfyr, en gnist, friskfyr
a spike of barley
bygaks
a spike of rye
rugaks
a spike of wheat
hvedeaks
a spot of whisky
en sjat whisky, en tår whisky, en lille whisky
a square meal
et ordentligt måltid mad
a stab in the back
en kniv i ryggen, et bagholdsangreb
a stack of cut wood(108 feet³)
ca.3 rummeter skåret brænde
a still
et brændevinsbrænderi
a stirrup cup
en lille en på faldrebet
a stray bullet
en vildfaren kugle
a stroke of genius
et genialt indfald
a stroke of lightening
et lynnedslag
a stroke of luck
et lykketræf
a suite(f.x. a bedroom suite)
møblement
a taste for
have smag for
a text book case
en sag lig efter lærebogen
a thought better
en smule bedre
a thrashing
høvl (prygl), prygl
a tight bend
et skarpt sving
a tiny bit
gran
a token wage
en symbolsk løn, en ussel løn (oftest)
a topor
kvartalsdranker
a touch of the sun
solstik, solstik
a trifle
en kende
a two stroke engine
en totaktsmotor
a two-hitch
dobbelt halvstik
a vanful of furniture
flyttelæs
a vexed question
omdebatteret
a vile temper
et rædsomt temperament, et rædsomt humør
a weakness for
faible
a wisp of hair
en hårtot
a woman chaser
Don Juan
a working knowledge in french
kunne begå sig på fransk
a wrong
brøde
a yearly basis
årsbasis (på)
a.m.
midnat - middag (24-12)
aardvark
jordsvin
Aaron
Aron
abacus
kugleramme
abaft
agter
abalone
konkylie
abandon (without restraint)
overstadighed
abandon
løssluppethed, opgive, forlade, prisgive
abandon oneself to
hengive sig
abandoned
gudsforgåen, herreløs, forvorpen
abandonment
hengivelse
abase
fornedre
abashed
genert, sky, beskæmmet, flov
abate
fortone, aftage, mindskes
abbess
abbedisse
abbey
abbedi
abbey church
klosterkirke
abbot
abbed
abbr.
forkortelse, forkorte
abbrev.
forkortelse, forkorte
abbreviate
forkorte
abbreviation
forkortelse
abdicate (the throne)
frasige
abdicate
abdicere
abdication
abdikation, frasigelse
abdomen
bug, mave
abdominal belt
mavebælte
abdominal cavity
bughule
abdominal muscle
bugmuskel
abduct
bortføre
abduction
bortførelse
abele
poppelpil
aberrance
afvigelse
aberration
afvigelse, fejl, forvildelse
abet
være medskyldig
abeyance
stillet i bero
abhor
afsky
abhorrence
afsky, modbydelighed
abhorrent
afskyvækkende
abide (bear
orke
abide
tolerere, følge, holde ud
abide by
overholde, respektere, opretholde
abiding
uafbrudt
ability
kunnen, egnethed, evne
abject
sølle, ydmyg, ynkelig
abjure
afsværge
ablaut
inddeling i trin, gradvis overgang
ablaze
i brand
able
duelig, habil, dygtig
able seaman
matros
able to buy
købedygtig
able to deliver
leveringsdygtig
able-bodied
fuldbefaren, helbefaren, sund og stærk
able-bodied seaman
helbefaren (matros)
ably
dygtigt
abnomal fear of high places
højdeskræk
abnormal
abnorm, unormal
aboard
ombord
abode
bolig, lejlighed
abolish
nedlægge, afskaffe, ophæve
abolition
nedlæggelse, ophævelse
abolitionist
modstander af slaveriet
abomasum
løbe (drøvtyggermave), løbemave (køer)
abominable
rædselsvækkende, afskyelig, vederstyggelig
abomination
pestilens, afskyelighed, modbydelighed, afsky
aborgininals
naturfolk
aboriginal
oprindelig
aborigine
indfødt (Australien)
aborigine/original population
aboriginer
aborigins
oprindelig befolkning
abort
afbryde, aflyse
abortion (criminal)
fosterdrab
abortion
abort
abortive
mislykket, omsonst
abound
findes i overflod, bugne
abounding in grain or corn
kornrig
about
om, omkring, henimod, cirka, omtrent, henved
about a month (time)
månedstid
about eight (o'clock)
ottetiden
about four o'clock
firetiden
about nine o' clock
nitiden
about the study of birds
ornitologisk
about this
herom
about what/which
hvorover, hvorom
about-face (fig.)
ombestemme
above (mentioned)
ovenanført
above
oppe, foroven, oven, opad, ovenover, oveni
above age of majority
myndig
above ground
overjordisk
above mentioned
førnævnt
above par
over pari
above-board
ærlig
abrasion
hudafskrabning, ridse
abrasive
skarp, kradsende
abreact
afreagere
abreast
holde sig ajour, jævnsides
abridge
indskrænke, forkorte
abridgement
beskæring
abroad
udenfor, udenlands
abroad is fine-for home I pine
ude er godt - hjemme bedst
abrogate
afskaffe
abrupt
abrupt, stejl, pludselig
abruptness
pludselighed
abscess
absces (byld), absces, byld
abscissa (x-axis)
abscisse (x-akse)
abscond
stikke af
absconder
afhopper
absence
mangel, fraværelse, bortrejse
absent
fraværende
absent oneself
afrejse, stikke af, forføje, gå ud
absent yourself!
forføje
absentee
fraværende, en der pjækker
absentminded
åndsfraværende, distræt
absent-minded
fraværende, adspredt
absent-mindedness
distraktion
absolute
absolut, egenmægtig, enevældig, fuldstændig
absolute master
eneherre
absolute monarch
enevoldskonge
absolute monarchy
enevælde, enevoldsherredømme
absolute power
magtfuldkommenhed
absolute zero
Kelvin (0°K), 0°K
-273.15°C, Kelvin (K°)
absolutel
fuldkommen
absolutely
rent, ganske
absolutely necessary
bydende nødvendig, naturnødvendig
absolutely safe
helgarderet
absolutely silent
bomstille
absolution
kirkelig tilgivelse, benådning, syndsforladelse
absolvation fee
aflad
absolve
løse fra løfte
absolve from sin
syndsforladelse, syndsforladelse
absorb
indsuge, opsuge, absorbere, opsluge
absorbed in
hensynke, fordybet
absorption
opsugning, opslugthed, indsugning
absorption of oxygen
iltoptagelse
abstain
afholde sig fra, undlade
abstain from
afholde
abstemious
afholdende
abstention
afholdenhed
abstinences
abstinenser
abstract (from f.x. music)
ekstrakt
abstract
slutte, abstrakt, tage bort, teoretisk
abstraction
tyveri
absurd
fornuftsstridig, meningsløs, absurd
absurdity
meningsløshed
abumasum
kallun
abundance
overflod, overdådighed, rigdom
abundance of money
pengerigelighed
abundant
righoldig, rundelig
abuse
overfuse, fornærmelse, misbruge, skælde
abysmal
afgrundsdyb
abyss
afgrund, svælg
acacia
akacie
academic
akademisk, student
academic degree
civilingeniør
academy
akademi
Academy Counsil
konsistorium
Academy of Fine Arts
kunstakademi
academy of music
konservatorium, musikkonservatorium
acantus
akantus
accede
gå ind på, acceptere
accelerate
påskynde, accelerere, fremskynde
acceleration
accelerering, hastighedsforøgelse
accelerator
gashåndtag, gaspedal, speeder
accent
accent, betoning, accentuere
accent acute
accent aigu (´)
accent caron (alt+0711/0780)
accent hácek
accent circumflex
accent cirkumfleks (^), accent cirkumfleks (^)
accent diaresis
accent trema (¨)
accent grave
accent grave (`)
accent ogonek
accent ogonek
accentuate
betone, fremhæve, accentuere, lægge vægt på
accept
godtage, tage imod, acceptere, modtage
accept a burden
skuldre
acceptable
plausibel, antagelig, acceptabel
acceptance
medhold
access
angreb, adgang, tilstrømning, indgang
access road
tilkørselsvej, markvej
accessible
tilgængelig
accession
erhvervelse, erhverv
accessory
rekvisit, tilbehør, medskyldig, meddelagtig
accidence (conjugation)
formlære
accidence
bøjningslære, tilfælde, uheld
accident
ulykkestilfælde, ulykke
accidental
tilfældig, hændelig
accidental fire
ildsvåde (en)
accidental shot
vådeskud
accident-prone
kommer tit galt afsted, ulykkesfugl
acclaim
bifald, hylde
acclamation
bifald, applaus
acclimatize
tilpasse, akklimatisere
acclivity
skråning, skrænt
accolade
ridderslag
accommodat
imødekomme
accommodate
støtte, hjælpe, fuldende
accommodatingly
pligtskyldigst
accommodation
lokaleforhold, bekvemmelighed, husly, indbo
accommodation bill
rytterveksel
accommodative situation
lokaleforhold
accomodate
huse
accomodatio
plads
accomodation (space)
pladsforhold
accomodation
aptering, bekvemmelighed
accomodation for the night
natkvarter
accomodation ladder
falderebstrappe
accompanied by a man
herreselskab
accompaniment
ledsagelse
accompany
gå med, følge (at/et), følgeskab, ledsage
accompanying boat
ledsagebåd
accomplice
medskyldig, medskyldig
accomplice(crim
hjælper
accomplish
gennemføre, fuldbringe, fuldbyrde, komme om ved
accomplishing very little
fåfængt (opnå lidet)
accomplishment
fuldbyrdelse
accord
enighed, akkord
accordance
overensstemmelse
according to
i henhold til, ifølge
according to plan
planmæssig
according to program/schedule
programmæssig
according to regulation(s)
forskriftsmæssig
accordingly
følgelig, herefter, altså
accordion
trækharmonika, harmonika
accost
antaste
accoucheur
fødselslæge
account
redegørelse, mellemværende, konto
account book
handelsbog, regnskabsbog
account for
redegøre, gøre rede for
account transcript
kontoudskrift
accountability
medansvar
accountancy
revision, bogføring
accountant
revisor, bogholder, regnskabsfører
account-current book
reskontro (udligning/regnskab)
accounting
regnskab
accountings
regnskaber
accoustic
lydlig
accredit
tilskrive, godkende, akkreditere
accrue
samle (slå sammen)
accrued water in the scrotum
vandbrok (hydrocele testis)
accrued(interest)
påløben
accumulate
tårne sig op, hobe sig op, påløben, opdynge
accumulation
ophobning, ansamling, ophobning, opsamling
accumulation of air
luftansamling
accumulation of blood
blodansamling
accumulative
voksende, stigende
accumulator
akkumulator
accuracy
akkuratesse, korrekthed, nøjagtighed, omhu
accurate
nøjagtig, korrekt, korrekt, præcis, omhyggelig
accusation
anklage, beskyldning
accuse
beskylde, anklage
accustom
vant til, sædvanlig, vænne
accustomed to
vant til
ace
es, nummer ét, stjerne(person)
acetic
eddikesyre, syrlig, eddikesur
acetic acid
eddikesyre
acetous
eddikesur
ache
pine, værk, smerte, gøre ondt, øm
aches
knubs
achieve
opnå, præstere, præstere, udrette
achievement
præstation, dåd, bedrift
Achilles heel
Akilles hæl
Achilles tendon
Akilles sene
achromatic
akromatisk-u. farvespredning
acid
syre, syrlig, sur
acid regurgitation
surt opstød
acid retort
skarpt svar
acidic digestive fluid
mavesyre
ack-ack gun
luftværnskanon
acknowledge
medgive, indrømme, bekræfte, vedkende sig, vedstå
acknowledgement
erkendlighed, erkendelse
ackward
pinagtig
acme
højdepunkt, indbegrebet af
acne
bumser, acne (akne)
acorn
agern
acorn and beechnut (oak-beech)
olden (fællesbetegnelse), olden
acoustic
akustisk
acoustics
lydforhold, akustik
acquaint
gøre bekendt med, stifte bekendtskab med
acquaintance
bekendt, bekendtskab
acquiesce
indvillige, gå med til, akkviescere (aftale)
acquiescence
føjelighed, føjelighed
acquiescent
føjelig, medgørlig
acquire
skaffe, erhverve sig, indhøste
acquisiti
havesyge
acquisition
akkvisition, erhvervelse, erhverv
acquisitive
om sig, possessiv, begærlig, bjærgsom, havesyg
acquisitiveness
bjærgsomhed
acquit
frikende, udføre, klare (sig)
acre
acre (~4047 m²), mål: knap 4047 m²
acreage
areal (grundareal)
acrid
syrlig (bemærkning), besk, skarp, bitter
acrimonious
ramsaltet, bitter, skarp
acrimonious remark
syrlig bemærkning
acrobat
akrobat
acronym
begyndelsesbogstaver, akronym, initialer
acronyms
begyndelsesbogstaver, forkortelser, akronymer
acrophobia
højdeskræk
across
over tværs, tværs, over for
across from
overfor, imod
across there
derover
act
optræde, dåd, virke på, handling, lov, gøre
act of clemency
nådesbevisning
act of madness
galmandsværk
act of respect and kindness
cadeau
Act regulating staff/wages
normeringslov, normeringlov
act the part of the hero
helterolle
act ultra vires
overskride sin kompetence
act up to
efterleve
act upon
indvirke
act using discretion
konduite
acting
handlende, fungerende
acting appointment
konstitution
acting temporarily
konstitueret
action
handling, aktion, batalje, proces
action for damages
erstatningssag
action-packed
handlingsmættet
actions
handlinger
activate
sætte igang, aktivere
active
virksom, driftig, dådrig, aktiv, mobil
active service
krigstjeneste
activities
færden
activity
røre, aktivitet
actor
skuespiller
actress
skuespillerinde
Acts (NT)
Apostlenes Gerninger (NT)
actual
virkelig, egentlig, nuværende
actually
faktisk
actuary
beregner
acumen
skarpsindighed
acute (meriting no delay)
uopsætteligt
acute
akut, skarp, spids, skarpsindig
acute accent
aigu
acute articular rheumatism
gigtfeber
acute gastroenteritis
roskildesyge
AD (anno domini)
e.Kr. (efter Kristi fødsel)
ad
annonce
ad libitum (as you please)
ad libitum (efter behag)
ad libitum
efter behag
adage
devise, ordsprog
adamant
ubøjelig, stivnakket
Adam's ale (paraphrase)
postevand
Adam's apple
strubehoved, Adamsæble
adap
indrette
adapt
tilpasse, tilpasse sig, omarbejde, afpasse
adapt for stage
dramatisere
adapt to
omstille, indordne
adaptation
bearbejdelse, sy om, tilpasning
adapter
mellemstykke
adaption
omarbejdelse, tilpasning
adaption for the screen
filmatisering
adaption for the stage
dramatisering
add
tilføje, addere
add fuel to the fire
bringe ved til bålet
add spice to a situation
kolorit
add to
indføje, forøge
add up
passe, stemme, opgøre, addere
Add words
Tilføj ord
adder
hugorm
addict
narkoman, fanatiker
addicted
afhængig, være forfalden til
addicted to drinking
drikfældig, alkoholiker
addiction
afhængighed
addictive
vanedannende
add-in
tilføjelsesprogram
addition
sammenlægning, tilføjelse, addition
additional
yderligere, overskydende, mer, øvrig
additional consumption
merforbrug
additional expences
ekstraudgifter
additional expenditure
merudgift
additional grant
efterbevilling
additional payment
efterbetaling
additional tax
ekstraskat
additional(ly)
mere
additive
tilsætningsstof
addled brains
blød i pæren
addlehead
blød i pæren
address (speech)
programtale
address
påskrift, bopæl, adresse, henvendelse
addressee
modtager
adduce
fremføre
adductor muscle (mussels)
lukkemuskel
adenoids (in nose)
polyp
adenoids
polypper
adept
ferm, dygtig
adequacy
fyldest
adequate
adækvat, rimelig, fyldestgørende, passende
adequate space (to spare)
husrum
adhere
kline, holde sig til, klæbe til
adhered to
klinet op ad
adherent
klæbende, tilhænger, forbundet
adhering to ~ beliefs
ortodoks
adhesion
vedhæftelse, fastholdelse, klæben
adhesive
lim, klæbestof, klæg, klæbemiddel
adhesive bandage
plaster
adhesive tape
klisterpapir, klæbestrimmel
adhesiveness
klæbrighed
adieu
farvel
adjacent
hosliggende, ved siden af, tilstødende
adjacent angle
nabovinkel
adjective
tillægsord, adjektiv (tillægsord)
adjoin
støde op til
adjoining
nabo-
adjoining house
nabohus
adjourn
hæve møde
adjudicate
pådømme
adjunct
tilknyttet
adjunct professor
adjunkt
adjunctive
tilknyttet
adjust
rejicere (forkaste), justere, bilægge, afrette
adjustable
justerbar, indstillelig, regulerbar
adjustable spanner
svensknøgle, skiftenøgle
adjusting
afretning, justering
adjustment
bilæggelse, justering
adjutant stork
marabustork
adjutant(fx. adjutant-general)
adjudant
ad-lip
improvisere, improviseret
adm.of a dead person's estate
skifte
administer
give f.eks. medicin, administrere, forvalte
administration
administration, ledelse, forvaltning
administration of justice
retsvæsen, retspleje, justits
administrator
administrator, leder
admirable
beundringsværdig
admiral
admiral
admiralty
Admiralitetet, marineministeriet
admiration
beundring
admire
beundre
admirer
ynder, beundrer
admission
optagelse, entré, indrømmelse, adgang
admission of failure
falliterklæring
admission ticket
entrébillet
admission to hospital
indlæggelse
admit
anerkende, bekende, erkende, vedgå, indrømme
admitted into
indlagt
admonish
formane, påminde
admonition
formaning, reprimande, påmindelse
admonitory
manende
admonitory speech
formaningstale
ado
postyr, hurlumhej, larm, kommers
adolescence
ungdom, teenager, pubertet, ynglingealder
adolescens
opvækst
adoloscent
halvvoksen
adopt (f.x. a policy)
knæsætte
adopt
vælge, adoptere, antage (en indstilling)
adopted
adopteret
adopted son
plejesøn
adoption of report
decharge
adorable
henrivende, yndig, betagende
adoration
tilbedelse
adore
dyrke, forgude, være vild med(betaget af)
adorn
pryde, udsmykke, smykke, pryde
adornment
pryd
Adriatic (Sea)
Adriaterhavet
adrift
uden tilknytning, flyde, drive
adroit
behændig, adræt, dygtig
adscription
stavnsbånd
adult
fuldvoksen, voksen, moden
adulterate
blande op, forfalske
adultery
ægteskabsbrud, utroskab
advance (money)
forstrække, forstrækning
advance
rykke frem, avancere, fremgang, opsving
advance booking
forudbestilling
advance information
forhåndsmeddelelse
advance notice
forhåndsmeddelelse
advanced (position)
fremskudt
advanced
fremskreden, avanceret, fremrykket
advanced guard
avantgarde
advanced in years
bedaget, alderstegen
advanced sale
forsalg
advanced stage of decomposing
opløst
advanced stage of pregnancy
højgravid
advancing
fremadskridende
advantage
gode, nytte, fordel, fortrin, gavn
advantageous
fordelagtig, gunstig, nyttig
advantages
fordele (flertal)
advent
begyndelse, komme, advent
Advent calendar
julekalender
Advent wreath
adventskrans
adventitious root
birod
adventure
oplevelse, eventyr, vovestykke
adventurer
eventyrer
adventuress
eventyrerske
adventurous
eventyrlysten, eventyrlig
adverb
tillægsord, biord
adverb of manner
mådeadverbium
adverbium
adverbium
adversary
kontrapart, modstander, modspiller, modpart
adverse to
mod (imod)
adversity
modgang
advert
annonce
advertise
fremlyse, reklamere, opslå, avertere, reklamere
advertise for
efterlyse
advertisement
annonce, inserat, reklame
advertisement board
plakattavle
advertiser
annoncør
advertising
avertere, annoncere, reklamere
advertising pillar
plakatsøjle
advertize
opreklamere
advice
retningslinjer, råd
adviceable
rådelig
advisary
genpart
advise
råde, advisere
advisedly
tilrådeligt, med fuldt overlæg
adviser
konsulent
advisor
rapportør, rådgiver
advisory
rådgivende
advocate
forfægter, proponere, sagfører, husfoged
advocating
forfægtelse
adytum (temple)
lønkammer
Aegean
Ægæiske hav
aegis
auspicier
aerial
luftantenne, luft - antenne, antenne
aerial bombardment
luftbombardement
aerial electricity
luftelektricitet
aerial photography
luftfotografering
aerial roots
luftrødder
aerial view (photo)
luftfotografi
aerie (birds of prey)
rede
aerodrome
flyveplads
aerodynamic
aerodynamisk
aeroplane
flyvemaskine
aeroplane service
flyverute
aertex shirt
poloskjorte
aesir (Nordic gods)
aser
aesthetic
æstetisk
aesthetics
æstetik
afar
langt borte fra
affability
forekommenhed
affable
venlig, forbindtlig, forekommende
affair
anliggende, sag, forhold, affære
affect
anfægte, påvirke, indvirke, berøre, påvirke
affectated
krukket
affectation
affekterethed, krukkeri
affectatious
opstyltet
affected (f.x. style)
forskruet
affected
afstedkom, rørt, kunstlet, affekteret, påvirket
affection (affected by)
påvirkning
affection
hengivenhed, kærlighed, påvirkning, følelse
affectionate
hengiven, kærlig, kælen
affectionateness
kælenskab
affidavit (statement)
beediget
affidavit
beediget skriftlig erklæring
affiliate
filial, tilslutte
affiliated
tilknyttet, underafdeling
affiliation case
paternitetssag
affiliation order
alimentationsresolution
affilliated
tilknyttet
affinity
samhørighed, affinitet, lighed, beslægtethed
affirmative
positiv, verificeret, bekræftende
affirmative vote
jastemme
affix
befæste, påsætte, påmontere
afflict
hjemsøge, plage
afflicted with flatfoot
platfodet
affliction
lidelse, sorg, plage, lide af, hjemsøgelse
affluence
tilstrømning, overflod, rigdom, velstand
affluent
velfærds-, velstående, rig, tilstrømning
afflux of blood
blodtilstrømning
afford (an opportunity)
frembyde
afford
have f.eks. tid til, overkomme, have råd til
afforestation
nyplantning
affront
krænkelse, støde, fornærme
affront to the King's dignity
majestætsfornærmelse
afgang (med eksamen)
dimission
aficionado
aficionado
afield
galt i byen, langt ude, kommet bort fra retningen
afkræve
levy
afloat
holde kørende, flydende, komme flot, kommet flot
afoot
i gang, i gære
afore mentioned
omtalte
aforementioned
ovennævnte, førstnævnte
afraid
ræd, bange, sky
afraid of the dark
mørkeræd
afresh
påny, om igen
African
afrikaner
African mahogan
afrikansk mahogni (khaya)
Afrikaans
afrikaansk
aft
agter, agterude
after
bagud, næst efter, senere, efter
after all
endda, dog
after death
i det hinsides
after that
herpå
after the fact
post festum
after the fact(just missed it)
en postgang for sent
after the manner of women
på kvindevis
after which
hvorpå
after-birth
efterbyrd
afterbirth
efterbyrd, moderkage
after-care
efterbehandling
after-dinner "rumination"
slå mave
after-dinner alleviati
slå mave
after-dinner nap
middagslur
after-effect
eftervirkning
after-effects
efterveer
aftermath
efterslæt
aftermost
agterst
afternoon
eftermiddag
afternoon dress
mellemkjole
after-pains
efterveer
afters
efterret, dessert
aftersail
agtersejl
after-taste
eftersmag, bismag
afterthought
p.s. (post scriptum), være bagklog, p.s.
afterward
efter
afterwards
bagefter, derefter
ag(e)ism
ældrediskrimination
AGA cooker
brændekomfur
again
igen, fremdeles
against
imod, mod (retning), mod (imod)
against the law
retsstridig, lovstridig
against this
herimod
against which
hvorimod
agape (spiritual love)
agape, platonisk
agape
forbløffet, måbende, forbløffet, stå på klem
agaphantus
pragtlilje
agate
agat
agave
agave
age
epoke, alder, levealder
age limit
tidsgrænse, aldersgrænse
age of consent
lavalder
Age of Enlightenment
oplysningstiden
age of puberty
pubertetsalder
age of reponsibility
lavalder
aged
oppe i årene, gammel og gulnet/vejrbidt, gammel
ageing
aldrende
ageless
tidløs
agency
bureau, repræsentation, virksomme ingrediens
agenda (book)
noteringskalender
agenda
agenda, lommebog, notesbog, dagsorden
agent
middel, repræsentant, agent, forhandler
agent provocateur
provokatør
age-old
ældgammel
aggessiveness
pågåenhed
agglomeration
forsamling, ophobning, ophobning
aggravate
forværre, ophidse, irritere
aggregate
ophobning, samling, ophobning, sum
aggression
aggression, angreb
aggressive
aggressiv, pågående
aggressor
angriber
aggrieved
bedrøvet, såret, brøstholden, krænket
aggro
mas, aggression, besvær
aghast
forfærdet, forbløffet, forbløffet
agile
rørig, kvik, adræt
agility
smidighed, adræthed
agio
agio, opgæld (agio)
agiotrage
agiotrage (kursspekulation)
agitate
agitere, opvigle, hidse op, ophidse
agitated
ophidset, oprevet, bevæget, febrilsk
agitation
sindsbevægelse, oprevethed, ophidselse
agitator
demagog, ophidser, rabulist, propagandist
ago
for...siden
agog
lutter øjne, lutter øren, være spændt på
agonized
forpint
agonizing
pinefuld, kvalfuld, sindsoprivende, pinefuld
agony
vånde, angst, kval, hjertekval, kvide
agony column
damebrevkasse
agony of fear
hjerteangst
agoraphobia
pladsangst
agouti
aguti, guldhare
agrarian
landbrugsmæssig
agrarian party
bondeparti
agree (on)
vedtage
agree
stemme overens, forliges, indvillige, overens
agree tacitly
akkviescere (aftale)
agree to
gå ind for
agree with
bekomme
agreeable
behagelig
agreed
aftalt, enig
agreement
akkord, enighed, samtykke, overenskomst
agricultural-
landbrugs-
agricultural college
landbohøjskole
agricultural holding/farm
landbrugsejendom
agricultural labourer
landarbejder
agricultural society
landhusholdningsselskab
agricultural student
landvæsenselev
agriculturalist
landbruger, jordbruger
agriculture
landbrug, landvæsen, jordbrug
agriculturist
landmand
agronomist
landøkonom
agronomy
landøkonomi
aground
på grund, løbe på grund
ague
koldfeber
Ahasverus
den evige jøde
ahead
forvejen, foran, fremad, forud, forude, forhen
ahead in line
foranstående
ahem!
hm!
ahoy
ohøj
aid
stå bi, assistent, hjælp, tilskud, hjælpe
aide
hjælper, adjudant
aide-de-camp
adjudant
aiding
ophjælpe
aiding and abettin
delagtig
aiding and abetting
meddelagtig
aigrette (on hat)
esprit
aiguillette (ornamental cord)
aiguillette (pyntesnor)
ail
fejle, hvad piner dig, være syg, skrante
ailments
skavanker, lettere sygdomme, dårligdomme
aim
sigte, mål, bestræbe sig, hensigt
aimed at
møntet på
aimless
planløs, formålsløs
aimlessly
uden mål og med
ain't
er ikke
air (of)
mine
air (tune)
melodi
air
lufte, luft
air base
flyvebase, luftbase
air battle
luftslag
air brake
lufttrykbremse
air bubble in level
libelle
air cover
flyverbeskyttelse
air cushion
luftpude
air defence
luftværn, luftforsvar
air display
flyveopvisning
air drop
nedkastning
air fleet
luftflåde
air force
luftvåben, luftstyrke, luftflåde, flyvevåben
air force cadet
flyveraspirant
air force pilot
militærflyver
air freight
luftfragt
air frost
rimtåge
air gun
luftbøsse
air letter
aerogram
air lift
luftbro
air mail
luftpost
air photograph
luftfotografi
air photography
luftfotografering
air pipe
luftrør
air pirat
flykaprer
air pocket
lufthul
air pollution
luftforurening
air pump
luftpumpe
air raid
luftangreb, luftbombardement, flyverangreb
air route
luftrute, flyverute
air service
ruteflyvning
air traffic
lufttrafik
air transport
luftbefordring, luftfart
air tube
luftslange
airborne
luftbåren
airbrake
bremseklap
air-conditioning
klimaanlæg
air-conditioning plant
klimaanlæg
air-cooled
luftafkølet
aircraft
luftfartøj
aircraft carrier
moderskib, hangarskib
aircraft hijacker
luftpirat
aircraft hijacking
flykapring
aircraft piracy
flykapring
aircraft pirat
luftpirat
aircraft pirate
flykaprer
air-cushion vehicle
luftpudebåd, luftpudefartøj
air-dried
lufttørret
airfield
flyveplads
airily
henkastet, flygtigt
airing
luftning
airing one's views
lufte sine synspunkter
air-line company
luftfartsselskab
air-liner
passagerflyvemaskine
air-mail service
postflyvning
airman
flyver
airman's helmet
flyverhjelm
air-meter
anemometer (vindmåler)
airplane
fly, flyvemaskine
air-plane
flyvemaskine
airport
lufthavn, flyveplads
air-raid shelter
beskyttelsesrum, bunker
air-raid warden
husvagt
air-raid warning
flyvervarsling, luftalarm
airshaft
aftrækskanal
airship
luftskib
air-sick
luftsyg
air-sickness
luftsyge
airspace
luftrum
airtight
lufttæt
airway
flyverute
airworthy
flyvedygtig
airy
nonchalant, flygtig, luftig
aisle
midtergang, sideskib, gang
ajar
på klem, gabe
akin
beslægtet med, lignende
akin to
beslægtet
akin to grammar school
latinskole
akvavit
akvavit
alabaster
alabast (marmoragtig gips)
alacrity
iver, beredvillighed
alarm
ængstelse, uro, alarm, forurolige, opskræmme
alarm clock
vækkeur
alarming
betænkelig
alas
ak!, desværre
alb
messeskjorte
albeit
selvom, på trods af
album (journal)
poesibog
album
album
albumen
æggehvidestof, hvide, æggehvide
albumin
albumin (protein-æggehvide)
alchemist
guldmager
alchemy
alkymi, guldmageri
alcohol
spiritus, sprit, alkohol
alcoholic
alkoholiker
alcoholism
alkoholisme
alcove
niche, alkove
alder
elletræ, el (træ)
alderman
rådmand, oldermand
ale
øl, lyst øl
alert
årvågen, flyvervarsling, alarmere, på vagt
alfa grass
alfagræs
alfalfa
lucerne
alga
alger
algae
alger
algebra
regning (med bogstaver), aritmetik, algebra
Algeria
Algier
alias
alias, dæknavn, også kaldet
alibi
alibi, undskyldning
alien
fremmed, fremmedartet, modsat, udenlandsk
alienate
gøre fjendtlig, fremmedgøre
Aliens Division-Home Office
fremmedpolitiet
alight
stige af, stråle, stå af, brænde
align
tilslutte sig, rette ind, stille på række
alike
ens, lignende, ligesom
alimentary
fødemæssig, fordøjelsesmæssig
alimony
underholdsbidrag
alive
levende, i live
alive and kicking
lyslevende
alkali
alkali (base)
alkaline
basisk
all
lutter, al, alt, alle, idel
all about
overalt
all alone
mutters alene
all and sundry
alle og enhver
all Danish
pæredansk
All Hallows
allehelgensdag
all in
helt færdig (udmattet), udmattet, træt
all in good time
alt til sin tid, det når sig nok
all nigh
natten igennem
all of a sudden
pludseligt, med ét
all over again
igen og igen, igen
all present
fuldtallig
all right
god, i orden, OK
all round
alsidig, universal
All Saints' Day
allehelgensdag
All Saint's Eve (Halloween)
allehelgensaften
All Souls' Day
allesjælesdag
all the difference in the wor
himmelvidt
all the same
ligefuldt, desuagtet
all thumbs
fummelfingret
all told
uden at udelade nogen, i alt
all wrong
pinegal
allay
dulme
all-consuming
altopslugende
all-day rain
dagregn
All-Denmark player
landsholdsspiller
All-Denmark team
landshold
allegation
påstand, beskyldning, påstand
allege
angive at, påberåbe, påstå, hævde, anføre
allegiance
forbundet med, troskab, forbundet med, huldskab
alleging to-
påberåbelse
allegory
allegor
allegretto
allegretto (hurtigt)
allegro
allegro (hurtigt-livligt)
all-embracing
altomfattende, altfavnende
allergic
allergisk, overfølsom
allergy
overfølsomhed
alleviate
lindre, lette, dæmpe, mildne
alleviation
lindring, lise
alley
stræde, gyde
alliance
alliance, forbindelse
allied
beslægtet, allieret, forbundet med
all-important
altafgørende
alliteration
allitteration (bogstavrim), bogstavrim
all-night-
helaftens-
all-night
hele natten, døgn-
all-night burner
kakkelovn
all-night café
natkafé
allocate
fordele, tildele
allocation
kontingent
allodium
odel
allot
andel, beskikke, anvise, tildele
allotment
parcel
allotment garden
kolonihave
allotment plot
kolonihave
allotted task
opdrag
all-out
helt, fuldstændig, totalt
allow
løslade, tillade
allowance
ration, lommepenge, diæter, diæt
alloy (metal)
legere
alloy
blande, metallegering, legering
all-silk
helsilke
allspice
allehånde
all-time
alle tiders-
allude
hentyde til
allude to
hentyde
allure
kurtisere
alluring
lokkende, dragende, forførende, forførerisk
allusion
hentydning
all-wool
heluld(en)
ally
forbundsfælle, allieret
almanac
almanak
almighty
almægtig
almond
mandel
almond cake
kransekage
almond milk
mandelmælk
almond oil
mandelolie
almond paste
marcipanmasse
almond pudding
mandelbudding
almond-shaped
mandelformet
almost
næsten, henved
alms
almisse
aloft
oppe at flyve, oppe
alone
alene, sig, ene
alone in the world
uden tilknytning, alene i verden
along
med, komme ud af med, hen, langs med, ad
along the inside
indenom
along with
jævnsides
alongside
langskibs
aloof
reserveret, tilknappet
aloud
højt (hørligt), højt
alp
sæter, højfjeld
alp resort
højfjeldshotel
alpaca
lama
alpenstock
alpestok
alpha and omega
alfa og omega
alpha rays
alfastråler
alphabet
alfabet
alphabetical order
bogstavorden
alpine
alpint
Alps
Alper
already
allerede
Alsatian
schæferhund
also
også, ligeledes, med
Alt+0229
å
å (Alt+0229)
Alt+0230
æ
æ (Alt+0230)
Alt+0248
ø
ø (Alt+0248)
Alt+0960/U+3C0
kvadratrodstegn (^0.5)
Alt+8731
^(1/3), kubikrodstegn (^0.33333333)
altar
alter
altar piece (triptych)
altertavle
altar rails
alterskranke
alter (fx. dress)
omsy
alter (position/place)
forskyde
alter
omlægge, ændre, forandre, omarbejde
alter ego
alter ego
alteration
forandring, omlægning, omarbejdelse
alteration of course
kursændring
altercation
ordstrid, ordskifte, rivegilde
alternate
veksle, afveksle
alternating current
vekselstrøm
alternative
valg, anden mulighed, alternativ
alternator
vekselstrømsdynamo, generator, dynamo
althea
altæa
although
selvom, omendskønt, endskønt, selvom, skønt
altimeter
højdemåler
altimetry
højdemåling
altitude
højde
alto
alt (stemme), alt, fløjte
alto clef
altnøgle
altogether
aldeles, all, alt, fuldstændig, ialt
alto-relievo
højrelief, hautrelief
alum
alun (kalium-aluminiumssulfat
alum leather
alunskind
alumina (chemically clean
lerjord
aluminum
aluminium
alveoli
alveoler
alveolus
bicelle, lungeblære, lille hulhed i organisk væv
always
immervæk, altid
am
er(jeg er), er
amalgam
amalgam (legering - blanding)
amalgamate
fusionere, amalgam (legering - blanding)
amanita (fly agaric)
fluesvamp (rød)
amass
opdynge, ophobe, samle sammen
amateur
amatør, dilletant, dilettant
amateur theatricals
dilettantkomedie
amateurish
dilettantisk
amaze
forbløffe, forbavse
amazed
bestyrtet
amazement
forbavselse, forbløffelse
amazing
forbløffende, forbavsende
ambassador
bud, ambassadør
amber
rav, gulligt(ravfarvet)
amber bead
ravperle
amber holder (mouthpiece)
ravrør (fx.cigar/cigaret)
amber light
det gule lys (i lyskryds)
amber mouthpiece
ravrør (fx.cigar/cigaret)
ambergris
ambra
ambersand (&)
og-tegn (&)
ambersand
&
ambience
atmosfære, stemning
ambiguity
modsigelse, tvetydighed
ambiguous
tvetydig, modsigende, forblommet, dobbelttydig
ambition
ambition, ærgerrighed
ambitious
fremadstræbende, ærgerrig, opadstræbende
ambivalence
usikkerhed
amble
slentre, lunte afsted, tage den med ro
ambrosia
ambrosia
ambush
overfalde fra baghold, baghold
ameliorate
forbedre (sig)
amen (so be it)
amen
amenable
tilgængelig, modtagelig, ansvarlig overfor
amend
rette, forbedre, erstatte
amendability
medgørlighed
amendable
medgørlig
amendment (to an Act)
lovændring
amendment to the constitution
grundlovsændring
amends
oprejsning
amenity
facilitet, bekvemmelighed
America
Amerika
American
amerikaner
American Indian
indianer
American Indian
indiansk
American indian
rødhud
American National Standard I.
ANSI
American Standard Code -
ASCII (1)
American woman
amerikanerinde
amethyst
ametyst
amiability
forekommenhed
amiable
elskværdig, venlig
amicable
mindelig, fredelig, venskabelig
amicable settlement
forlig
amicably
mindelighed, mindeligt
amid(st)
blandt, midt i
amidships
midtskibs
amidst
i midten af
amiss
mangle noget, mislykkes
ammo
ammunition
ammonia
ammoniak, salmiakspiritus
ammunition
ammunition
amnesia
hukommelsestab
amnesty
benådning, amnesti
amoeba
amøbe
among
mellem, imellem, blandt
among other things
bl.a.
among them
heriblandt
among these
heriblandt, herunder, herimellem
among this
heriblandt
among which
hvorimellem, hvoriblandt
among whom
hvorimellem, hvoriblandt
amongst
iblandt
amoral
amoralsk, umoralsk
amorous
kælen, elskovsfuld, amourøs, erotisk, forelsket
amorous rapture
elskovsrus
amorous sigh
elskovssuk
amorousness
kælenskab
amorphous
amorf (formløs)
amortizable
amortisabel
amortization
amortisation(afbetaling)
amount (of money)
pengebeløb, pengesum
amount
beløb, løbe op i, sum, antal, tal
amount of damages
erstatningssum
amount of the invoice
fakturabeløb
amount to
andrage, beløbe
amp
ampere (strømstyrke)
ampere
ampere (strømstyrke)
amphibian
padde, amfibiefartøj
amphibole
hornblende
ample
fyldig, rigelig, rundelig, klækkelig
amplifier
forstærker
amplify
forstærke, evt. supplere, udvide
ampoule
ampul
amputate
beskære, amputere
amuck (run amuck)
grassat
amulet
amulet
amuse
more, underholde, fornøje, forlyste, divertere
amusement (f.x. park)
forlystelse
amusement
fornøjelse, morskab, adspredelse, moro
amusing
morsom, oplivende
amusing remark
morsomhed
an
en, et
an ambush
et bagholdsangreb
an ass
nokkefår, dumrian, et fjols
an hour's overtime
overtime
an illegitimate child
et uægte barn
an inklin
en anelse
an outcast of society
en social taber
an ungodly mess
svineri
anabaptist
gendøber
anabolic steroid
anabolsk steroid (syntetisk)
anachronistic
anakronistisk (fra anden tid)
anaconda
python/pyton (kvælerslange)
anacreontic songs
drikkeviser, vovede viser
anacrusis
optakt
anaemia
blodfattig, blegsot, blodmangel, anæmisk
anaemic
blodfattig, blegsotig
anaesthesia
bedøvelse
anaesthetic
bedøvelsesmiddel, narkose
anaesthetics
narkotika, narkotika
anaesthetist
narkoselæge, narkotisør
anaesthetize
bedøve
anal canal
endetarm
anal fin
gatfinne
analgesic
smertestillende
analogy
parrallel, analogi, parallel
analysis
analyse, udredning
analyst
analytiker
analyze
analysere, udrede
anamnesis
redegørelse, erindring, anamnese
anapaest
anapæst (en type versefod)
anarchist
anarkist
anarchy
anarki
Anarctic Ocean
Ishav
Anas platyrhynchos
gråand
anathema
band, være bandlyst, urørligt, bandstråle
anathematize
lyse forbandelse over
anatomy
bygning, krop, anatomi
ancestor
forfader, ane, forfædre
ancestral
fædrene
ancestral soil
fædrende jord
ancestry
herkomst, aner, slægt, forfædre
anchor
anker, forankre
anchorage
ankerplads
anchored
opankring
anchoring
opankring
anchovy
ansjos
ancient civilization
oldtidskultur
ancient
ældgammel, gammel, fortidige
ancient culture
oldtidskultur
ancient history
oldtidshistorie, oldtid
ancient people
oldtidsfolk
ancient text
oldskrift
ancillary
assisterende, supplerende, underordnet
and
og
and so on
osv., etc., o.s.v. (og så videre), fremdeles
and then some
m.m. (med mere), for at sige det mildt
anemometer
anemometer (vindmåler)
anemone
anemone
aneroid barometer
aneroidbarometer (uden væske)
anesthetic
bedøvelsesmiddel
anew
påny, igen
angel
engel
angel of death
dødsengel
angel of God
gudsengel
angelic
englelig, kært, engleagtig, engleblid
angelic voice
englerøst
anger
fortørnelse, vrede
angina
smerte
angina pectoris (chest pain)
angina pectoris (brystsmerter
angina pectoris
brystsmerter
angle
vinkel, drejning
angle for
fiske
angle of incidence
indfaldsvinkel
angle of refraction
brydningsvinkel
angled
farvet, sideværts, på skrå
angler
lystfisker
Anglica
anglikansk
angling
lystfiskeri
anglo
engelsk
Anglo-American
engelsk/amerikansk
Anglo-Danish
engelsk/dansk
Anglophile
engelsksindet
angry
gram, gal, harmfuld, gram i hu, vred, olm
angry dispute
rivegilde
anguish
vånde, frygt, kval, angst
angular
kantet, vinklet
animal
dyr
animal abuser
dyrplager
animal fable
dyrefabel
animal husbandry
husdyravl
animal kingdom
dyreriget, dyrerige
animal life
dyreliv
animal like
dyrisk
animal painter
dyremaler
animal produce
dyrisk
animal territory
revir
animal trail(s)
veksel (dyr), dyreveksel, dyrespor
animal trainer
dyretæmmer, domptør
animal used for experiment
forsøgsdyr
animal's home
internat
animate
animere, levende, besjæle, opmuntre, livlig
animated
oplivet
animation
livfuldhed
animism
naturbesjæling
animosity
modvilje, uvilje, animositet (fjendtlighed)
animus
animositet (fjendtlighed)
anise
anis
aniseed
anis, anisfrø
anker
anker (mål)
ankle
ankel
ankle-lenght
hellang
ankle-length (dress)
fodfri
annals
annaler, krønike
anneal
udgløde
annealing
udglødning
annelid
ledorm
annex
tilbygning, anneks, indlemme, annektere
annexation
indlemmelse
annihilate
tilintetgøre, udslette, udrydde
annihilation
masseudryddelse, masseudryddelse
anniversary
jubilæum, årsdag
Anno Domini (A.D.)
Anno Domini
annotate
kommentere
annotated edition
kommenteret udgave
annotation
anmærkning, notat
announce
anmelde, bebude, forkynde, kundgøre, meddele
announcement
opråb, kundgørelse, indvarsling, bebudelse
annoy
irritere, fortrædige, krepere, ærgre, plage
annoyance
fortrydelse, fortrædelighed
annoyed
fortrædelig, fortrydelig
annoying
generende, kreperlig, ærgerlig, plagsom
annual
helårlig, etårig, årlig, enårig, helårlig
annual income
indkomme, årsindkomst
annual meeting
årsmøde
annual salary
årsløn
annually
helårlig, helårlig, helårlig
annuity
en årlig ydelse, livrente
annul
ophæve, annullere
annulled
aflyst
annulment
ophævelse, annullering, bortfald
Annunciation-the Virgin Mary
Mariæ bebudelse
annunciator (telephone)
klap
annunciator
nummertavle
anode
anode (+ elektrode)
anoint
salve, smøre, indvi
anointsmear
indsmøre
anomalous
abnorm, unormal, uregelmæssig
anomaly
afvigelse, abnormitet
anonymity
navnløshed
anonymous
ukendt, navnløs, ikke navngiven, anonym
another
andet, nok én, en anden, en/et til
answer
svare, facit, svar, besvare
answer for
borge, indestå
answering the helm
lystre roret
ant
myre
ant egg(s)
myreæg
antabuse
antabus
antagonism
modvilje, modsætningsforhold, antagonisme
antarctic expedition
polarekspedition
ante
indskud i spil, indsats
anteater
myresluger, gumler (dyr)
antecedent
forhistorie, forudgående, forgænger
antechamber
forgemak
antedate
foruddatere
antedeluvian
før syndfloden, oldnordisk (som slang)
antediluvian (figuratively)
oldnordisk
antelope
antilope
antemeridian
formiddag-
antenatal
før fødslen, graviditetskontrol
antenna
følehorn, antenne
anterior
forudgående, forudgående, forreste
anteroom
forværelse, forgemak, forkontor
anthelmintic
ormemiddel
anthem
hymne, nationalsang
ant-hill
myretue
anthology
udvalg af, antologi
anthozoa
koral, koraldyr
anthracite
antracit
anthrax
miltbrand, kvægpest
anthropoid ape
menneskeabe
anti-
mod-
anti-aircraft artillery
antiluftskyts
anti-aircraft fire
flak (luftværnsild)
anti-aircraft guns
antiluftskyts
antibiotic
antibiotisk, antibiotika
antibiotic drug
sulpha drug, penicillin, streptomycin
anticipate
forvente, se frem til, foregribe, forudskikke
anticipated (fx. result)
projektion
anticipated grant
forventet efterbevilling
anticipation
forventning
anticlimax
antiklimaks, lavpunkt
anticlockwise
mod uret
anti-corrosion treatment
rustbeskyttelse
antics
fjollerier, krumspring, kunster
antidote
modgift
anti-English
engelskfjendtlig
antifreeze
antifrostvæske, kølervæske
antilogarithm
antilogaritme
anti-mist panel
dugrude, frostrude
antimony
antimon (grundstof nr. 51)
antipathy
antipati, idiosynkrasi (særhed/egenart)
antipode(diametrical opposite)
antipode (diametralt modsat)
Antipodes
modsatte side (Australien, New Zealand, Oceanien
antipyretic
feberstillende
antiquarian
antikvar, antikvarisk, oldkyndig
antiquated
gammeldags, antikveret, udløbet, aflægs
antique
antik, gammel, antikvitet
antiquities
oldsager
antiquity
antikken, ælde, oldtid, oldtiden
anti-Semitism
jødehad
antiseptic
antiseptisk, bakteriefri
anti-social
asocial, uselskabelig, samfundsskadelig
antispasmodic
krampestillende
anti-tank gun
panserværnskanon
anti-tank mine
pansermine
antithetical
modpol, diamentralt modsat
antithetical to conserving
frådseri
antlers
hjortetakker, gevir
antlers of a stag
hjortetakker
ants
webcrawler
ant's nest
myretue, myretue, myrebo, myretue
anus
gat, gat, endetarmsåbning
anvil
ambolt
anxiety
angst, ivrighed, ængstelse
anxious (for/to)
forlegen
anxious
bekymret, beklemt, opsat, ivrig, ængstelig
any
nogen, hvilken som helst, nogen som helst, noget
any odd jobs
forefaldende arbejde
any time
når som helst
anybody
hvem som helst, nogen som helst, nogen, enhver
anyhow
på hvilken som helst måde, alligevel, allenfals
anyi-aircraft artillery
luftværnsskyts
anyi-aircraft gun
luftværnskanon
anyone
hvem som helst, hvermand, nogen som helst
anything
noget som helst, noget
anyway
under alle omstændigheder, i hvert fald
anywhere
nogensteds, nogetsteds, hvor som helst
aoudad
mankefår
apanage
apanage
apart
særskilt, delt, separeret, adskilt
apart from
fraset
apartment
lejlighed (bolig), beboelse, gemak
apartment swap
byttelejlighed
apathetic
apatisk, sløv, ligeglad
apathy
apati, sløvhed
ape
gorilla, eftergøre, menneskeabe, efterabe
aperient
afføringsmiddel
aperture
hul, åbning, blænderåbning
apex
højdepunkt, top
apex of the lung
lungespids
aphis
bladlus
aphrodisiac
elskovsmiddel, pirringsmiddel
apiece
stykket, pr.stk
aplomb
med vægt, selvsikkerhed, aplomb
apocalypse
apokalypse (åbenbaring)
apocryphal
apokryf (uautoriserede)
apodosis
eftersætning
apologetic
undskyldende
apologize
afbigt, undskylde sig
apology
forsvarstale, undskyldning, afbigt
apoplexy
apopleksi (slagtilfælde)
apostate
frafalden
Apostille (certification)
Apostille (legalisering)
apostle
apostel (sendebud)
apostrophe (')
apostrof
apothegm
fyndord
apotheosis
apoteose (forherligelse)
appal
forfærde, ryste
appalling
skrækkelig, hårrejsende, forfærdende, rystende
apparatus
apparat, redskab
apparel
dragt, klædning
apparent
synlig, synlig, åbenbar
apparently
øjensynlig, åbenbart
apparently dead
skindød
apparition
genfærd, genganger, kontrafej, syn
appeal (a decision)
kære
appeal (to court)
indanke
appeal
bøn, appel, anke, bønfalde, behage
appeal against
påanke, påkære
appeal to
beråbe
appealing
bedende, bønlig
appear
fremstå, fremkomme, optræde, forekomme, møde op
appearance
kontenance, fremtoning, tilsynekomst, syn
appease
berolige, pacificere, stille tilfreds
appellation
navn
append
vedhæfte, tilføje, vedføje
appendage
vedhæng
appendicitis
blindtarmsbetændelse
appendix
bilag, blindtarm
apperance
kontrafej, habitus, entré, optræden
appetite
madlyst, appetit
appetizer
appetitvækker, forret, formad
appetizing
indbydende
applaud
klappe ad, applaudere, bifalde
applauded
ombrust
applause
bifald, hyldest, håndklap
apple
æble
apple core
æbleskrog
apple of one's eye
øjesten
apple pie
æbletærte
apple-tree
æbletræ
appliance
anordning
applicable
passende, anvendelig
applicant
ansøger, kandidat
application
begæring, henvendelse, ansøgning
application for a patent
patentanmeldelse
application form
ansøgningsskema, indmeldelsesblanket
applied
taget i brug, anvendt
applied art
kunstindustri
applied to
gjaldt
apply (fx.a coat of paint)
påsmøre
apply (fx.by paintbrush)
påstryge
apply
henvende, ansøge, bruge, anvend
apply for
andrage
apply husbandry
økonomisere
apply local anaesthetic to
lokalbedøve
apply to
påføre, gælde
applying the brakes
opbremsning
appoint
fastsætte, udnævne, udpege, beskikke, beramme
appoint temporarily
konstituere
appointed
beskikket
appointed by the Crown
kongevalgt
appointed privilege (octroi)
oktroi (Kgl.privilegium)
appointment (of committee)
nedsættelse
appointment
post (vagt/stilling), beskikkelse
apportion
tildele, uddele, fordele
apportionment
fordeling
apposite
træffende, velvalgt
apposition
hosstillet stilling
appositive
hosstillet
appraisal
bedømmelse, vurdering
appraise
vurdere, anprise (beskrive), evaluere
appreciable
mærkbar, kendelig, nævneværdig
appreciate
påskønne, goutere, synes om, påskønne
appreciation
påskønnelse
appreciative
taknemmelig, anerkendende
apprehend
pågribe, pågribe, begribe, tilfangetage
apprehension
ængstelse, frygt, pågribe, fatteevne
apprentice
lærling, læredreng
apprenticeship
håndværkerlære, læreplads, læretid
approach
indfaldsvinkel, adgang, indflyvning, komme
approach road
indfaldsvej
approaching
under opsejling
approaching harbour from sea
anduve
approbation
billige, prøvetid, billigelse
approching
forestående
appropriate
rammende, hensigtsmæssig, tilegne sig
appropriateness
hensigtsmæssighed, hensigtsmæssighed
appropriatio
henlæggelse
approval
godkendelse, bifald
approve
ratificere, godkende, bifalde
approve of
billige
approved school
opdragelsesanstalt, optagelseshjem, internat
approximate
omtrentlig, tilnærme
approximately (approx)
cirka (ca.)
approximately
omtrent, cirka, ca., løselig, henved, ungefær
approximately 1.363 acres
tønde land (areal 5516.2 m²)
approximation
tilnærmelse
apricot
abrikos
April
april
apron
forklæde
apse
apsis (korrunding)
apt
lærenem, passende, tilbøjelig til, dygtig
aptitude
talent, evne, færdighed
aptitude for
nemme (sans for)
aqua regia
kongevand
aqua tube
vandrutschebane
aquaintance
kending, omgangskreds
aquamarine
akvamarin (lyseblå)
aquarelle
pastel, pastelmaleri
aquarium
akvarium
Aquarius
vandmand (stjernetegn), Vandmanden (stjernetegn)
aquatic
vand-
aquavit
akvavit
aquavit sweetened with honey
honningsyp
aqueduct
akvædukt (vandoverførselsbro)
aquiline
ørne-
aquiline-nosed
krumnæset
aquire
anskaffe
aquit
frifinde
aquittal
frifindelse
ara
ara
Arab
araber
Arabia
Arabien
Arabic
arabisk
Arabic camel
dromedar
arable
kan dyrkes, dyrkbar, opdyrket
arable field
pløjejord
arable land
pløjejord
araucaria
araucaria (abernes skræk)
arbiter
dommer, voldgiftsmand
arbitrage
agiotrage (kursspekulation)
arbitrarily
tilfældigt, arbitrært (tilfældigt)
arbitrariness
egenrådighed
arbitrary
egenmægtig, skønsmæssig, egenrådig
arbitrate
dømme, afgøre ved voldgift
arbitration
mellemkomst, voldgift, arbitrage (voldgift)
arbitrator
opmand, voldgiftsdommer, ombudsmand, mægler
arbor
havehus, (pergola)
arboretum (botanical garden)
arboret
arbour
løvhytte, lysthus
arc
bue
arc lamp
buelampe
arc of a circle
cirkelbue
arcade
arkade, buegang, søjlehal, spillehal
arch (of a bridge)
brobue
arch
bue, kroketbue, krumme (ryggen), hvælv
arch support
platfodsindlæg, fodindlæg
archaeologist
arkæolog
archaic
gammel, oldgammel, gammeldags, forældet
archangel
ærkeengel
archbishop
ærkebiskop
arched
buet, hvælvet
arch-enemy
ærkefjende
archeologist
oldgransker
archeology
oldgranskning
archer
bueskytte
archery
bueskydning
archetype
grundform, prototype, prototype
Archimedes' screw
Arkimedes vandsnegl
archipelago
skærgård, øgruppe, øhav
architect
arkitekt
architectural adviser/advisor
bygningskonsulent
architecture
bygningskunst, arkitektur
architrave
arkitrav (overligger)
archive
arkiv
archives
arkiv
archivist
arkivar
archtreason
landsforræderi
archway
porthvælving, buegang
arctic
arktisk
Arctic Circle (66.5° N or S)
polarcirkel
arctic expedition
nordpolsekspedition, polarekspedition
arctic explorer
nordpolsfarer
arctic fox
blåræv, polarræv
Arctic Ocean
Ishav
arctic skua
kjove
arctic/antarctic explorer
polarforsker
Arctic/Antarctic Ocean
polarhav
ardent
passioneret, fyrig, lidenskabelig, glødende
ardent worshipper
ildtilbeder
ardour
iver, fyrighed, glød, ildfuldhed
arduous
anstrengende, besværlig, vanskelig
are (100 square meters)
ar (100 m^2)
are
er
area (measurement)
flademål
area
kvadratindhold, distrikt, område
area steps
køkkentrappe
areal
grundflade
areaway
lyskasse
areca nut
betel nød
arena
kampplads, arena, manege
aren't
er ikke
aren't(it)
ikke også
Argentina
Argentina
Argentine
argentinier
argil
ler
argilliferous
lerholdig
argot
argot (jargon)
arguable
omtvistelig, diskutabel
argue
disputere, ræsonnere, hævde, diskutere
arguer
ræsonnør
arguing in a circle
cirkelbevis
argument
argument, sænderi, diskussion
argumentation
ræsonnement, bevisførelse
argumentativeness
oppositionslyst
argy-bargy
kævl, vrøvl
arid
gold, uden grøde, tør
Aries
Vædderen (stjernetegn)
arise
opstå, stå op, hæve sig, være født, rejse sig
arise from
hidrøre
arising
opstående
aristocracy
aristokrati, patricier, adel
aristocrat
aristokrat
arithmetic
regning (med tal), matematik, regning
arithmetic problem
regnestykke
arithmetic test
prøveregning
arithmetical progression
differensrække
ark (large boat/refuge)
ark
Ark of the Covenant
Pagtens Ark
arm (oneself)
ruste (forberede)
arm
armere, arm, opruste, bevæbne
arm sling
armslynge, mitella
armadillo
bæltedyr
armadillos
gumler (dyr)
Armageddon
ragnarok
armament
oprustning
armament industry
rustningsindustri
armament(s) race
rustningskapløb
armaments
våben
armaments race
kaprustning
armband
armbind
armchair
lænestol
armchair politician
kandestøber
armchair politics
kandestøberi
armed
bevæbnet, rustet, væbnet med
armful
favnfuld
armhole
ærmegab
armistice
våbenstilstand
armlock
føregreb
armor (something)
pansre
armored car
panservogn
armored train
pansertog
armour (plating)
panser
armour (something)
pansre
armour
pansring, rustning, armere, harnisk
armour plate
panserplade
armoured car
panservogn
armoured forces
panserstyrker
armoured train
pansertog
armourer
bøssemager
armour-piercing shell
pansergranat
armour-plated door
panserdør
armpit
armhule
armpit perspiration
armhulesved
armrest
armlæn
arms
våben, favn, arme, våbenskjold
army (military) force
hærstyrke
army
hær, militær
army chaplain
feltpræst
army chief
hærchef
army command
hærledelse
army corps
hærkorps
army group
hærgruppe
army order
dagsbefaling
A-road
hovedvej
aroma
aroma, buket
aromatic
krydret
arose
lettede, rejste sig, stod op
around
omkring, rundt, prøvet lidt af hvert
around here
heromkring
around noon
middagstid
around the clock
døgn, døgnet
arouse
gejle op, ophidse, vække
arquebus
hagebøsse, luntebøsse (arkebuse)
arrange
mingelere, indrette, foranstalte, arrangere
arranged
aftalt
arrangement
arrangement, overenskomst, anretning
arranges
mager (arrangerer)
arrant
gennemført, eklatant
array
opstilling, opbud
array in
iføre
arrears
være bagud (skylde), betale bagud, restance
arrest (fx. a fishing-vessel)
opbringe
arrest
pågribelse, pågribe, arrestere, interessere
arrival
fremkomst, ankomst
arrival in (country)
indrejse
Arrivals
tilgang
arrive
reussere (have succes), ankomme, møde op, indløbe
arrive at
komme til
arrive at(agreemen
opnå
arrogance
arrogance, hovmod, hovenhed
arrogant
hoven, hovmodig, arrogant
arrogate
formaste sig
arrogative
formastelig
arrow
pil, pil
arrow shot
pileskud
arrowhead
pilespids
arrows
pile
arse
røv
arsenal
arsenal
arsenic
arsenik
arson
mordbrand, brandstiftelse
arsonist
mordbrænder
art
kunst, kunstfærdighed
art and music
musiske fag
art collection
kunstsamling
art collector
kunstsamler
art critic
kunstkritiker, kunstanmelder
art criticism
kunstkritik
art dealer
kunsthandler
art embroidery
kunstbroderi
art gallery
kunstmuseum, museum, kunstgalleri
art jargon
kunstnerjargon
art lover
kunstelsker
art of memory
hukommelseskunst
art of navigating
navigationskunst
art of war
krigskunst
art publisher
kunstforlægger
art school
malerskole
art style
kunstretning
art treasure
kunstskat
artefact
klenodie, artefakt (kunstprodukt), kunstprodukt
arterial (road)
hovedfærdselsåre
arterial-
arterie
arterial
pulsåre
arterial pressure
blodtryk
arterial road
færdselsåre, hovedlandevej
artery
arterie, pulsåre
artesian well
artesisk brønd (naturlig
artful
snedig, snu, listig
arthritic swelling
gigtknude
arthritis
ledegigt, slidgigt, leddegigt
arthropod
leddyr
artichoke
artiskok
article (definite)
kendeord (bestemt)
article (grammatical)
kendeord
article (indefinite)
kendeord (ubestemt)
article
artikel, rubrik, ting, genstand
article of clothing
klædningsstykke
article of commerce
handelsvare
article of dress
beklædning
article of luxury
luksusartikel
articles of food
næringsmidler
articular process
ledtap
articular rheumatism
ledegigt
articulate
udtale, sige, formulere, udtrykke
articulate(d)
leddelt
articulation
leddeling, artikulation (udtale-fremføre
artifact
kunstprodukt, klenodie
artifice
påhit, kunstgreb
artificial
kunstig, pretiøs (overraffineret), kunstlet
artificial ice
krystalis
artificial insemination
insemination
artificial language
kunstsprog, ido, esperanto
artificial light
kunstlys
artificial limb
protese
artificial pacemaker
kunstig pacemaker
artificial silk
kunstsilke
artificiality
forfinelse
artillery
artilleri
artisan
håndværker
artist (female)
kunstnerinde
artist
artist, kunstmaler, kunstner
artiste
artist, entertainer
artistic
kustnerisk, kunstnerisk
artistic career
kunstnerbane
artistic taste
kunstsans, kunstforstand
artistic temperament
kunstnernatur
artistically
kustnerisk
artistiv enjoyment
kunstnydelse
artistry
kunstfærdighed, kunstfærdighed
artist's life
kunstnerliv
artless
ukunstlet, naturlig, kunstløs
arts
de humanistiske fag
arty
være kunstfreak
arum
arum (aronstav-dansk ingefær)
Aryan
arier
As (Nordic god)
As (nordisk gud)
as
ligesom, da, idet, qua, som, mens, qua
as a matter of course
givetvis
as a matter of fact
forresten
as a matter of form
proforma
as a rule
almindeligvis
as easy as falling off a log
så let som fod i hose
as easy as pie
pærelet, pærelet
as far as
indtil
as if
grangivelig, ligesom
as is his wont
som han plejer, som han er vant til
as it is
forhåndenværende, naturel
as it were
ligesom
as one deserves
forskyldt
as soon as
så snart som
as such
såsom, på den måde, på sin vis, som sådan
as the crow flies
fugleflugtslinie
as the last resort
nødsfald
as the wise men of Goth
molbo
as though
som om
as usual
som sædvanlig
as well
ligeså, ligeledes
as white as a sheet
kridhvid
as white as the driven snow
så hvid som nyfalden sne
as you please
efter behag
as you wish (prefer)
forgodtbefindende
as you wish
efter behag
asbestos
asbest
ascend
gå op ad, bestige, stige op
ascendancy
overherredømme
ascending
opstigende, stigende, opgående, opadstigende
ascension
himmelfart, opstigning
Ascension day
Kristi Himmelfartsdag
ascent
bestigning, optur, stigning
ascertain
erfare, forvisse sig om
ascetic
asketisk
asceticism
askese
Asclepius (god of medicine)
Asklepius (søn af Apollon)
ascorbic acid (C-vitamin)
askorbinsyre (C-vitamin)
ascribe
tilskrive
aseptic
aseptisk (bakteriefri)
asexual
kønsløs
asexuality
kønsløshed
ash
ask, aske
ash pan
askeskuffe
ashamed (plural)
flove
ashamed
skamfuld, flov
ashen
ligbleg, askegrå
ashlar
kvadersten
ashore
i land
ashtray
askebæger
ash-tray
askebæger
Asia
Asien
Asia Minor
Lilleasien
aside
bortset fra, der ud over, sidebemærkning
aside mentioning
randbemærkning
asinine
æselagtig, dum som en dør, studedum
ask
spørge, bede, opfordre, forhøre
ask a lady to dance
inklinere
ask for
anmode, bede om, bede, forlange
ask for trouble
være ude på ballade, være ude på skrammer
ask invite
byde
askance
sideblik, på skrå, se skævt til een
askew
skævt
asking for guidence
rådføre
asking price
prisforlangende, salgspris
asleep
sove, sovende
Asp of Jerusalem
vajd (isatis tinctoria)
asparagus
asparges
aspect
aspekt, synsvinkel, syn
aspen
aspetræ, asp
aspen leaf
espeløv
asperity
barskhed, irriterethed, spydighed, skarphed
asperse
bagtale
aspersion
bagtalelse
asphalt
asfalt
asphalt road surface
asfaltbelægning
asphalt roof
tjærepaptag
asphyxiate
blive kvalt, kvæle
asphyxiated
røgforgiftet
asphyxiated person
skindød
asphyxiation
røgforgiftning
aspic
sky (sovs), gelé
aspidistra
aspidistra (konval)
aspirant
aspirant
aspiration
forhåbning, åndedrag, stræben, higen
aspire
hige, stræbe efter, aspirere
aspirin
aspirin
aspiring
opadstræbende, higen
ass
røv, æsel, fæhoved, fjols,
assail
anfald, bestorme, angribe, overfalde
assailant
overfaldsmand, voldsmand, angriber
assassin
morder, snigmorder
assassination
aflivning, snigmord
assault
vold, overfald, forgribe, bestorme, anslag
assaulter
overfaldsmand
assay
prøve
assay master
møntguardein
assayer
guardejn, guardejn (lødighedskontrol)
assemblage
forsamling
assemble
montere, forsamle, samle, forsamles
assembling
montage
assembly (f.x. boy scouts)
jamboree
assembly
samling
assembly hall
festsal
assembly of the people
folkeforsamling
assent to
bifalde
assentation
tilslutning (valent/på skrømt
assentatious person
nikkedukke, ja-siger
assentatiously
nikkedukkeagtigt
assert
bedyre, gøre gældende, pukke, hævde, påstå
assert repeatedly
pukke
assertion
påstand, påstand, postulat
assertive
påståelig, selvhævdende, påståelig
assess
påligne, beskatte, vurdere, gøre op
assess the situation
tage bestik af situationen
assessment (tax purpose)
ligning (skat)
assessment
påligning
assessment committee
ligningskommission
assessment tax on real estate
ejendomsskyldvurdering
assessor
ligningsmand, bisidder, vurderingsmand
asset
fordel, aktiver, erhvervelse
assets
goder, formue, fordele (flertal), formue
assets and liabilities
aktiver og passiver
asseverate
bedyre
assiduity
flid
assiduous
utrættelig, ihærdig
assign
pålægge, overdrage, udpege, anvise, tildele
assignated
beskikket
assignation
rendezvous, tildelt opgave, stævnemøde
assigned job
opgave
assignment
hverv, opgave
assimilate
fordøje, gøre til sit, optage
assimilation
assimilation (indlemning), optagelse
assist
bistå, stå bi, assistere, medvirke, hjælpe
assistance
håndsrækning, bistand, hjælp, medvirken
assistant
håndlanger, assistent, medhjælper
assistant commissioner/police
politiinspektør
assistant dispenser
defektrice
assistant lighthouse keeper
fyrassistent
assistant professor
docent
assisted
hjalp, hjulpet
assisten teacher
hjælpelærer
assistent
hjælper
assistent master
hjælpelærer
assizes
nævningeting (i Skotland)
asso
pardon
associa
omgås
associate
forene, kollega, forbinde med, medarbejder
associated member
passivt medlem
associates
konsorter, omgangskreds
association
forening, association, tilknytning
association of ideas
idéassociation
assort
sortere, assortere
assorted
blandede
assortment
kollektion, sortiment
assuage
dulme
assume (fx.responsibility)
påtage (sig)
assume
foregive, formode, gå ud fra, antage, overtage
assume control over
overtagelse
assume responsibility
påtage sig ansvar, paatage
assumed
påtaget
assuming
fordringsfuld
assumption
antagelse, forudsætning
assumption of power
magtovertagelse
assurance (be certain)
forvisning (sikker på)
assurance
selvsikkerhed, aplomb, forsikring
assure (life)
livsforsikre
assure
forsikre, garantere, overbevise
aster
asters
asteriks (*)
* (multiplikationstegn), asterisk (*)
asteriks
asteriks (*)
astern
agter, bak (skib), agterude
asteroid
asteroide, planetoide (asteroide)
asthma
astma
asthmatic
astmatiker
astigmatic
astigmatisk (bygningsfejl)
astilbe
pragtspir
astonish
forbavse, forundre, forbløffe
astonishing
forbavsende
astonishment
forundring, forbavselse
astound
overraske, lamslå
astounded
bestyrtet
astral
astral- (stjerne-mæssig)
astray
fare vild, vildledte, komme på gale veje
astride
overskrævs
astringent
adstringerende, skrap, sammensnerpende
astrocious
gyselig, hårrejsende
astrologer
stjernetyder, astrolog
astrology
stjernetydning, astrologi
astronaut
rumpilot
astronomer
astronom
astronomy
astronomi
astute
kvik, dreven, snu
asunder
i stykker
asylum
asyl, tilflugtssted, sindssygeanstalt
at (5 items at 8 kr.
40 Kr.)
à (5 stk à 8 kr.
40 kr.)
at (a) premium
pari
at (attention)
@
at
ved, mod (retning), til rotterne, ad, til, hos, i
at 8 a.m. sharp
præcis kl. 8
at a gallop
i strakt karriere
at a pinch
nødstilfælde
at a premium
i høj kurs, til overkurs
at a run
i strakt karriere
at a snap
uoverlagt, lynhurtigt
at all
overhovedet
at an end
omme, ovre
at anchor
opankret
at any time
nogen sinde
at beams ends
til rotterne
at Court
ved hoffet
at cross-purposes
modsætningsforhold
at ease
rør (stå rør)
at first
førstning
at full blast
drøne
at full speed
for fuld fart, i fuld fart
at great lenght
vidt og bredt
at home (in)
hjemmebane, hjemmevant
at home
hjemme
at home and abroad
i ind-og udland
at large
på fri fod, løs (på fri fod)
at last
endelig, omsider
at least
i det mindste
at lenght
i lange baner, omsider
at long last
omsider
at night
om natten
at once
sporenstrengs, med det samme, i en ruf, straks
at one's discretion
forgodtbefindende
at par (100%)
i pari (100%)
at par
parikurs
at present
nu
at random
uden mål og med, på slump, på lykke og fromme
at right angles to
perpendikulær
at sight
a vista
at sixes and sevens
kaotisk, i et rod
at some time
nogensinde
at stake
på spil (risiko for tab)
at that
endda
at that time
dengang
at the back
bagest, bag i
at the bottom(f.x.page)
forneden
at the end of one's tether
ikke kunne tagre mere
at the highest level
på højeste niveau
at the most
højst
at the off side
fjermer
at the present
p.t. (pro tempore)
at the right moment
i rette øjeblik
at the right time
i tide
at the same moment
idet, i samme øjeblik
at the threshhold of life
ved livets begyndelse, på grænsen til liv
at the top
opadtil, foroven
at the very least
i det mindste, i det allermindste
at this
herover
at top speed
firspring
at which
hvorover
at will
ad libitum (efter behag), efter behag
at your service
til tjeneste
atavism
atavisme
ate
spiste, åd
atheism
gudsfornægtelse, gudløshed
atheist
gudsfornægter
atheistic
gudløs
Athens
Athen
athlete
idrætsmand, atlet, gymnast
athletes
idrætsfolk
athlete's foot
fodsvamp
athletic
atletisk
athletic association
idrætsforening
athletics
idræt, gymnastik
atishoo (sneeze)
atisch (nys)
Atlantean
atlantisk
Atlantic
Atlanterhavet, atlantisk
atlas
atlas
atmosphere
atmosfære, stemning
atmospheric interference
radioforstyrrelse
atoll
koralø
atom
atom
atom number 82
bly
atomic
atomar
atomic particle (positive)
proton
atomic pile
mile (bunke)
atomization
forstøvning
atomize
forstøve
atomizer
forstøver, sprayflaske
atone
gøre godt igen, bøde for
atonement
forsoning
at-on-into
henne
atrocious
oprørende, oprørende, grusom, rædselsfuld
atrocity
rædselsgerning, grusomhed
atrocity propaganda
rædselspropaganda
atropa belladonna
galnebær, belladonna (atropa)
atrophy
atrofi (svinde)
Atropos-Morta
skæbnegudinder
attach
befæste, tilknytte, vedlægge, vedhæfte, clipse på
attach greatest importance to
lægge hovedvægten på
attached
hengiven, vedlagde, medfølgende
attachment
vedhæftning, vedlagt (f.x. fil (edb))
attack
angribe, overfald, anfald, overfalde
attain
, opnå
attainable
opnåelig
attained age
fyldt
attainment
opnåelse
attainments
færdigheder
attar
rosenolie
attar of roses
rosenolie
attempt
bestræbe sig, forsøge, prøve, forsøg
attempt at mediation
mæglingsforsøg
attempt at resuscitation
oplivningsforsøg, genoplivningsforsøg
attempted assassination
attentat
attempted escape
flugtforsøg
attempted murder
mordforsøg
attempted rescue
redningsforsøg
attempted robbery
røveriforsøg
attend
frekventere, besøge, ledsage, pleje, bivåne
attend on
opvarte
attend to
varetage
attendance
ledsagelse, overværelse, fremmøde, besøg, tilsyn
attendant
kustode, ledsager, deltager, oppasser
attendent
opsynsmand
attending
opvartning
attention
agtpågivenhed, pasning, opmærksomhed, pasning
attentiv
nærværende
attentive
opmærksom, andægtig, galant, agtpågivende, lydhør
attenuate
svække, afsvække
attenuation
fortyndelse
attest
attestere, bevidne
attestation of character
skudsmål
attestor
girant (afsender af girobeløb
attic
kvist, loftsrum, loft, kvist, pulterkammer
attire
dragt, klædedragt, antræk
attire in
iføre
attitude (strike a-)
positur
attitude (towards life)
livsholdning
attitude
attitude, holdning, indstilling
attitudinizing
posere
attorney
befuldmægtiget, advokat, prokurator
Attorney General
rigsadvokat
attract
tiltrække
attraction
tiltrækningskraft, tiltrækning, attraktion
attractive
tiltrækkende
attractiveness for women
kvindetække
attribute
tillægge, attribut, egenskab, tilskrive
attrition
udmattelse
auburn
kastanjebrun
auction
auktion
audacious
dristig, dristig, frimodig, fræk
audacity
dristighed, frimodighed
audible
hørbar, hørlig, lydelig
audience (with)
foretræde
audience
publikum, audiens, seere, tilhørere
audience meter
programmeter
audio frequency
lavfrekvens
audit
kontrolere, kontrollere, revidere, revision
audit department
revisionskontor, revisorat
audition
høreevne, høreprøve, mikrofonprøve
audition test
høreprøve
auditor
revisor
Auditor-General
hovedrevisor
auditorium
auditorium, tilskuerpladser, koncertsal
auditor's records
revisionsprotokol
auditory organ
høreorgan
auditory test
høreprøve
auger
bor
augite (part of granite)
augit
augment
gøre større, forøge, forøgelse
augur
varsle, love, augur (spåmand)
augury
omen, varsel, fuglevarsel
august
ærefrygtindgydende
August
august
august
ophøjet
aunt
tante
auricle
forkammer (hjerte)
auricula
aurikel (primula)
auriferous
guldførende (lag)
auriferous sand
guldsand
aurora borealis
nordlys
auspic
beskyttelse
auspices (under the - of)
under protektion af
auspicious
lovende, gunstig
austere
alvorlig, barsk, streng
austerity
barskhed, sparsommelighed, strenghed
Australia
Australien
Austria
Østrig
Austrian
østriger-østrisk, østriger
authenthicate
fastslå ægtheden af, stå inde for
authentic
ægte
Authentic
autentisk
author
autor, forfatter, ophavsmand
authoress
digterinde
authoritarian
autoritær
authoritative
myndig, autoritativ
authoritativeness
myndighed
authority
myndighed, beføjelse, hjemmelsmand, mandat
authorization
autorisation
authorize
bemyndige, autorisere, befuldmægtige
authorized
beføjet
author's copy
frieksemplar
authorship
oprindelse, paternitet, forfatterskab
autobiography
selvbiografi, selvbiografi
auto-biography
selvbiografi, selvbiografi
autobus
bus
autocrat
autokrat, eneherre
autocratic
enevældig
auto-da-fé
autodafé (kætterafbrænding)
autogenous welding
autogensvejsning
Automatic
Automatisk
automatic
mekanisk
automatic dishwasher
opvaskemaskine
automatic indexers
webcrawler
automatic milking (machine)
malkemaskine, malkerobot
automaton
robot, automat
automobile
bil, automobil, personvogn
autonomous
autonom, uafhængig
autonomy
autonomi (selvstyre)
autopsy
obduktion
autumn
høst, efterår
autumn herring
høstsild
autumnal equinox (about 23.9)
efterårsjævndøgn
auxiliary - (f.x. - engine)
hjælpeanordning
auxiliary
reserve-, hjælpe-
auxiliary army
hjælpehær
auxiliary engine
hjælpemotor
auxiliary language
hjælpesprog
auxiliary science
hjælpevidenskab
auxiliary troops
hjælpetropper
auxiliary verb
hjælpeverbum
auxiliary vessel
hjælpeskib
avail
hjælp, frugte, nytte
availability
rådighed, tilgængelighed
available
forhåndenværende, tilgængelig, disponibel, ledig
avalanche
sneskred, lavine
avarice
griskhed, grådighed, pengebegærlighed
avaricious
pengegrisk, gerrig, havesyg, pengebegærlig
avariciousness
havesyge
avatar
billedsymbol-essens af person
avenge
hævne
avens
nellikerod
avenue
allé
average (number)
middeltal
average
gennemsnit, midte, middel (medium)
average adjuster
dispachør
average certificate
havariattest
average harvest
middelhøst
average height
middelhøj, middelhøjde
average of marks
hovedkarakter
average price
middelpris
average size of class
klassekvotient
average statement
dispache
average year
middelår
averse
utilbøjelig, på tværs
aversion
aversion, modvilje, uvilje
avert
afværge, afvende, vende bort
aviary
stort fuglebur, voliere
aviation
luftfart, flyvning, flyvesport
aviator
flyver
avid
begærlig, grisk, ivrig
avocet
klyde
avoid
undgå, undvige
avoirdupois (ounces/pounds)
handelsvægt
avowed
svor, svoren, erklæret
avuncular
onkel- (mæssig)
await
oppebie, imødese, vente på, afvente
awake
vågen
awake in the night
nattevågen
awaken
vække
awakened
vågnede op
awakening
opvågnen
award
belønning, præmie
award a prize to
præmiere
award ceremony
prisuddeling
award with a prize
prisbelønne
aware
bevidst, være klar over, årvågen
awareness
bevidsthed
awash
flydende i, drivende, overskyllet
away
væk, bort, borte
away from home
hjemmefra
away(chat
løs
awe
ærefrygt
awe-inspiring
respektindgydende, frygtindgydende
awesome
imponerende, ærefrygtindgydende
awful
rædsom, skrækkelig, gruelig
awfully (good)
morderlig
awhile
en stund
awkward
kluntet, kejtet, akavet, bagvendt, pinlig, kantet
awkwardness
flovhed, malkonduite, kejtethed
awl
syl, pren
awn
stak (skredet fx. byg)
awn hair
mellemhår (pels)
awning
solsejl, markise
awoke
vågnede
awoken
purret
AWOL (Absent WithOut Leave)
fraværende uden gyldig grund
awry
på sned, slå fejl, skævt
axe
økse
axe bearing
akselleje
axil
bladhjørne
axillary crutch
armhulestok, armhulekrykke
axis
akse, aksel
axis of rotation
rotationsakse
axle
aksel
ay(e)
javel, ja
azalea
azalea (rhododendron), rododendron
azimuth
azimut
azoic (inanimate)
azoisk (livløs)
azoth(primary source/metals)
azoth (de vises sten)
aztec (nahuatl language)
aztekisk (nahuatl sprog)
azure
himmelblå, lasurblå, blå, azur (blå), azurblåt
azygous
azygisk, forefindes alene (1 eksemplar, monadisk

B
B vitamin deficiency
beriberi (mangelsygdom)
baa
bræge
baa! (sheep)
mæh!
baa-lamb
mælam
babbitt (metal alloy)
hvidmetal (tin-antimon-kobber
babble
pludre, pludren, plapre, lalle, plapre
babe
skat, baby, snut
baboon
bavian
baby (often derogatory)
pylrehoved
baby
pattebarn, baby, spædbarn
baby bouncer
hoppegynge
baby food
babymad
baby pants
blebukser
baby's long cloak
løjert
bacchanal
bakkanal (drikkegilde)
bachelor
ungkarl, pebersvend
Bachelor of Arts
cand. mag
Bachelor of Commerce
civiløkonom
Bachelor of Law
cand. jur
Bacillus Calmette-Guérin vac.
Calmette vaccination (B.C.G)
back (~of seat)
rygstød
back (food)
kam
back (of chair)
ryglæn
back (tongue) vowel
bagtungevokal
back
tilbage, ryg
back building
baghus
back cloth
bagtæppe
back collar-stud
nakkeknap
back comb
nakkekam
back curls
nakkekrøller
back entrance
køkkendør
back in the old days
fordum
back of the head
nakke
back pay
efterbetaling
back payment
efterbetaling
back pocket
baglomme
back premises
baghus
back rent
husleje restance
back room
bagværelse
back scratcher
kløpind
back seizure
hekseskud, vrøvl med ryggen
back stairs
bagtrappe
back street
baggade
back tyre
bagdæk, bagring
back wall
bagvæg
back way
bagvej
backache
rygsmerter, hekseskud, hold i ryggen
backbencher
menigt medlem af parlamentet
backbiting
bagtalelse
backbone
rygrad
backcomb
toupere
backdoor (fig.)
kattelem
backdrop
baggrund, kulisse
backfire
give bagslag, udstødningsknald, kikse
backfisch
pigebarn
backgroun
grundfarve
background (picture)
baggrundsbillede
background
baggrund
backhand
baghånd (slag), bestikkelse
backing
bagklædning, støtte, opbakning
backlash (play)
slør
backlash (steering wheel)
ratslør
backlash
bagslag, bagslag
backlog
efterslæb
backpack
oppakning
back-pedal
trække i land
backs up his word
ordholdende
backside
bagdel, bagside, bagside, rumpe, bagdel
backslash
"en bagdeler", \cf0, omvendt skråstreg
backspace
tilbagetast
backstabbing
falde i ryggen, bagholdsangreb
backstairs
køkkentrappe
backstay
bardun
backstitch
stikkesting
backstroke (swimming)
rygsvømning
backup
backup, sikkerhedskopi, opbakning
back-up
medhold, kopi
backward (direction)
retrograd (baglæns/omvendt)
backward (motion)
baglæns
backward
kejtet, tilbagestående, tilbage, baglæns
backward flipflap
flikflak
backward reader
læsesvag, læseretarderet
backwards
avet om
backwash
kølvand
backwater
dødvande
backyard
baghave, baggård
bacon
bacon, flæsk
bacon omelet
flæskeæggekage
bacon rind
flæskesvær
bacon-apple pie
æbleflæsk
bacteria
bakterie
bad
ond, ilde, slet, skidt, dårlig
bad cheque
dækningsløs check
bad egg
løjser
bad hat
løjser
bad job
makværk
bad knee
knæskade
bad language
kraftudtryk
bad luck
modgang
bad start
dårlig begyndelse, dårlig start
bad temper
arrigskab
bad trip
nedtur (euforiserende stoffer
baddy
bandit, skurk
bade
bød, budt
badge
emblem, skilt
badge for all-round athletics
idrætsmærke
badge of rank
distinktion, gradstegn
badger
grævling
badinage
pingpong med ord
badly
dårligt, hårdt, ilde
badly done work
lastværk
bad-tempered
i dårligt humør, sur, hidsig
baffle
forbløffe, forvirre
bag (hunter)
fangst
bag
jagtbytte, jagtudbytte, få i nettet, håndkuffert
bag snatcher
tasketyv
bagful
posefuld
baggage
rejsegods, bagage
baggage car
pakvogn
baggage check
garantiseddel
baggage handler
portør
baggage room
rejsegodsekspedition
baggy (trousers)
pose
baggy
poset, poset
bagpipes
sækkepiber
bail (water)
pøs
bail
lænse, kauktion, kaution, kautionist, kautionere
bail out
lænse
bailer
kautionist
bailiff
foged, pantefoged, ridefoged
bait
mading (agn), madding, agn, lokkemad
bait a hook(with a wor
kroge (en orm)
bait a hook(with a worm)
æse (en orm)
baize
grønt filt
bake
bage
bake thoroughly
gennembage
bake through
gennembage
baker
bager
baker's roundsman
brødkusk
baker's van
brødvogn
bakery
brødfabrik, bageri
baking
brænding
baking powder
bagepulver
baking sheet
bageplade
baking tin
kageform, bageform
baking tray
bageplade
bal masqué
maskebal
balaleika
balalejka("guitar"-3 strenge)
balance
vægtstang, restbeholdning, vægt, balance
balance in hand
kasseoverskud
balance of payment
betalingsbalance
balance of power
magtbalance
balance sheet
status, statusopgørelse
balanced
afbalanceret, ligelig
balancing exercise
ligevægtsøvelse
balcony
balkon
bald
uden pynt, skaldet, bar, kullet, nedslidt
bald as an egg
pilskaldet
bald cypress
sumpcypres
baldachin
baldakin
balderdash
pølsesnak, sludder, vrøvl
baldly
uden omsvøb
bale
balle
bale of straw
halmballe
bale out
trække sig ud, springe ud med faldskærm
baleen
hvalbarde, barde
baleful
ond, ondskabsfuld, olm
balk
vægre sig, stejle, hindring, hæmme, trække sig
ball (foot)
balde, fodbalde
ball (of string)
nøgle (garn/snor)
ball (of yarn)
nøgle (garn/snor)
ball
bold, kugle, bal
ball game
boldspil
ball game akin to rounders
langbold
ball lightening
kuglelyn
ball of cud
foderbolle
ball of the foot
fodbalde
ball of yarn
garnnøgle
ball pen
kuglepen
ball shaped
kuglerund
ballad
folkevise, vise (sang)
ballast
ballast
ball-bearing
kugleleje
ballet
ballet
ballista
katapult
ballistic missile(IRB
mellemdistanceraket
balloon
luftballon, ballon
balloon barrage
ballonspærring
balloon silk (spider)
flyvende sommer
balloonfish
pindsvinefisk
ballot
afstemning, valgresultat
ballot box
valgurne
ballpoint
kuglepen
ballpoint pen
kuglepen
ballroom
dansesal, balsal
balls
testikler, nosser, bolde
ball-shaped
kugleformet
balls-up
gå kage i, roderi, kokse, rodebutik
ballyhoo
markskrigerisk reklame
balm
citronmelisse, hjertensfryd (plante), balsam
balmacaan
frakke (med raglan ærmer)
balmy
balsamisk
balsam
balsam
Baltic Sea
Østersø
Baltic Sea herring
strømming (surstrømming)
baluster
baluster (søjle)
bamboo
bambus
bamboozler
lurendrejer
ban
forbud, forvise, band, bandlysning
banal
fladbundet
banalize
forfladige
banana
banan
banana peel
bananskræl
Banana Republic
bananrepublik
banana skin
bananskræl
band (cigar)
mavebælte
band (in cloth)
linning
band (music)
orkester
band
gruppe, bande, bånd, bind, stribe
band brake
båndbremse
band iron
båndjern
band saw
båndsav
bandage
armbind, forbinding, bandage
Band-Aid
hæfteplaster
bandbox (ladies)
hatteæske
bandeau
hårbånd
bandit
bandit
bandmaster
dirigent, musikdirigent
bandoleer
bandoler
bandstand
platform musikbandet står på, musikpavillon
bandy
udveksle, bandy (spil-sport), tuskhandel
bandy-legged
hjulbenet
bane
skæbne, lod (skæbne)
bang (away)
knalde
bang
knald, brag, hårdt slag, smæk
bang!
bum!
banger
pølse, kanonslag, pølse, skramlekasse
bangle
armbånd
bang-on
lige i øjet, netop
banish
forvise, bandlyse, landsforvise, fordrive
banishment
landsforvisning, fordrivelse
banister
gelænder
banjo
banjo
bank
dige, krænge, pengeinstitut, bank, bred
bank note
pengeseddel
bank of earth
jordvold
bank statement
saldo oversigt fra banken
banker
bankmand
banker's rounding
statistisk afrunding
banking
krængning, bruge Banken, bankvæsen
banknote
pengeseddel, pengeseddel
bankrupcy
fallit
bankrupt
fallent, konkurs, ruinere, insolvent
bankrupt estate
fallitbo
bankruptcy
bankerot, konkurs
Bankruptcy Act
konkurslov
bankruptcy petition
konkursbegæring
bankruptcy proceedings
konkursbehandling
bankruptcy statement
falliterklæring
banned
forbød
banner
flag, banner
banns
lysning (til et ægteskab)
banquet
festmåltid, gæstebud, banket
banqueting hall
riddersal
bantam (hen)
dværghøne
bantam weight
bantam (51-54 kg)
bantamweight
bantamvægt (51-54 kg)
banter
godmodigt drilleri, humoristisk konversation
baobab
baobab (træ), abebrødstræ (baobab)
baptism
dåb, baptisat
baptism by fire
ilddåb
baptism of fire
ilddåb
baptismal covenant
dåbspagt
baptismal font
døbefont
baptismal ritual
dåbsritual
baptismal service
dåbsritual
baptismal words
dåbsformular
baptist
døber
baptistery
døbefont
baptistry
døbefont
baptize
døbe
baptized at home
hjemmedøbt
baptizer
døber
bar (music)
takt (musik)
bar (sand)
revle
bar
bjælke, barre, spærre, bank, forhindre, bar
bar
hindre
bar
overligger, spærre
Bar
skranke
Bar
spærre
Bar
spærre
bar
stænge
bar
stang
Bar
stang
bar code
stregkode
barb
hage, modhage, pig
barbarian
barbar
barbarous
barbarisk
barbary sheep
mankefår
barbecue
havegrill
barbed wire
pigtråd
barbed-wire entanglement
pigtrådsspærring
barbed-wire fence
pigtrådshegn
barber
barber, frisør
barberry
berberis
barber-surgeon
feltskærer
bard
spække, barde, skjald
bare
blotte, blotlægge, nøgen
bare-armed
bararmet
barefaced
skamløs, gode miner til slet spil
barefoot
barfodet
bare-footed
barfodet
bareheaded
barhovedet
bare-legged
barbenet
barely
næppe, kniberi, sparsomt, med nød og næppe
barely sufficient
husbehov
bargain (chance)
lejlighedskøb
bargain (with/for)
prange (handle)
bargain
købslå, handle, akkordere, prutte, aftale
bargain with
forhandle
bargaining counter
forhandlingsobjekt
bargaining position
forhandlingsposition
barge (into)
brase
barge
lægter, chalup, chefschalup, pram, pram
barge into
buse ind i
bargeboard
vindskede
bargee
pramfører, bådfører, lægter|mand
bargeman
pramfører
baring
blottelse
baritone
baryton (stemme)
bark
, båd, bark, bjæffe, halse
barker
rekommandør (udråber)
barking (tree)
afbarke
barking
glam(me), gøen
barley
byg
barley broth
bygsuppe
barley groats
byggryn
barley porridge
byggrød
barley sugar
maltbolsje
barley-corn
bygkorn
barmaid
bardame, barpige
barman
bartender, barmand
barmy
bims, blød i pæren, skør
barn
barak, lade, lo
barnacle
rur (balanus)
Barnowl
Slørugle
barometer
barometer
barometer reading
barometerstand
baron
friherre
baroness
friherreinde
baronial castle
ridderborg
barouche
kalechevogn
barrack
lade
barracks
kaserne
barracks of the Guards
garderkaserne
barrage
spærreild
barred window
gittervindue
barrel (danish weight 112 kg)
tønde (8 otting) 112 kg
barrel (fill)
påfylde
barrel (of rifle)
geværløb
barrel
anker (mål), fustage, beholder, rør
barrel organ
lirekasse
barren
gold, ufrugtbar, steril, tom
barren strawberries
potentil
barrenness
goldhed
barricade
afspærre, barrikade, barrikadere
barrie
bom
barrier
forhindring, barriere(--en)
barriers
bomme
barring
spærre for, undtagen, med undtagelse af
barrister (supreme court)
overretssagfører
barrister
landretssagfører
barrister of the supreme court
højesteretssagfører
barrow
dysse, kæmpehøj, gravhøj, gravhøj
bars
bomme
bar-tailed godwit
kobbersneppe
barter
prutte om, bytte
bas relief
bas relief
basalt
basalt (vulkansk bjergart)
bascule bridge
klapbro
base (mean)
lavttænkende, nedrig
base
grundflade, fundament, fodstykke
base on
basere
base(evil)
lav
baseboard
fodpanel
Basedow's disease
basedow (struma)
baseless
grundløs
basely
lavt
basement
kælder, kælder (-etage), kælderetage
basement flat
kælderlejlighed
basement stairs
kældertrappe
baseness
lavhed, nedrighed
baser
lavere (inddeling)
bases
baser
bash
gok, slag, slå
bashaw
pasha
bashful
genert, bly, undseelig
bashfulness
generthed
bashing
tæv
basic (rights)
grundfæstet
basic
basal, basisk, grundlæggende, elementær
basic capital
grundfond
basic comodity
dagligvare
basic development
grundforberedelse
basic difference
grundforskel
basic idea
grundtanke
basic knowledge
elementær viden (kundskaber)
basic meaning
grundbetydning
basic principle
grundprincip
basic rate
grundtakst
basic rule
grundregel
basic salary
grundløn
basically
grund-
basil
basilikum
basilard
basilard (tveægget dolk)
basilisk
basilisk (fabeldyr)
basin
bækken, kumme, fad, bassin
basin and ewer
vaskefad
basis
grundlag, grund, grundvold, basis
basis for negotiation
forhandlingsgrundlag
basis of negotiation
forhandlingsgrundlag
bask
dase
basket
gondol, kurv
basket maker
kurvemager
basket of flowers
blomsterkurv
basketry
kurvefletning
bass
aborre, bas
bass clef
F-nøgle
bass-clef
basnøgle
basso
bassanger
bassoon
fagot, faggot
bass-player
bassist
bass-singer
bassanger, bassist
bast
bast
bastard (cad)
stodder
bastard
horeunge, uægte, bastard, sjover
bastardy case
paternitetssag
baste
kaste (sy), rimpe, dryppe (en steg), ri
bastinado
bastonade (stokkeprygl)
basting
rining
bat
slå, blinke, boldtræ, flagermus
bat one's eyes
misse med øjnene
batallion of the line
liniebatallion
batch
parti, samling, bunke
bate
afdæmpe, sænke, moderere
bate the wings (falcon)
baske
bated
tilbageholdt
bateleur
gøglerørn
bath
karbad, bad, badekar
bathe
bade
bather
badende
bathing
badning
bathing suit
badedragt
bathing-suit
badedragt
bathroom
badested
bathroom scales
personvægt
bathtub
karbad
batik
voksbatik, batik (stof-farve-dekor)
batman
oppasser
baton
politiknippel, dirigentstok, politistav
bats in the belfry
rotter på loftet
battalion
bataljon
battens
lægter
batter (liquid dough)
dej (tynd), dej, pandekagedej (f.x.)
batter
pandekagedej, slå løs på
battered
forslået, medtaget
battered old hat
bør (hat)
battering ram
murbrækker
battery
akkumulator, batteri
batting of wings
vingeslag
battle
kamp, batalje, slag
battle cry
kampråb
battle fleet (navy)
krigsflåde
battle of argume
polemik
battledore
ketsjer
battlefield - the battlefield
val - valen
battlefield
kampplads
battlement
murkrans, murkrone
battlements
brystværn
battleship
slagskib
battue
klapjagt
batty
rundt på gulvet, skør
bauble
briks, narrebriks
baud (one bit per second)
baud (transmissionshastighed)
bawdy
sjofel
bawl
brøle, vræle, bralre
bawl out
overfuse
bawler
brølhals
bay
, halse, indskæring, bugt, karnap, havbugt
bay leaf
laurbærblad
bay tree
laurbær
bay window
karnapvindue
bayadere
bajadere(løsagtig danserinde)
bayberry
laurbær
baying
glam(me)
baying of dogs
hundeglam
bayonet
bajonet
bays(laurel
laurbær
bazaar
basar, torv
be (act of being)
være
be
bero, foreligge, forefinde, findes, være
be a drunkard
fordrukken
be a heavy sleeper
sove tungt
be a hindrance
hinder
be a live wire
livstykke (være et livstykke)
be a match for
hamle op med
be a party to
være medskyldig i, deltage i
be a sign of
varsle
be a sport
være en flink fyr
be a stickler for something
holde meget strengt på noget
be able to
formå, mægte, evne at, kunne
be able to cope with
hamle op med
be abortive
løbe ud i sandet
be about
omhandle
be absorbed in
gå op i
be acquainted with
kende
be acquisitive
sanke i lade
be adapted to
egne sig
be adjacent to
støde op til
be admitted
indpas
be afraid of
være bange, være bange for, frygte
be alert to
være vågen over for
be alive
leve
be alive and kicking
leve i bedste velgående
be all at sea
være helt ude at svømme
be all in
overtræt
be all thumbs
have ti tommelfingre
be along
at være med
be an accomplice of
ledtog (være i ledtog med)
be an early riser
morgenduelig
be apprenticed to a merchant
handelslære, handelslærling
be as thick as thieves
hænge sammen som ærtehalm, være pot og pande
be ashamed
skamme sig, blues
be asleep
sove
be at war with
være i krig med
be at wit's end
ikke ane sine levende råd
be available
foreligge
be awake
våge
be back to square one
være tilbage ved begyndelsen
be becoming
klæde
be below
frivagt
be billeted
ligge i kantonnement
be bold
vove
be bored stiff
dødkede sig, kede sig ihjel
be bored to death
kede sig ihjel
be born
være født
be brewing
under opsejling
be brilliant
brillere
be broken
brydes
be burnt at the stake
dø på bålet
be busy with
sysle
be called
hedde
be camping
feltfod
be capable
formå
be capable of
evne at
be close at ha
forestå
be cold
fryse
be compelled t
nødt til
be confined
barsle
be contend with
lade sig nøje med
be content (with)
nøjes
be courting
frierfødder
be crotchery
have nykker
be dependent on
afhænge af
be destroyed
gå under
be destroyed by fire
nedbrænde
be disappointed
få en lang næse
be discontinued
falde bort
be do to
bero på
be done for
bekomst
be dropped
falde bort
be drunk
have en bøhmand på
be due to
hidrøre
be dumbfounded
tabe næse og mund
be effective
virke på
be enclosed
medfølge
be enough
forslå
be equal to
overkomme, magte
be expecting
vente sig
be fit for
egne sig
be flush
være ved muffen
be fond of
ynde
be found
forefinde, findes
be fresh with
nærgående
be frivolous
fjante
be giddy
fjante
be glued to
klinet op ad
be good for
gavne
be goudy
prange (stråle)
be hard pushed
være i en vanskelig situation
be hard up
i bekneb
be hauled over the coals
få af grovfilen
be hypocritical (to)
hykle
be imminent
forestå
be impeached
stillet for rigsretten
be important
have betydning
be in a bad way
have det dårligt
be in a lather
være helt ude af flippen
be in a state
være ophidset
be in a stew
være ude af flippen
be in a temper
være arrig, være gal i hovedet
be in a tight corner
i bekneb
be in a tight spot
være i knibe, være i en vanskelig position
be in cahoots with
rotte sig sammen
be in celibate
cølibat
be in charge of
bestyre
be in dire straits
være i en slem knibe
be in Easy Street
ligge lunt i svinget
be in favour of
være for
be in force
gælde
be in good graces
have bevågenhed, bevågenhed
be in harmony with
harmonere
be in high spirits
være i sit es
be in league with
rotte sig sammen
be in limbo
svæve i det uvisse
be in one's element
være i sit es
be in short supply
være en mangelvare, være knap
be in shreds
hænge i laser, være ødelagt
be in somebody's good book
være i kridthuset
be in step
gå i takt
be in stitches
være ved at dø af grin
be in the clover
have kronede dage, sidde som en bisp i gåserede
be in the doghouse
være i unåde
be in the market for
køber
be in the shit
være på spanden
be in the soup
være på spanden
be in the way
være i vejen, stå i vejen
be in touch
holde forbindelse, holde kontakt med
be in trouble
være i knibe, være i vanskeligheder, i bekneb
be inclined
bøje
be incombent on
påhvile
be invulnerable t
modstå
be ironical
ironisere
be left
henligge, henstå
be left stranded
være på bar bund, stå alene tilbage
be lenient
lempe (fare med lempe)
be loath to
nødigt ville
be lost
forlise
be lost in
fortabe sig
be married
gifte sig
be moderate
holde måde
be named
hedde
be neglected
gå for lud og koldt vand
be neighbourly
være en god nabo
be obliged to
nødt til
be of assistence
behjælpelig
be of service
være til nytte
be of use
frugte
be of use to
gavne
be off duty
frivagt
be off one's rocker
være skør
be off sick
være sygemeldt
be on a trip
på tur, være ude at rejse, være høj (på stoffer)
be on informal terms with
dus (i modsætning til De)
be on one's toes
være vågen over for
be on speaking terms
være på talefod
be on tenterhooks
sidde som på nåle
be on the rope's
være ude i tovene
be on the waggon
være på vandvognen
be on the warpath
være på krigsstien
be on the wrong tack
være på forkert kurs, være på vildspor
be on top of things
have styr på det, løbe med klatten
be on trial
være anklaget, være på prøve
be opposed to
modsætning
be ostentatious
primadonnanykker
be out of money
lommesmerter
be out of one's depth
ikke kunne bunde
be out of step
være ude af trit
be over
overstået
be overcome by
bukke under
be packed like sardin's
stå som sild i en tønde
be partial to
ynde, lide (holde af), leve med, faible
be pissed
være skidefuld
be popeyed
tabe næse og mund
be pregnant
vente sig
be present at
bivåne
be privy to
medvider, være medvidende om
be produced
fremkomme
be proper
anstå
be quartered
ligge i kantonnement
be quick
rappe sig
be quiet
tie
be rampant
grassere
be recieved
indløbe, indkomme
be reduced to
henvist
be refracted
brydes
be relegated to
henvist
be reponsible for
volde (skade)
be resplendent
prange (stråle)
be revived
genopstå
be rich
være ved muffen
be rife
grassere
be right
have ret
be rolling in money
vælte sig i penge
be romping
boltre
be rooted in
bunde i, komme fra, have sine rødder i
be ruined
gå rabundus
be rumoured
rygtes
be sacked
løbepas, blive fyret
be set on helping
være indstillet på at hjælpe
be short of breath
åndenød
be showy
prange (stråle)
be sick
være syg, opkastning, kaste op, have kvalme
be sick and tired of
være led og ked af
be silent about
fortie
be slovenly
jaske
be snowed under
være begravet i sne/arbejde
be soft in the head
være blød i bolden
be soft on
være lun på
be sorry about
beklage
be sorry for
angre, fortryde
be spent
gå til
be steamed up
blive ophidset
be still
være tavs, hold mund
be straight with
være ærlig overfor
be streets ahead
være langt forud
be stuck for
stå og mangle
be stuck with
hænge på
be stupid at
være dum til noget
be sufficient
forslå
be suitable
anstå
be suitable for
egne sig
be supposed to
forventes af, burde
be sweet on
være lun på
be teething
være ved at få tænder
be the odd man out
være 5 hjul på en vogn
be the result of
bunde i
be thick with
være pot og pande med
be thirsting for
hungre
be tied up
være ophængt (optaget)
be tight (drunk)
have en kæfert på
be tight
have en bøhmand på
be told
få besked på, få fortalt
be too eager
forivre
be trapped
sidde i saksen, sidde fast
be under the impression
have forståelsen af, have den opfattelse at
be unhappy
vantrives
be up the pole
have en skrue løs
be up to scratch
gøre fyldest, være godt med, være i fin form
be valid
gælde
be very cold
knagfryse
be very drunk
have en bjørn på
be wanting
mangle, savnes, savne
be warm
få det varmt, have det varmt
be well matched
passe sammen
be widowed
blive enke
be willing to
ville
be with it
være med på noderne
be worried sick
være meget bekymret
be worth
gælde, være værd
be worthy of
fortjene, være værd
be wrecked
forulykke, forlise
be wrong
have uret
be zealous
ivre
beach
strand, havstok
beachcomber
søbruger, strandgæst, strandløve
beacon
fyrtårn, bavn, bavnehøj, båke
bead (tire)
dækvulst, vulst
bead
perle ((uægte) træ glas)), perle (dråber), perle
beads
paternoster (rosenkrans)
beadwork
perlebroderi
beady-eyed
knappenålsøjne, små stikkende øjne
beak
tud, næb, fuglenæb
beak of a parrot
papegøjenæb
beaker
bæger
beam
sende, stråle, ås
beam-end
bjælkehoved
beaming (with joy)
glædestrålende
bean
bønne
bean-pole like
opløben
bear (abide)
orke
bear
føde, døje, bjørn
bear hug
stort knus (bjørne knus)
bear in mi
huske
bear in mind
betænke, tage ad notam, ihukomme
bear the brunt of
holde for
bear the brunt of it
måtte trække det tunge læs
beard
skæg
bearded vulture-(eagle)
grib
bearer
bærer, ihændehaver
bearer cheque
idændehavercheck
bearing
pejling, retning, holdning, fremtræden
bearing-compass
pejlkompas
bear's cub
bjørneunge
bear's paw
bjørnelab
bearskin
bjørneskind
beast
dyr, bæst
beast of burden
lastdyr, pakdyr
beast of prey
rovdyr
beastly
djævleblændt, væmmelig, modbydelig, nederdrægtig
beastly cold
hundekold(t)
beastly weather
hundevejr
beat (against the wind)
krydse
beat (rounds)
runde
beat
pulsere, taktslag, slå, prygle, distrikt
beat black and blue
mørbanke
beat down
nedslå
beat him black and blue
banke ham gul og grøn
beat it
forduftede
beat to a pulp
slå til plukfisk
beat up
gennembanke
beaten (f.x. gold)
drevet
beater (fx. egg-)
pisker
beater (hunt)
klapper
beater
pisker (hjul), tæppebanker, hjulpisker
beatify
lyksaliggøre
beating
prygl, tæv, prygl, bank
beating around the bush
med omsvøb
beating of waves
bølgeslag
beating out
opretning
beat-up
medtaget, ramponeret
beau
sheik, fyr, kæreste, kæreste
beaut
skøn, mesterstykke, fedt (sl.)
beautician
kosmetolog, skønhedsekspert
beautiful
smuk, skøn, fager, flot
beautifully formed
formskøn
beauty
skønhed
beaux
kæreste, kæreste, fyr, sheik
beaver
bæver, morakker (sl.)
beaver pelt
bæverskind
beaver-like
myreflittig
became
blev til, blev
because (mark|Alt+8757)
fordi
because
desformedelst, forbi, over (på grund af), fordi
beck
vink
becket bend
flagknob
beckon
lokke, vinke til sig
become
blive, ske
become a communist
blive rød
become absorbed in
fordybe sig
become blue
blåne
become coated with verdigris
irre
become dilapidated
forfalde
become disabled
miste førligheden
become engaged to
forlove sig
become green
grønnes
become liable to
ifalde
become obsolete
forældes
become silent
forstumme
become tender
mørne
become unstuck
gå op i limningen, gå løs
becoming
klædelig, flatterende
bed (for the night)
natteleje
bed
leje, leje, banke, leje, runding, bed
bed and board
pension
bed and board price
pensionspris (pensionat)
bed bug
væggelus
bed linen
sengetøj, sengelinned
bed tick
dynevår
bedbug
væggelus
bedewed
bedugget
bedhead
hovedgærde
bedizen oneself
maje ud
Bedlam
galeanstalt
bedlam
galehus, dårekiste
bedlam
kaos
bedlamite
dårekistelem
bedouin
beduin
bedpan
bækken (til brug i sengen), bækken
bedpost
sengestolpe
bedraggled
jasket
bedridden
sengeliggende
bedrock
grundfjeld
bedroom
sovekammer, soveværelse
bedroom rug
forligger
bedside
sengekant
bedside table
natbord
bedsitter
etværelses lejlighed
bedsore
liggesår
bedspread
dynetæppe, dyne, sengetæppe
bedstead
sengested
bedtime
sengetid
bedtime story
godnathistorie
bedwetting
ufrivillig vandladning
bee
bi
bee line
fugleflugtslinie
beech
bøg
beech leaves
bøgeløv
beech wood
bøgeskov
beechmast
bog (bøg), bøge olden
beechnut
bog (bøg)
beechwood
bøgetræ (ved)
beechwood parquet
bøgeparket
beef
oksekød
beef tallow
oksetalg
beef tea
bouillon
beefsteak
bøf
beefy
velnæret, kraftig
beehive
bikube, bistade, højt touperet hår
bee-keeper
biavler
bee-keeping
biavl
beeline
i lige linie, fugleflugt
been
været
been reading too much
forlæst
beep
dyt, dut, bip
beer
bajer, øl
beer bottle
ølflaske
beer drunk out of bottle
håndbajer
beer glass
ølglas
bees (plural of bee)
bier
bees
bier
bees' wax
bivoks
bee-sting
bistik
beeswax
bone
beet
bede (som i rød-bede), roe, bede (roe)
beet lifting
roeoptagning
beetle
bille, brolæggerjomfru
beetleweed
følfod
beetroot (red)
rødbede
befall
hænde, overgå, tilstøde
befit
passe (til), passer sig
before
forhenværende, inden, førend, foran, før
before witnesses
påsyn
beforehand
forvejen, på forhånd, forud, forlods
befuddled state
omtågethed
beg
tigge, bønfalde, bede
beg absolvement
gå til Canossa
beg off
frabede
began
startede, begyndte
beggar
kalorius, stodder, tigger, betler
beggar-like
stodderagtig
begging
betleri, betle
begging the question
cirkelbevis
begin
starte, indlede, påbegynde, begynde
beginner
nybegynder, novice, begynder
beginning
opståen, opkomst, begyndelse
begonia
begonie
begrudge
misunde
begun
begyndte
behalf
på vegne af
behave
gebærde sig, forholde sig, opføre sig, gerere, dy
behave well
arte sig
behave with decorum
manérlig
behave yourself!
kan du dy dig!
behavior
vandel, livsførelse, handlemåde
behaviour
adfærd, opførsel, færd, optræden
behead
henrette, halshugge
beheading
halshugning
beheld
anså
behind (fanny)
mås
behind (gluteus maximus)
popo
behind
bagved, numse, rumpe, bagpå, bagom, bagdel
behind the scenes
bag kulisserne
behindhand
bagud
behind-the-ear-aid
ørehænger
behold
se, beskue, sku
beholder
beskuer
behoove
lønne sig, anstå
behooves (you)
lønne sig
beige
drap
beige coloured
drapfarvet
being (unduly) curious
nyfigen
being a busybody
nævenyttig
being aged (f.x. by illness)
ældes
being chilled
kølnes
being cooled
kølnes
being damned flukey
svineheldig
being dexterous
håndelag
being favored
være i kridthuset
being fit
i form
being handy
håndelag
being immune
resistens
being made stupid
fordummelse
being operated
komme under kniven
being out of tune
forstemthed
being overbearing
patronisere
being partly responsible
meddelagtighed
being sacked
løbepas
being skille
håndelag
being tossed into the air
himmelspræt
being unbecoming
misklæde
being unequal to the task
ikke magte opgaven
belated
forsinket
belaying-pin
kofilnagle
belch
ræbe, ræb, bøvse, bøvs
belching
ræben
beleaguer
belejre
bel-étage
beletage
belfry
klokketårn
Belgian
belgier
Belgium
Belgien
Belgium-Belgian
Belgien-belgier-belgisk
belie
modsiger, dementere, stride imod
belief
mening, formening, tro, anskuelse
belief in miracles
mirakeltro
believe
formene, tro
believe in
sætte sin lid til
belittle
forklejne, nedvurdere, nedgøre
belittlement
forklejnelse
bell (ship)
glas
bell
klokke, bjælde
bell buoy
klokkebøje
bell end
glans (penis)
bell founder
klokkestøber
bell foundry
klokkestøberi
bell heather
klokkelyng
bell jar
glasklokke
bell pull
klokkestreng
bell push
dørklokke, ringeknap, ringeklokke
bell tower
klokketårn
bell wether
klokkefår
bell wire
klokkestreng
belladonna
belladonna, galnebær
belladonna lily (amaryllis b.)
amaryllis (bella~), belladonnalilje
bellboy
piccolo
bell-boy
piccolo, piccolo
belle
skønhed
bellhop
piccolo
bellicose
krigerisk, krigshumør
belligerent
krigshumør, krigsførende, hidsig, krigerisk
belligerent person
kværulant
bellow
brøle, brøl
bellows
bælg, blæsebælg
bell-ringer
klokker
bell-shaped
klokkeformet
belly
bug, mave
belly ache
mavekneb
belly dance
mavedans
belly dancer
mavedanserinde
belly flop
maveplasker
belly-ache
brokke sig, mavepine
bellylanding
mavelanding
belong
tilhøre
belong to
henhøre, tilhøre
belonging to
hjemmehørende
belongings
ejendele
belongs to the future
fremtidsmusik
beloved
elsket, elskede
below (°C/F/R)
minus, minus
below
nede, nedenfor, forneden, derunder, under
below here
herunder
below which
hvorunder
belt (trousers)
livrem
belt
rem, slå, bukserrem, bælte, tæve
belt drive
remtræk
bench
bænk
benchmark
referenceramme, referencepunkt
bend
bøje, bugt, bukke, krumme (bøje), buk
bend forward
læne sig forover
bending
runding, bøjning, ombøjning
beneath
nedenunder, under, nedenfor
beneath contempt
under lavmålet
benediction
velsignelse
benef
nytte
benefactor
velgører
benefice
præstekald
beneficial
gavnlig
beneficiary
bistandsmodtager, modtager (af støtte)
beneficience
godgørenhed
beneficient
godgørende
benefit (from)
profit
benefit
benefice, gavne, fordel, gode, gavn
benefit by
høste
benefits
fordele (flertal)
benevolence
godgørenhed, velvilje, godhjertethed
benevolent
godhjertet
Bengal
Bengalen
Bengal tiger
kongetiger
benighted state
formørket
benign
godartet, mild, rar
bent
kroget, hang, krumbøjet, krumrygget, bøjet
bent upwards
opadbøjet
benzene
stenkulsnafta, benzol, benzin
benzine
renset benzin
benzol
benzol
bequeath
skænke til, testamentere, lade gå i arv
bequeather
legatstifter
bequest
arv
berate
overfuse
berceuse
vuggevise
bereaved
de efterladte, sørgende
beret
baskerhue, baret, alpehue
bergamot
bergamot (appelsin/pære)
beri-beri
beriberi (mangelsygdom)
Bering Strait
Beringsstrædet
berry
bær
berserk fury
bersærkergang
berth
køje, kajplads, lægge til, ankerplads
beseech
bønfalde, trygle, påkalde, besværge
beside
ved siden af
besides
for øvrigt, foruden, desuden, endvidere
besides that
desforuden
besiege
belejre, bestorme
beskatte
levy
besom
kost, riskost
besotted
betaget, beruset
besought
tryglede, bønfaldt
bespatter
overstænke, oversprøjte, besprøjte
bespectacled
bar briller, bebrillet
best
ypperst, bedst
best maid
forlover
best man
forlover
best men
forlovere
best wishes
med de bedste ønsker, venlig hilsen
bestial
bestialitet, dyrisk
bestiality
bestialitet
bestow
skænke, overdrage, betænke
bestowal of knighthood
ridderslag
bet
paré (væddemål), væddemål, vædde
betel nut
betel nød
betoken
bebude
betray
røbe, forråde, svigte
betrayal
svigt, forræderi
betroht
trolove
betroth
formæle
betrothal
trolovelse
betrothed
trolovet
betta (fish)
kampfisk
better
forbedre, bedre, rettere (bedre)
better off
bedrestillet
betterment
grundforbedring
betting
holde på, skyde på, væddemål, gætte på
betting shop
indskudsbod
between ('tween)
mellem, imellem
between deck
mellemdæk
between ourselves
indbyrdes
between these
herimellem
between violet and red
purpur
between which
hvorimellem
beutiful scenery
naturskønhed
bevel
fas, facettere
bevel gear
konisk tandhjul
beverage
drik
bevy
bande
beware
pas på, vogte sig for
Bewick's swan
pibesvane
bewildered
forvildet, perpleks, forvirret, desorienteret
bewilderment
forbløffelse, forvirring
bewitch
forhekse, fortrylle
bewitched
forgjort, fortryllet, bjergtagen
bewitching
forførende, fortryllende
bey
pasha
beyond
forbi, udover, hinsides, efter
beyond dispute
indiskutabel
beyond this
herudover
bezique
bezique (kortspil)
B-flat minor
b-mol
bias
forudindtagethed, partiskhed, fordom
biased
enøjet
biassed
partisk
bib
klap på f.eks. overall, hagesmæk, pimpe
Bible
bibel
Bible passage
bibel sted
bible passage
bibel sted (afsnit)
biblical
bibelsk
bibliophile
bibliofil, bogelsker
bicarbonate
tvekulsurt natron
biceps
overarmsmuskel
bicker
kævles, ævle, småskændes
bickering
kævl
bicycle
cykel
bicycle lamp
cykellygte
bicycle race
cykelløb
bicycle ride
cykeltur
bicycle shed
cykelskur
bicycle stand
cykelstativ
bicycle track
cykelsti
bicycle tube
cykelslange
bicycle tyre
cykeldæk
bid (cards)
melding
bid
befale, tilbud, bede, påbyde, bud, budt
bid price
køberkurs
bidder
byderen
bidding
befaling
bide
afvente, se tiden an
biennial
to-årig, hvert andet år
bier
ligbåre
biff
stød, gok
bifocal
bifokal (dobbeltslebet)
bifurcated
gaffeldannet
bifurcation
gaffeldannelse, tvedeling, gaffeldeling
big (fat) man
basse
big
stor
big game
storvildt
big mama
matrone
bigamy
bigami
bigarade
pomerans
bigarade peel
pomeransskal
bigger
store
biggest wish
ønskedrøm
bigheaded
blæret, indbildsk
bighearted
ædelmodig
bight
bugt
big-mama-like
matroneagtig
bigot
snæversynet, selvretfærdig
bigoted
bigot (skinhellig)
bigotry
snæversynethed, bigot (skinhellig)
bigwig
notabilitet (ping), koryfæ, vip person, ping
bijouterie
bijouteri (billige smykker)
bike
cykel
bike helmet
cykelhjelm, "æggeskal"
biker
motorcyklist
bilateral
bilateral (tosidet)
bilberry
blåbær, blåbær
bile
galde
bilge
bavl
bilge pump
lastpumpe, bundvandspumpe, lænsepumpe
bilge pumping
lænspumpning
bilge-water
bundvand
bilingual
tosproget
bilious
mavesur, galdesyg
bill (bird)
fuglenæb
bill (cap)
kasketskygge, skygge
bill (legislative proposal)
lovforslag
bill (of exchange)
veksel (gældsbrev)
bill (play)
plakat
bill
nota, næb, regning, pengeseddel, billet
bill of exchange (premium)
primaveksel
bill of fare
menukort, menu
bill of lading
konnossement
billboard
plakattavle, plankeværk
billet
indkvartering, indkvartere
billet(s)
natkvarter
billeting
indkvartering
billeting order
kvarterseddel
billfold
pengepung, seddelklemme, tegnebog
billiards
billard
billion (US and others)
milliard (10^9)
billion
billion (10^12), billion (britisk)
billow
bølge, flagre
bill-posting
opklæbning
billsticker
plakatopklæber
billy
kogekar
billy goat
gedebuk
billycock
rundpuldet hat
billy-goat (male)
ged
billy-goat
buk
bimetallism
dobbeltmønt
bin
kasse, papirkurv, bøtte, skraldebøtte
bin liner
affaldspose
binary
binær (to tal systemet)
bind
binde, indbinde, ombinde, forpligte, knytte
binder (fx. cigar)
omblad
binder
bindemiddel, selvbinder, binder
bindind
bind
binding
forpligtende, binding, bindende, indbinding
binding material
bindemiddel
binding-screw
klemskrue
bindweed
konvolvulus
binge
drukgilde, gilde, abegilde
binnacle
kompashus, nathus (skib)
binoculars
kikkert
biochemical
biokemisk
biochemist
biokemiker
biochemistry
biokemi
biographer
biograf
biographical
biografisk
biographical data
personalia
biography
personalhistorie, livshistorie, biografi
biological
biologisk
biological mother
biologisk mor
biology
biologi
bioluminescent dinoflagellates
noctiluca
biord
adverbium
bi-plane
dobbeltdækker
birch (spank)
rise (afstraffe)
birch
birk
bird
badmintonbold, fugl
bird cage
fuglebur
bird fancier
fuglehandler
bird in hand - two in bush
en fugl i hånden er bedre -
bird of omen
ulykkesfugl
bird of paradise
paradisfugl
bird of passage
trækfugl, trækfugl
bird of prey
rovfugl
bird perched on a twig
fugl (balancerende) på kvist
bird seed
fuglefrø
bird warbling
fugletriller
bird´s-foot trefoil
kællingetand
birdie
badmintonbold
birdlime
fuglelim
birdman (ornithologist)
ornitolog
bird's egg
fugleæg
bird's eye view
fugleperspektiv
bird's nest
fuglerede
birds of feather flock -
krage søger mage
bird's-eye maple
fugleøjetræ
bird's-eye wood
fugleøjetræ
birdsong
fuglesang
biretta
baret
Birk (Bjarkey laws)
birk(gl.retskreds)
birth
fødsel, herkomst, opståen
birth certificate
fødselsattest, dåbsattest
birth control
børnebegrænsning, fødselskontrol
birth control pill
p-pille
birth pangs
veer
birth place
fødtsted
birthday
fødseldag, fødselsdag
birthday present
fødselsdagsgave
birthday suit
adams kostume
birthmark
modermærke
birthmother
biologisk mor
birthplace
fødestavn, fødehjem, fødested
birthrate
fødselsprocent, fødselstal
birthright (as the first)
førstefødselsret
biscotti (baked twice)
biscotti (en slags småkage)
biscuit
kiks, beskøjt
bisect
tvedeling, halvere, skære over, gennemskære
bisecting
halvering
bisection
halvering
bishop
løber (skak), Løber (i skak), bisp
bishopric
bispedømme
bishop's wife
bispinde
bismer pound (Danish - 6 kg)
bismerpund (DK- 6 kg)
bisquit
kiks, småkage, biskuit
bit (coin)
12.5 cent
bit (on a key)
nøglekam
bit (very small)
døjt
bit
gnalling, stykke, bor, bid, muk, bidsel
bit by bit
pø om pø
bitch
hunhund, harpe, mær, kælling, tæve
bitchy
kællingeagtig, spydig, led, øretæveindbydende
bite
mundfuld, bid, bide
bite at each other
bides
bite the dust
bide i græsset
biting
bidende, hvas
biting answe
skarpt svar
bit-part
birolle
bits
brokker
bits of food
madrester
bitt
pullert
bitter
bitter, besk, en type fadøl
bitter almond
bittermandel
bitter orange
pomerans
bitter orange peel
pomeransskal
bitterly
bitterlig
Bittern
rørdrum
bitters
mavebitter
bitter-sweet
bittersød
bivalve
musling
bivouac
bivuak
bizarre
bizar
blab
plapre
blabbermouth
sladderhank, sludrehoved, sludrechatol
blabbing
ordstrøm
black
sort
black and blue
blodunderløben
black and white stripes
zebrastriber
black beans
sorte bønner
black book
anmærkningsprotokol
black eye
blåt øje (efter slag)
black fish
grindehval
black frost
barfrost
black hole
fængselskælder
black ice
isslag
Black Jack (Crazy Eights)
sorteper (spil)
black magic
åndemageri
Black Maria
salatfad (politibil), salatfad
black market
sortbørs
black out
mørklægge
Black Pete
Sorteper (tegneserie figur)
black polish
ovnsværte
black poplar
poppelpil
black pudding
blodpølse, sortpølse (blodpølse)
Black Sea
Sortehavet
black servant
negertjener
black sheep amongst us
brodne kar blandt os
black sun
sort sol (stærefænomen)
black tar
heroin
black tie (on invitation)
kom i smoking
black tie
sort butterfly, sort slips (og smoking)
black turtle beans
sorte bønner
Black Woodpecker
sortspætte
blackamoor
morian
blackballing
ostrakisme (fredløshed)
BlackBerry (smartphone)
mobiltelefon (sms osv.)
blackberry
brombær
blackberry bush
brombærbusk
black-billed magpie
husskade (pica-pica)
blackbird
solsort
blackboard
tavle (i skolen)
Blackcap
munk (spurv)
blackcurrant
solbær
blacken
formørke, sværte
blackguard
sjuft, sjover
blackhead
hudorm
black-headed gull
hættemåge
blacking
blanksværte
blackjack (truncheo
politiknippel
blacklead
grafit
blackleg
skruebrækker
black-legged kittywake
ride (lille mågeart), ride
blackletter (font)
fraktur
black-letters
gotiske bogstaver
blacklist
sortliste
blackmail
pengeafpresning, afpresning
blackmailer
pengeafpresser
blackout
mørklægning, besvimelse, strømafbrydelse
blackout curtain
mørklægningsgardin
blacksmith
grovsmed
black-tailed godwit
kobbersneppe
Black-tailed Godwit
stor kobbersneppe
blackthorn
slåen
bladder
blære
bladder campion
blæresmælde
bladder wrack
blæretang
bladderwort
blærerod
blade
knivblad, blad, klinge
blade of a knife
knivsblad, knivblad
blade of grass
græsstrå
blade sharpener
strygestål
bladeless (knife)
bladløs
blame
skyld, bebrejde, give skylden for, klandre
blame for
fortænke
blame somebody wrongfully
skyde nogen noget i skoene
blanch
blege, blegne, blanchere
blancmange
maizenabudding
blancmange powder
buddingpulver
bland
uforstyrret, rolig, lidt ligeglad, mild
blank
formular, tomrum, nitte (lotteri), in blanco
blank acceptance
blanco accept
blank ballot-paper
blank stemme
blank credit
blanco kredit
blank space (½ Em)
halvgeviert
blank space (Em)
geviert, kvartgeviert
blank verse
blankvers
blanket
tæppe
blanket term
fællesbetegnelse
blankety-blank
noksagt
blare
gjalde
blarney
smiger, smisken
blasé
blaseret
blaspheme
bande
blasphemer
gudsbespotter
blasphemous
bespottelig, blasfemisk, gudsbespottelig
blasphemy
gudsbepottelse, bespottelse, blasfemi
blast
trutte, afsvide, eksplosion, stød, vindstød
blast furnace
højovn
blasted
sprængte, pokkers, forbandet
blast-off
raket affyring
blatant
pågående, grov, skrigende, åbenlys, ugenert
blaze
blis, flamme, flammer, blus, lue
blazed sorrel (horse)
rødblisset
blazing star (plant)
pragtskær (plante)
blazing up
opblussende
bleach
blege, affarve, blegemiddel
bleaching
blegning
bleaching powder
klorkalk
bleak (fish)
løje (fisk)
bleak (fish/carp)
løje(rt) (milling/karpefisk), milling (karpe)
bleak
mørk, trøstesløs, trist, kold
bleary eyes
rindende øjne
bleary-eyed
klatøjet
bleat
bræge
bleating
brægen
bleed
tappe, årelade, bløde
bleed the brakes
udlufte bremser
bleed to death
forbløde
bleeder
bløder
bleeding to death
forblødning
bleep
dytte, bippe, dutte
blemish
skavank, plette, lyde (fejl), plet, ikke lydefri
blend
blande, opblande
blended
blandet
blender
røremaskine
bless (God's peace)
lyse fred over
bless
velsigne
bless me
jamen du godeste
blessed
sal., salig
blessing
held, velsignelse, gode
blether
ordskvalder, sludre, vrøvle
blight (plant disease)
rust
blight
afsvide
blighter
fyr, karl, kalorius
blind
blind person, forblinde, blind, blænde
blind alle
blindgade
blind alley
blindgyde
blind flying
blindflyvning
blind man's buff
blindebuk
blind(s)
rullegardin
blinders
skyklapper
blindfolded
bind for øjnene
blinding
blændende
blindness (proverb 1)
blindhed (ordsprog 1), i de blindes rige-
blindness (proverb 2)
blindhed (ordsprog 2), -er den enøjede mand konge
blindness
blindhed, forblindelse
blinds
skodder
blindworm
stålorm
blink (the eyes)
glippe
blink
glimte, glimte, glimte, misse med øjnene, glimte
blinkers
skyklapper
bliss
lyksalighed, fryd
blissful
lyksalig, livsalig, frydefuld
blister
luftblære, vabler, blist, blære, blase
blistered
blæret
blither
lalle
blithering
uden mening, lallende
blithering idiot
kraftidiot
blitz
lynkrig, luftangreb
blitz war
lynkrig
blizzard
snestorm
bloated
oppustet, opsvulmet
bloater
røget sild (hel)
blob
klat
bloc
blok
block (of houses)
karré, kompleks (bygninger), huskarré
block (tackle)
taljeblok
block (up)
forstoppe
block
stoppe, spærring, blok, blokere, bloker
block capitals
blokbogstaver
block cutting
flankfældning
block letters
blokbogstaver
block of four
firblok (f.x. frimærker)
block of ice
isblok
block of service flats
kollektivhus
blockade
blokere, blokade
blockade runner
blokade bryder
blockage
blokering, blokade, obstruktion
blockboard
møbelplade
blockbuster
kæmpesucces
blockhead
fårehoved, fæhoved, fjog, dumrian
blockhouse
blokhus
bloke
mandsperson, kanut
blond
blond
blonde
lyshåret, lys, blondine
blood
blod, slægt
blood bank
blodbank
blood clot
blodprop
blood corpuscle
blodlegeme
blood donor
bloddonor
blood formation
bloddannelse
blood money (euphemism)
judaspenge
blood money
blodpenge
blood orange
blodappelsin
blood plasma
blodplasma
blood poisoning
blodforgiftning
blood pressure
blodtryk
blood sample
blodprøve
blood sedimentation
blodsænkning
blood serum
blodserum
blood stain
blodplet
blood sugar
blodsukker
blood test
blodprøve
blood transfusion
blodoverføring, blodtransfusion
blood vengeance
blodhævn
blood vessel
blodåre, blodkar
blood-horse
racehest
bloodhound
blodhund
blood-red
blodrød
bloodshed
blodsudgydelse
bloodshot (eyes)
rødsprængt
bloodshot
blodskudt, blodsprængt
blood-stained
blodbestænket
bloodstone
blodjaspis
bloodsucker
blodsuger
bloodthirstiness
mordlyst
bloodthirsty
blodtørstig, mordlysten
bloody (swearword/Britain)
blodig
bloody
forbandet, blod-
Bloody Mary
Maria den blodige
bloom
dug, blomstre, blomst, blomstring
bloomers
store dameunderbukser
blooming
blomstende, forbandet, fandens, pokkers
blossom
blomst, blomstre, blomstring, flor
blot
klat, plamage, klat, plet, klatte
blotchy
rødblisset, plettet, skjoldet, rødskjoldet
blotter
trækpapir
blotting paper
klatpapir
blotting-paper
trækpapir
blotto (drunk)
plakatfuld, pladderfuld
blotto
skidefuld
blouse
bluse
blow (breeze)
suse (vinden)
blow
blæse, hug, slag, knubs, puste
blow away
bortvejre, henvejre
blow great guns
brandstorm
blow gun
pusterør
blow harder (wind)
kule op
blow lamp
blæselampe
blow one's nose
snyde næse, pudse sin næse, pudse næse
blow pipe (glass)
glasmagerpibe
blow the gaff
plapre ud med det hele
blow the nose
pudse næse
blow tube (glass)
glasmagerpibe
blower
telefon (især gammel)
blowfish
pindsvinefisk
blowhole
åndehul
blown
blæst
blown down
nedblæst
blown-up by a mine
minesprængt
blown-up by the press
blæst op i pressen
blow-out
punktering, ædegilde, sprængning, kalas
blowpipe (blowgun)
pusterør
blowpipe(glass)
glaspuster-rør
blowtorch
blæselampe
blowtube(glass)
glaspuster-rør
blow-wave
fønbølge
blubber
hval spæk, flæbe, hvalspæk, blævrefedt
blubbering
flæberi
bludgeon
knippel, kølle
bludgeon stroke
kølleslag
blue
nedtrykt, blå, blånelse
blue checkered
blåternet
blue clay
blåler
blue fluted (china)
musselmalet
blue funk
blålys
blue jeans
jeans
blue light
blålys
blue spruce
blågran
blue tit
blåmejse
blue titmouse
blåmejse
blue vitriol
blåsten, kobbervitriol
blue whale
blåhval
blue whiting
blåhvilling
Bluebeard
blåskæg
bluebell
blåklokke, klokkehyacint
blueberry
blåbær
bluebottle
spyflue
blueprint
lyskopi, projekttegning, lystryk
blues
nedtrykthed, blues, musik stil, være deprimeret
bluestocking
blåstrømpe
bluff (gruff)
djærv
bluff
skrænt, bramfri, komediespil, bluffe, bluff
bluffer
bluffmager
bluing
blånelse
bluish
blålig
blunder
bommert, blottelse, brøler
blunderbuss
muskedonner
blunderer
klodrian
blunt
afstumpe, døve, studs, brysk, ligefremt, sløv
bluntedness
afstumpethed
blur
udvisket, sløre, uklarhed
blurb
reklame, bagsidetekst
blurt out
buse ud med, plapre
blurt out with
bralre
blush
blusse, blive rød, rødme, blues
blushing
rødmende
bluster
blæse sig op, rase, bralre, buldre
blusterer
brølhals, bulderbasse
B-major
H-dur
BMI (65/1.75²
ca. 21)
vægtindeks (BMI
kg/m²)
boa
kæmpeslange, boa
boa constrictor
python/pyton (kvælerslange), kvælerslange
boar
vildsvin, orne
board (&lodging)
kost
board (included)
mad
board
rådsforsamling, pap, direktion, tavle, entre
board and lodging
kost og logi, pensionat
board ceiling
bræddeloft
board game
brætspil
board of -
kommission
board of appeal
ankenævn
board of directors
myndighed
board of examiners
eksamenskommission
board partition
bræddeskillerum
board wages
kostpenge
boarder
kostelev, indtrænger (sørøver), kostgænger
boarding (f.x. train)
indstigning
boarding
entring
boarding house
pensionat, pensionat
boarding school
kostskole
boarding-house
pension
boarding-house landlady
pensionatsværtinde
boardman
plakatmand
boardroom
direktionslokale
boards
papbind
boast
prale, skryde, brovte
boaster
pralhans, pralhals
boasting
praleri, pral
boat
båd
boat bridge
bådebro
boat builder
bådebygger
boat club
roklub
boat crew
bådsmandskab
boat deck
båddæk
boat drill
redningsøvelser
boat engine
bådmotor
boat harbour
bådehavn
boat race (rowing)
kaproning
boat service
bådfart
boat slip
ophalingsbedding
boat train
bådtog
boat trip
sejltur
boat-builder's yard
bådebyggeri
boater
flad stråhat
boathook
bådshage
boat-hook
bådshage
boathouse
bådehus
boating
rosport
boatman
bådfører, bådeudlejer
boats
både
boat's lenght
bådslængde
boat-shaped
bådformet
boatshed
bådeskur
boatswain
bådsmand, højbaadsmand
boatswain's chair
bådsmandsstol
boatswain's mate
bådsmandsmat
boatswain's pipe
bådsmandspibe
bob (a curtsy)
kniks
bob (watch)
linse
bob
hoppe op og ned
bobbed (f.x. hair)
bobbet
bobbed
kortklippet
bobbin
spole i symaskine, kniplepind
bobby
gadebetjent, politibetjent (England)
bobby pin
hårnål, hårklemme
bobsleigh
bobslæde
bocce
boccia (kuglespil)
bocci
boccia (kuglespil)
boccia
boccia (kuglespil)
boccie
boccia (kuglespil)
bodacious
dristig
bode ill
varsle ilde
bodega
bodega
bodged
sammenflikket
bodice
livstykke i kjole
bodily
legemlig, korporlig, kropslig, kødelig
bodily defect
legemsfejl
bodily harm
legemsbeskadigelse
bodily search
kropsvisitation
bodkin
pren
body
korps, korpus, legeme, krop, skrog, karrosseri
body belt
nyrebælte
body lice
kroplus
body louse
kroplus
Body Mass Index (BMI)
vægtindeks (BMI
kg/m²)
body odeour
armsved
body of laws
lovsamling
body/corpse snatcher
ligrøver
bodyguard
livvagt
bodystocking
bodystocking
Boer
Boer (Sydafrika)
bog
sump, morads, lokum, myr (højmose), mose
bog bilberry
mose-bølle
bog blueberry
mose-bølle
bog earth
mosejord
bog find
mosefund
bog iron ore
myremalm
bog myrtle
porse, pors (porse)
bog oak
moseeg
bog whortleberry
bølle (mose-bølle)
bogey
skræmmebillede, bøhmand, bussemand
boggle
overvældet, forkludre, tøve
boggy ground
mosebund, gyngende grund
bogie
bogie
bogie carriage
bogievogn
bogus
falsk, uægte
bohemian
boheme
Bohemian Waxwing
silkehale
boil (bring to boil)
kog
boil
byld, koge
boil down
indkoge
boiled (finished)
kogt
boiled egg
spejlæg
boiled sweets
drops
boiler
dampkedel, suppehøne, varmtvandsbeholder
boiler room
fyrkælder, fyrrum
boiler suit
kedeldragt
boilerplate
kedelplade, stående sats (typografi)
boiling
koghed, kogen, kogning
boiling hot
koghed
boiling point
kogepunkt
boil-in-the-bag
kogepose
boisterous
støjende, larmende (ofte muntert)
bold
dristig, tyk, kæk, tydelig, dristig, fræk
boldness
dristighed, kækhed
bole
bul
boletus
rørhat
boletus edulis
Karl Johan (spisesvamp), rørhat
bollard
pullert, fortøjningspæl, hellefyr
bollocking
møgfald
bollocks
vrøvl, nosser, forbandet sludder
bolony
øregas
bolschevik
bolschevik
bolster
stive af, understøtte, bolster, pølle, pølle
bolt (lock)
rigel
bolt (rifle)
bundstykke
bolt (run)
løbe løbsk
bolt
stikke af, stænge, bolte, bolt, nagle
bolting
løbsk
bolts
bolte
bomb
bombe, bombardere
bomb scare
bombetrussel
bomb test
prøvespængning
bombard (with)
overdænge
bombard
bombardere
bombardment
bombardement
bombast
patos
bombastic
højstemt, højtravende
bomber
bombefly
bombing
bombning, bombardement
bombshell
bombe
bon mot
åndfuldhed
bonbon
bolsje
bon-bon
bolsje, bonbon
bond
obligation, forbandt, forskrivning
bond market
obligationsmarked
bond quotation
obligationskurs
bondage
trældom, stavnsbånd
bonded warehouse(bonded goods)
frilager
bond-holder
obligationsejer
bonds
obligationer
bone
ben, knokkel (knogle), knokkel, kødben
bone marrow disease
benedder
bone shaft
benpibe
bone-dry
knastør
bone-headed
hestedum
bone-idle
luddoven
boneless
benfri
boner
bommert, brøler
bonfire
glædesblus, bål
bonkers
skrupskør
bonnet
hue, motorhjelm, hjelm, kølerhjelm, hat, kyse
bonnet string
hagebånd
bonny
frisk, smuk, sund, dejlig
bonus
løntillæg, bonus, tillæg, gratiale
bonus share
friaktie
bony
benagtig, radmager, benet, knoklet
boo
hysse ad, bøh, råbe øv
boo(h)!
buh!
booby trap
skjult fælde
book
bogføre, bog, bestille
book club
læsekreds, læseforening (klub)
book of fairy-tales
eventyrbog
book of light reading
morskabsbog
book of sermons
postil (udlagt bibeltekst)
book of stamps
frimærkehæfte
book of tickets
rabathæfte
book on specific subject
fagbog
book review
boganmeldelse
book token
gavekort til boghandel
book/text (of an opera)
operatekst
bookable
kan reserveres
bookbinder
bogbinder
bookcase
reol, bogreol
book-end
bogstøtte
bookends
bogstøtter
bookie
bookmaker
booking
reservation, notering, reservering
booking office
billetkontor
booking-office
billethul
book-keeper
bogholder
book-keeping
bogholderi
booklet
pjece, pjece, brochure, hæfte (pamflet)
book-lover
bogelsker
bookmaker
bookmaker, person der tager imod væddemå
bookmark
mærkebånd
book-plate
ekslibris (bogejermærke), exlibris
books
regnskaber, bøger
bookseller
boghandler
bookshop
boghandel, boglade
bookstack
reol
bookstall
bladkiosk
bookworm
læsehest, bogorm
boom (in commodity prices)
hausse
boom
drøn, bom, opgangstid, gungre, drøne
boom(ing)
runge
boomerang
boomerang
boomi
givtig
boomin
opblomstrende
booming
rungende
boon
bonus, gode
boor (person)
bøffel
boor
irriterende person, bondeknold, tølper
boorish
plump, bondsk
boost
lobhudle, sætte skub i, hjælpe opad, opreklamere
boosted
øget
boot
bagagerum (især i bil), støvle
booted
bestøvlet
booth
telefonboks, stemmeboks, bod
bootlace
snørebånd
boots
hotelkarl
boots and shoes
fodtøj
booty
bytte, rov, ran, krigsbytte
booze
pægle, spiritus, svire, pimpe, bumle, sprut
boozer
fyldebøtte
boozing
fylderi, svir, drikkeri
boracic acid
borsyre
borate
borsalt
borated vaseline
borvaseline
border
lidse, kante, grænse, kant, bred, rand, bort
border collie
hyrdehund
border district
grænseland
border edge
indfatning
border on
støde op til
border post
grænsepæl
border state
grænsestat, randstat
border war
grænsekrig
bordering on
på grænsen til
borderland
grænseområde, grænseegn
borderline
yderkant
borderline case
grænsetilfælde
bore (gun)
boring (gevær)
bore
kede, bore, boring, bor, kaliber, plageånd
bore hole
borehul
borecole
grønkål
bored
blaseret
bored to tears
ved at kede sig ihjel
bored with
ked af
boredom
kedsommelighed
boric acid
borsyre
boric acid solution
borvand
boring
kedelig, kedelig, kedsommelig, boring
born
født
born and bred
barnefødt
born fully developed
fuldboren
born out of wedlock
født uden for ægteskab
borne
båren, båret, tålt
borne at home
hjemmefødt
boron
bor (grundstof 5)
borough
købstad, købstad, bykommune
borough in metropolian area
omegnskommune
borrow (book in the library)
hjemlåne
borrow
låne
borrower
låner, låntager
borrower's register
lånerfortegnelse
borrower's ticket
lånerkort
bosom
bryst, barm
bosom buddy
hjerteven
bosom friend
hjertensven, hjerteven
bosomy
barmfager
boss (on shield)
bukkel
boss
dup, chef, lede, principal, dominere
bossy
kommanderende
Boston blue
sej (fisk)
bot (insect)
bremselarve
botanical
botanisk
botanist
botaniker
botany
botanik
botch
kludder, forfuske, forkludre, makværk
botched work
fusk
botf
bremse
botfly
hestebremse
both
både, begge
both ways
i begge retninger
bother
plage, mas, hyr, hindre, forstyrre
bots
webcrawler
bottl
påfylde
bottle
glas, henkoge, flaske
bottle nose
kartoffelnæse
bottle of lager
bajer
bottle opener
madonna
bottled
på flaske
bottle-feed
give sutteflaske, opflaske
bottleneck
flaskehals
bottlenose
klumpnæse
bottle-nosed whale
næbhval
bottle-opener
flaskeåbner, oplukker, øloplukker
bottling
aftapning, påfyldning, henkogning
bottom (backside)
mås
bottom (gluteus maximus
popo
bottom
grund, havbund, rumpe, bund, nederst
bottom line
grundlinie
bottom of a valley
dalbund
bottom of the sea
havbund
bottomless
bundløs
bottomless vessel
danaidernes kar
bottomry (old form of loan)
bodmeri (gammel låneform)
boudoir (private rooms)
boudoir (gemakker)
boudoir
gemak, kabinet
bougainvillea
trillingranke, bougainvillea
bough
gren
bought
købte
bought without presciption
håndkøb
bouillon
bouillon
boulder
kampesten, klippe, klippeblok
boulevard
boulevard(bred gade med træer
bounce
hoppe, spring, elasticitet, fjedre
bounced
fjedret
bouncer
udsmider, dørmand, strongarm collector
bound
bundet, grænse, spring
boundary
grænse
boundary mark
grænseskel
boundary post
mærkepæl
boundary river
grænseflod
bounder
gadedreng
boundless
uendelig, grænseløs
bounds
ydergrænse
bountiful
gavmild, i overflod
bounty
storslået gave, stort udvalg, gavmildhed
bouquet
buket, blomsterbuket, duft
bourgeois
småborgerlig, bourgeois, burgøjser
bourgois
borgerlig
bout
omgang, anfald
boutique
butik
bovine
bøvet
bow (gesture)
reverens (respekt/agtelse)
bow (ship)
forende
bow
forstavn, hårbånd, bue, hårsløjfe
bow oar
pligtåre (båd)
bow tie
butterfly
bow to
bøje sig
bow window
karnapvindue
bowed
krumbøjet, bøjet
bowed down (by sorrow)
nedbøjet
bowel motion
tarmbevægelse
bowel movement
peristaltik
bowels
tarme, indvolde
bower (lady's)
jomfrubur
bower
løvhytte, havehus
bowing
bueføring
bowl
pibehoved, bolle, skål, kugle, pibehoved, kumme
bow-legged
hjulbenet
bowler (hat)
bowlerhat
bowler hat
rundpuldet hat
bowline
pælestik, pælestik
bowline knot
pælestik
bowling alley
bowlingbane
bowman (boat)
pligthugger
bowman
bueskytte
bowshot
pileskud
bowsprit
bovspryd
bowstring
buestreng
box (coachman seat)
kuskesæde
box (theater)
loge, pladsloge
box (tree)
buksbom
box
kasse, aflukke, kiste, buk, bokse
box couch
pufseng
box hedge
buksbomhæk
box office
billetkontor
box office takings
entréindtægt
box on the ear
kindhest, øretæve
box room
pulterkammer, pulterkammer
box seat
logeplads
box waggon/car
godsvogn
boxer
bokser
boxer brief
underbukser
boxes
pakker
boxing
boksning
boxing champion
mesterbokser
Boxing Day
2. juledag
Boxing Day
2. juledag (box-pakke)
Boxing day
anden juledag
boxing gloves
boksehandsker
boxing match
boksekamp
boxing-glove
boksehandske
box-office play
kassestykke
boy
knægt, gut, dreng, tjener
boy gang
drengebande
boy scout
drengespejder
boycott
blokere, boykotte
boyfriend / girlfriend
kæreste, kæreste
boyhood
drengeår, drengealderen
boyish
drenget, drengeagtig
boyish prank
drengestreg
boyishness
puerilitet
bra (fransk: brassiere)
bh
bra (from French: brassiere)
brystholder
bra
støtte
brace (on ship)
bras (tov til råen/skibsmast)
brace
klamme, klampe, stiver, tandbøjle, afstive
bracelet
armbånd
braces
seler
brachet fungus
poresvamp
brachycephalic
kortskallet
bracing
oplivende, nervestyrkende
bracken
bregne
bracket
hyldeknægt, konsol, parentes, kategori
bracket lamp
lampet
brackets (Alt+0123|0125)
klammer ( )
brackets
klamme
brackish
brak, egenskab for brakvand, brakagtig
brackish water
brakvand
brad
dykker, søm
bradawl
platbor
brag
brovte, prale, skryde
braggart
pralhans, pralhals
bragging
pral, praleri
Brahmin
bramin
braid
snor, lidse, hårfletning, flette, fletning
braided
galloneret
Braille (system)
punktskrift
Braille
blindeskrift
Braille writing
blindskrift
brain
hjerne
braincase
isse
brainpa
isse
brains
pære (hoved), omløb i hovedet, hoved
brains trust
hjernetrust
brainteaser
rebus
brainwash
hjernevask
brainwashing
hjernevask
brainwork
hjernearbejde
brainy
intellektuel, intelligent, hjernemæssig
braise
brase, grydestege
braised
grydestegt
brake
bremse, bremse (stoppe)
brake action
bremsevirkning
brake block
bremseklods
brake drum
bremsetromle
brake fluid
bremsevæske
brake lever
bremsearm
brake lining
bremsebelægning
brake pedal
bremsepedal
brake slowly
fading
brake track
bremsespor
braking appliance
bremseapparat
braking distance
bremselængde
braking effect
bremsevirkning
bramble
brombærbusk, brombær
brambling
kvækerfinke
bran
klid, avne, avner
branch (out -off)
forgrene
branch
gren, filial, afdeling
branch line
lokalbane
branch of industry
erhvervsgren
branch of trade
erhvervsgren
branch out
grene sig
branch post office
postekspedition
branching
forgrenet
brand
brændemærke, varemærke
brand of Cain
kainsmærke
branded goods
mærkevarer
branding
mærkning
branding iron
mærkejern
brandish
fremvise, svinge
brand-new
splinterny, flunkende ny
brandy
cognac, brændevin, kognak
brankursine
akantus
brash
frembusende, fræk, grødis, pågående
brass (copper and zinc)
messing
brass
grunker, officerer, gysser, frækhed
brass band
hornorkester
brass candlestick
malmlysestage
brass instrumentalist
messingblæser
brass music
hornmusik
brass plate
messingskilt
brass tacks
sagens kerne
brass wind-instrument
messinginstrument
brass-band music
messingsuppe, hornorkester musik
brassiére
brystholder
brassiere
busteholder
brat
knægt, unge
brave
tapper, kæk, modig
brave heart
mandshjerte
bravery
kækhed
bravo!
bravo!
bravure
bravur
brawl
skænderi, slåskamp, håndgemængd, optøjer
brawn
grisesylte, muskelkraft, råstyrke, sylte
brawny
muskelbundt, muskelstærk, muskuløs
bray (donkey)
skryde
bray
skryde (æsel)
braying
farverivning
brazen
skamløs, fræk, forvorpen
brazier
fyrfad, gørtler, gjørtlemager
Brazil
Brasilien
Brazil nut(s)
paranød
Brazil nuts
paranød
Brazilian
brasilianer
breach (of contract)
misligholdelse, misligholdelse
breach
brud, revne, breche, spænde over
breach of a dike
digebrud
breach of confidence
indiskretion
breach of contract
kontraktbrud
breach of faith
illoyalitet, løftebrud
breach of promise
løftebrud
breach of the law
retsbrud, lovovertrædelse
breach of the peace
fredsbrud
bread
brød
bread and butter
smørrebrød
bread and cheese
ostepind
bread basket
brødbakke
bread bin
brødkasse
bread crust
brødskorpe
bread grain
brødkorn
bread knife
brødkniv
bread-and-butter politician
levebrødspolitiker
breadbasket
mavesæk
breadcrumb
brødkrumme
bread-crumbs
rasp
breadcutter
brødmaskine
breaded
vendt i rasp
breaded fish fillet
paneret fiskefilet
breadline
brødkø, leve på eksistensminimum
bread-slicing machine
brødmaskine
breadth
udstrækning, drøjde, bredde
bread-winner
familieforsørger
breadwinner
forsørger, familieforsørger
break
knæk, bryde, pause, knalde, ruinere, ødelægge
break a wind
fjerte, slå en prut
break away
løsrive
break in (fx. horse)
oplære
break in
afrette
break of dawn
morgendæmring
break of day
morgengry
break of journey
rejseafbrydelse
break on the wheel
radbrække
break open
opbryde
break out
opstå, flugt
break through
gennembryde
break up (car/ship)
ophugge
break wind
prutte, fimse
breakable
skør, skrøbelig
breakage
beskadigelse
breakaway
løsgænger, løsrivelse
breakdown (machine)
maskinuheld
breakdown
sammenbrud, maskinskade, skade, havari, motorstop
break-down gang
hjælpemandskab, rydningsmandskab
break-down train
hjælpetog
breakdown van
kranvogn, fejeblad
breaker
brådsø, brodsø, styrtsø
breakfast
morgenbord, morgenmad
breakfast roll
rundstykke
breakfast table
morgenbord
breakfast/country sausage
medisterpølse
break-in
indbrud
breaking
bremsning, opbremsning, brydning
breaking new ground
pionerarbejde
breaking open
opbrydning
breaking point
bristepunkt
break-line
linieudgang
breakneck
halsbrækkende
breakneck stairs
hønsestige
breakout
udbrud, flugt, udslæt
breakthrough
gennembrud
breakwater
høfder, brænding, mole, bølgebryder
bream
brasen (fisk)
breast
bryst
breast milk
modermælk
breast stroke
brystsvømning
breast the tape
bryde målsnoren
breast-fed baby
brystbarn
breastplate
brystharnisk
breastwork
brystværn
breath
ånde, pust, åndepust, åndedrag
breath of outlook
overblik (evne)
breath of view
overblik (evne)
breathalyzer
spiritusballon
breathe (a word)
henånde
breathe
puste, ånde, få vejret, pusterum
breathe in
indånde
breather
pusterum
breathing (the act of-)
ånden
breathing
respiration, vejrtrækning
breathing exercise
åndedrætsøvelse
breathing hole
lufthul
breathing space
åndehul
breathing-apparatus
respirator
breathing-hole
åndehul
breathing-space
pusterum
breathless
forpustet, åndeløs
breathlessly
hæsblæsende
breathtaking
spændende, betagende
breech block
bundstykke
breech loader
baglader
breeches
bukser (et par bukser), ridebukser, knæbukser
breeches buoy
redningsstol
breechloading motion
ladegreb
breed
avle, race, forplante, yngle, opklække, opdrætte
breed of cattle
kvægrace
breeder
opdrætter
breeding (stock)
opdræt
breeding
formering, opdragelse, levemåde, opdrætning
breeding-ground
yngleplads
breeding-season
yngletid
breeze
brise, sejle, svanse
breezy
munter (om person)
brentgoose
knortegås
brevier (type scale)
petit
brevity
korthed, kortfattethed
brew
brygge, i gære, bryg, gære
brewer
brygger
brewer's yeast
ølgær
brewery
bryggeri
brewing (fx. a storm)
optræk
brewing
brygning
brewing vat
bryggerkar
bribe
bestikke
bribery
bestikkelse
bric-a-brac
nips, tingeltangel
brick (fine fellow
guttermand
brick (fine fellow)
knop
brick (person)
perle, knag
brick
tegl, mursten, guttermand, klods
brick burner
teglbrænder
brick hod
bærebræt, skulderbræt, stenbræt
brick maker
teglmager
brick overlap
forbandt
brick-built
muret
brick-house on foundation
grundmuret
bricklayer
murersvend, murer
bricklayer's apprentice
murerlærling, murerdreng
bricklayer's assistant
murerarbejdsmand
bricklaying
murerhåndværk, murerarbejde, muring
brickwork
muring, murværk
brickwork construction
murkonstruktion
brickwork mortar
murkalk, kalkmørtel, mørtel
brickyard
teglværk
bridal
bryllupsmæssig, brudemæssig
bridal adornment
myrtekrans
bridal chest
brudeudstyr
bride
brud
brides
brude
bridesmaid
brudepige
bridewort
mjødurt
bridge
spænde over, kommandobro, bridge (kortspil)
bridge deck
brodæk
bridge of the nose
næseryg
bridge score
bridgeregnskab
bridgemaster
brofoged
bridgework
broarbejde (dentalt)
bridging loan
overgangslån
bridle
ridesti, tømmer, tøjle, hovedtøj (hest), tæmme
bridle path
ridesti
brief (a brief)
redegørelse (kort)
brief
orientere, kortfattet, kort, notat, resumé
briefcase
mappe, dokumentmappe
briefing
informering, orientering, indførelse i emne
briefly
kortvarigt
briefs
trusser, underbukser
brig (brigantine)
brig(-en (tomastet fuldrigger
brigade
brigade
brigadier
brigadegeneral
brigadier general
brigadegeneral
brigandage
røveruvæsen, plyndringstogt
bright
velbegavet, intelligent, let, lys, blank, opvakt
bright side
lysside
bright spot
lyspunkt
bright yellow
knaldgul
brighten
oplyse, klare op, lette, lysne
brighten up (the party)
live op
brighten up
live op, lyse op
brightening weather
opklarende vejr
brightness
opvakthed, klarhed
bright-red
højrød
brill
fedt, slethvar (fladfisk), skønt
brillantine
brillantine
brilliance
skønhed, genialitet, glans, intelligens
brilliancy
åndfuldhed
brilliant
intelligent, brillant, lysende, genial, strålende
Brilo pad
ståluldssvamp
brim
rand, kant, hatteskygge
brimful
bredfuld, propfuld
brimming
bredfuld
brimming over
overstrømmende
brimstone (butterfly)
citronsommerfugl
brimstone
helvedes svovlpøl, svovl
brimstone sermon
dommedagsprædiken
brine
saltvand, lage
bring (about)
forårsage
bring
medbringe, bringe, overbringe, skaffe, medtage
bring abou
medføre
bring about
volde (skade), foranledige, afføde, hidføre
bring action against
indklage, lægge sag an (mod)
bring along
medtage, tage med, medbringe
bring before somebody
forebringe
bring down (fx. prices)
nedbringe
bring forth
kaste (føde unge)
bring home
hjemføre
bring in
indbringe, indspille
bring nearer to
nærme
bring oneself to
bekvemme sig
bring round
makke ret
bring to heel
knægte
bring to light
fremdrage
bring up (discipline)
optugte
bring up (on the bottle)
opflaske
bring up
fostre, opfostre, opføde, opdrage
bring up o
opflaske
bring up the rear
bagtrop
bringe i orden
put straight
bringing up
oplæring, opfostring
brink
rand, skrænt, kant
briquette
briket
brisk
frisk, kvik (hurtig), livlig
brisket
bryststykke
brisket of beef
oksebryst
brisklayer's assistant
murerhåndlanger
bristle
rejse børster, børster (hår), stritte
Brit
Brite
Britain
Storbritannien
british
britisk
British
engelsk
Briton
bretoner (fra Bretagne)
brittle
smulrende, skrøbelig, skør
broach
vise frem, åbne, bringe på bane, anstikke
B-road
bivej
broad
bred, frisindet
broad daylight
højlys dag
broad gauge rails
bredsporet jernbane
broad jokes
drøjheder
broad norwegian (language)
ravnorsk
broad sword
huggert
broad-axe
bil
broadaxe
bil (økse)
broad-bosomed
brystsvær
broad-bossomed
barmsvær
broad-brimmed
bredskygget
broadcast
udsende, rundkaste, transmittere
broadcast address
radiotale
broadcast concert
radiokoncert
broadcasting
radiofoni, radiospredning
Broadcasting House
radiohuset
broadcasting service
radiofoni
broaden
udvide, gøre bredere, brede
broad-gauge
bredsporet
broadly speaking
i det store hele
broad-minded
frisind, liberal, large, frisindet
broadminded
frisindet
broad-mindedness
frisind
broad-nosed
brednæset
broadsheet format
fuldformat (avis)
broad-shouldered
bredskuldret
brocade
brokade
broccoli
aspargeskål, broccoli (aspargeskål)
brochette
spid (f.x. stege-)
Brocken (peak in the Harz)
Bloksbjerg
broil
stege
broiler
stegekylling, grill
broiling
ristning
broke
blanket af, på spanden, ruineret, helt flad
broken (down)
havareret
broken (speak broken language)
gebrokken
broken
ituslået, brodden, itubrudt, itu, opkørt, brodne
broken down (person)
nedbrudt
broken down in body and mind
nedbrudt på sjæl og legeme
broken flagstone
brudflise
broken glass
glasskår
broken home
opløst hjem
broken stones
skærver
broken through
gennembrudt
broken-down piano
hakkebræt
broken-hearted
nedbøjet
broken-heartedness
kærestesorg
broken-winded
kortåndet, åndenød
broker
mægler, mellemhandler
brokerage
mæglergebyr, kurtage, mæglerløn
broker's business
mæglerforretning
broking
mæglervirksomhed
brolly
paraply
brome grass
hejre
bromine
brom
bronchi
bronkier
bronchitis
bronkitis
bronze (tin+copper)
bronze (tin+kobber)
bronze
brunere, bronze
bronze gilding
guldbronze
brooch
broche
brood (fx. of children)
redefuld
brood
ruge, yngel, kuld, gruble, spekulere, udruge
brood about
ruge over
brood over
ruge over
brooding
grubleri, fortænkt, rugning
brooding hen
liggehøne
brooding-season
rugetid
brooding-time (hatching-time)
rugetid
broody
skruk (liggesyg høne), liggesyg (høne)
broody hen
skruk (liggesyg høne)
brook
bæk, lille vandløb
brooklet
bæk
broom (shrub)
gyvel
broom
fejekost, kost
broom shrub
gyvelbuske
broomstick
hekseskaft, riskost, kosteskaft
broth
kødsuppe, bouillonsuppe, kraftsuppe
brothel
bordel
brother
broder, bror
brother of an order
ordensbroder
brother of grandparents
broder til bedsteforældre, grandonkel
brother of the cloth
ordensbroder
brotherhood
broderskab
brother-in-law
svoger
brotherliness
medmenneskelighed
brotherly
medmenneskelig, broderlig
brotherly love
broderkærlighed
brothers and sisters
søskende
brother's daughter
broderdatter
brother's son
brodersøn
brought
bragt
brought along
medtaget
brought up
opfostrede
brow
øjenbryn, pande
brown
brun, branke
brown bear
landbjørn (brun bjørn)
brown coal
brunkul
brown paper
karduspapir
brown sugar
puddersukker
brownie
pigespejder, chokoladekage, pigespejder
brownish
brunlig
browse
bladre, gennemse løseligt
browser
søgemaskine, "søgemaskine", browser
browsing
"skøjte henover"
bruise
blåt mærke, støde, blodudtrædning
bruised
forslået
brunette
brunette
brunt
hovedparten
brush (tail of fox)
lunte (rævehale), lunte
brush
krat, berøre, strejfe let, pensel, kost, pensel
brush aside
affeje
brush up
opfriske
brushed-back (hair)
opstrøget (hår)
brushed-back
tilbagestrøget
brush-maker
børstenbinder
brushstroke
penselstrøg
brush-up
opfriskning
brushwood
krat, krat, kratskov, underskov, risbrænde, kvas
brusque
kradsbørstig, brysk, studs, kort for hovedet
Brussel sprout
rosenkål
Brussels
Bruxelles
brussels sprout
rosenkål
Brussels-sprouts
rosenkål
brutal
, brutal
brutality
brutalitet, vold, råhed
brutalization
forråelse
brutalize
forrå
brute
brutal, bæst, udyr, asen
brute force
råstyrke
brutish
dyrisk,
brutishness
bestialitet
bubble
boble, sprudle, luftblære, blære
bubble car
kabinescooter
bubble in spiritlevel
libelle
bubbling over with joy
perlehumør
bubbly
livlig, champagne, boblende
bubo (bubonic plaque)
pestbyld
bubonic plague
byldepest
buccaneer
pirat
buck (horse)
bukkespring
buck
slå op (hest), råbuk, stejle, hjort (han)
buck rabbit
hankanin
bucket
spand, gulvspand, grab, pøs
bucket loader
gummiged (gummihjulslæsser)
bucket trowel
spandeske
bucking
afkapning, afkvistning
bucking(f.x. controlled horse)
kapriol ("bukkespring")
buckle
spænde, exe, ekse, få bule, bæltespænde
buckling
varmrøget sild
bucklingpat
sildepostej
buckram (mostly for painting)
buckram (stift lærred)
bucks
bukke
buckskin (without hair)
hjorteskind
buckskin
bukkeskind
buckthorn
vrietorn
buckwheat
boghvede
buckwheat groats
boghvedegryn
bud
knop, okulere, spire, knoppes
Buddha (approx. 560 B.C.)
Buddha (Siddharta Gautama)
budding
knopskydning, okulering
budding criminal
forbryderspire
buddy
kammerat, makker
budge
røre sig, rokke sig, flytte sig
budgerigar
undulat, undulat
budget
budget, finanslov
budgie
undulat
buff
bøffellæder, en kender af -, aficionado, lædertøj
buffalo
bøffel
buff-backed heron
kohejre
buffer
kofanger, puffer, buffer, stødpude
buffet
buffet
buffoon
bajads, klovn, dummepeter
bug
skjult mikrofon, væggelus, aflytte, virus
bugaboo
bussemand
bugbear
bøhmand, bussemand
bug-eyed
forbløffet, forbløffet
bugger (sodomite)
pæderast (bøsse)
bugger
fjumrehoved, skiderik
bugle
signalhorn, jagthorn, horn
bugle call
hornsignal
bugler
hornblæser
bugloss (plant)
oksetunge
build (body)
legemsbygning
build
opbygge, kropsbygning, bygge, mure
build in
indmure
build on
bebygge
build up (fx. a practice)
oparbejde
build up
opbygning
builder (owner)
bygherre
builder
bygningshåndværker, bygmester
builder's certificate
bilbrev
building (finished)
byggeri
building (in progress)
byggeri
building
bygning, byggeværk
building activity
byggevirksomhed
building behind main building
bagbygning
building contractor
bygningsentreprenør
building licence
opførelsesret
building method
byggemåde
building plot development
grundforberedelse
building site
byggegrund, byggeplads
building society
kreditforening
building style
byggemåde
building technique
byggeteknik
building timber
bygningstømmer
building-se
byggesæt
build-up
ophobning, forberedelse, ophobning
built
bygget, skikkelse
built into
indbygget
built-in
indbygget
bulb (botanical)
knold, rodknold
bulb (root)
løg
bulb
pære, blomsterløg
bulb iron
vulst
bulbous
pæreformet, løgformet, pæreformet
Bulgaria-Bulgarian
Bulgarien-bulgarsk-bulgarer
bulge
pukkel, bulne ud, svulme, bugne, bule
bulging
opspilet
bulk
gros, omfang, størstedelen, drøjde, masse
bulkhead
skot (skib), skillerum (skib), havnedæmning
bulky
diger, voluminøs, uhåndterlig
bull (papal)
bulle (bandbulle)
bull (speculator)
haussespekulant
bull
sludder, tyr, vrøvl
bull bay (tree)
magnolie
bull elephant
hanelefant
bullace pl
mirabel, mirabelle
bulldog
buldog
bulldoze
planere, planere, tromle ned
bullet
projektil, kugle, geværkugle
bullet head
kuglerundt hoved
bulletin
beretning
bulletin board
opslagstavle
bullfight
tyrefægtning
bullfinch
dompap
bull-floating
pudsning af gulv (beton)
bullfrog
oksefrø
bullhorn
megafon
bullion
guldbarre
bullock
ung tyr, stud
bull's eye
pletskud
bull's-eye
lige i plet
bullshit
lort, vrøvl
bully
skræmme, karnøfle, herse, herse med, hundse
bullying
brutalitet
bulrush
dunhammer
bulwark
ræling, bolværk
bum
vagabond, drukkenbolt, bums, sut, røv
bumblebee
humlebi
bumboat
kadrejer (salg fra båd)
bumboatman
kadrejer (salg fra båd)
bump
pukkel, pukkel, skrumple, bule, bump
bump into
påkøre
bumper
kofanger
bumper car
radiobil
bumper crop
rekordhøst
bumper-to-bumper driving
kolonnekørsel, kortegekørsel
bumpkin
lemmedasker, bondeknold
bumptious
anmassende, storsnudet
bumpy
med bump, ujævn, hullet
bun (hair)
nakkeknude
bun
bolle, basse, bolle (brød)
bunch
bande (flok), bundt, klase, klump
bunch of flowers
buket
bunch of grapes
drueklase
bundle
bundte, knippe, bylt, bundt
bundle of brushwood
risknippe
bundle of muscles
muskelbundt
bundle of nerves
nervebundt
bundle of straw
halmknippe
bungalow
etplanshus
bungle
makværk, kludre, forfuske, forkludre, forkvakle
bungle together
mikse
bungler
klodrian, klovn
bungling
brok, fusk
bunion
knyst
bunk
køje, etageseng
bunk bed
reolseng
bunker
kulkasse, bunker
bunker coal
bunkerkul
bunkers
bunkerkul
bunny
kanin
Bunsen burner
bunsenbrænder
bunt
spraydåse til graffitimaling
bunting
flagdug, dug, kørepose
buoy
bøje, holde oppe
buoyancy
opdrift, flydeevne, livlighed
buoyant
stigende, livlig, spændstig, flydende
bur
burre
burbot
kvabbe
burden
omkvæd, byrde, last, bebyrde, læs
burden of debt
gældsbyrde
burden of proof
bevisbyrde
burdened by a wrong doing
brødebetynget
burdensome
byrdefuld, tung
burdock
burre
bureau
bureau, chatol, skrivebord, kontor
Bureau of Standards
justerkammer
bureaucracy
bureaukrati
bureaucrat
kontorius, skrankepave, bureaukrat
burglar
indbrudstyv
burglarproof
dirkefri
burglary
indbrudstyveri, indbrud, bræk
burglary insurance
indbrudsforsikring
burgle
lave indbrud, begå indbrud
burgomaster
borgmester
burgundy (Bourgogne)
rødvin
Burgundy
bourgogne
burgundy
bourgognevin
burgundy
vinrød farve
burial
begravelse, jordet
burial chamber
gravkammer
burial mound
gravhøj, gravhøj
burial place
gravsted
burial vault
gravhvælving
buried
begravet, sepultis, jordet
burin
gravstik(ke) (spidsmejsel)
burlap
hessian
burlesque (slapstick comedy)
burlesk (lavkomisk)
burly
djærv, kraftigt bygget
burma-shave (brand)
barberskum (varemærke)
burn (x degree burn)
forbrænding
burn
blusse, svide, gløde, brandsår, brænde
burn down
nedbrænde
burn into (f.x. memory)
indbrænde
burn out
nedbrænde
burn the midnight oil
studere/læse hele natten, komme sent i seng
burn to death in a fire
indebrænde
burned
forbrændt
burned at the stake
brændt på bålet
burner
brænder, en brænder
burnet saxifrage
pimpinelle
burning glass
brændeglas, brændglas
burning red
ildrød
burning-hot
gloende
burnish
polere, brunere
burnished
blanksleben
burnous (hooded cloak)
burnus
burns
brænder
burnt offering
brændoffer
burnt sugar
karamel
burp
bøvse, ræb, bøvs, opstød
burping
ræben
burr (metal)
grat
burr
grobrian
burrow
grav, hule, grave sig ned
bursar
kvæstor, stipendiat (skotsk), regnskabsfører
bursarship
kvæstur
bursary
kvæstur, stipendium
bursitis
slimsækbetændelse, vand i knæet
burst
briste
burst into flower
springe ud
burst into leaf
grønnes
burst into tears
briste i gråd
burst of laughter
lattersalve
bursting (with fx. pride)
revnefærdig
bursting(seams
propmæt
bury
gravlægge, jorde, begrave
bury the hatchet
begrave stridsøksen
burying
nedgravning
bus
omnibus, rutebil, bus
bus conductor
omnibuskonduktør
bus lane
busbane
bus line
omnibuslinie
bus ride
bustur
bus route
omnibusrute
bus service
omnibuslinie
bush
krat, bøsning, krat, busk
bush telegraph
jungletelegrafen
bushing
bøsning
Bushman
buskmand
bushy
lavstammet, busket
busily
travlt
business (concern)
forretningsforetagende
business
gøremål, næring, handel, firma, levevej
business company
handelsselskab
business concern
handelsforetagende
business condition
erhvervsliv
business connection
forretningsforbindelse
business connection(s)
handelsforbindelse
business deal
anliggende
business ethics
handelsmoral
business hours
åbningstid
business matter
forretninganliggende
business moral
handelsmoral
business purpose
forretningsbrug
business purposes
handelsøjemed
business relation
forretningsforbindelse
business school
handelsskole
business studying
handelslære
business venture
handelsforetagende, forretningssatsning
businesslike
købmandsmæssig, forretningsmæssig
businessman
handelsmand, erhvervsdrivende, købmand
businessmen
købmandsstand, handelsfolk, forretningsmænd
busker
gadegøgler, gademusikant
buskin (hunting boot)
koturne (tyksålet sko)
bust
brystmål, ødelægge, knuse, buste
bust through
gennembryde
busted
bankerot, gik itu, slået, ødelagt, arresteret
bustle (about)
rumstere
bustle
tummel, travlhed, leben, have travlt
bustling
overrendt
bust-up
opgør (gå hver til sit)
busy
travl, befærdet, optaget, trafikeret
busy as a bee
myreflittig
busybody
geshæftig person, nævenyttig person, pilfinger
but
kun, end, ende, men
butcher
nedslagte, slagter
butcher's shop
kødudsalg
butchery (murder)
myrderi
butler
hushovmester, butler, kældermester
butt (rifle)
geværkolbe
butt
stump, kolbe, røv, skæfte, ende, stor tønde
butt end of gun
bøssekolbe
butter
smør
butter-bur (plant)
hestehov
buttercup (ranunculus)
smørblomst (ranunkel)
buttercup
ranunkel
butter-fingered
fummelfingret
butterfingers
klatmikkel
butterfly
Nældens Takvinge, sommerfugl
butterfly net
ketsjer
butterhead lettuce
hovedsalat
buttermilk
kærnemælk
butterscotch
flødekaramel
butterwort
vibefedt
buttery
smøragtig
buttock (behind)
balde
buttocks
numse, bagdel, endeballer
button
knap, dup, knappe, knappe. knop
buttonhole (flower)
knaphulsblomst
buttonhole
knaphul
buttress
støttepille, stræbepille
buxom
yppig, trivelig, fyldig
buy
køb, opkøbe, indkøb, købe, indkøbe
buy it for a song
købe det for en slik
buy on the never-never
købe på afbetaling
buy on tick
kridt, klunse, købe på kridt, klodse
buy too much
forkøbe sig
buy up
opkøbe
buyer
køber, aftager, opkøber
buyer's strike
køberstrejke
buying
opkøb
buying up
opkøb
buzz
telefonere, ringe, summen, slå på tråden
buzz cut
plysklippet
buzz saw
rundsav, kapsav
buzzard
musvåge
buzzer
brummer, ringeklokke
buzzing
brummen
buzz-word
modeord
by
ad, med, via, ved, per (pr.), af, hos
by accidence
tillfældigvis
by air
ad luftvejen
by all means
partout, hjertensgerne
by and
efterhånden
by and large
i det store hele
by chance
tillfældigvis, tilfældigt
by driplets
klatvis
by fits and starts
rykvis
by foot
til fods
by force
vold
by glimses
glimtvis
by hand
håndkraft, manuel
by heart
udenad
by instinct
instinktmæssig
by international law
folkeretslig
by itself
af sig selv
by Jove
pinedød
by land
landvej (modsat søvej)
by means of
formedelst, ved hjælp af
by means of what/which
hvormed
by means of which
hvorigennem
by my way of thinking
efter mine begreber
by name
ved navns nævnelse
by night
nattetid, om natten
by no means
ingenlunde
by now
allerede, ved denne tid
by on credit
klodse, købe på kridt
by one's own volition
frivillighed, af egen fri vilje
by oneself
ene
by radio
radiofonisk
by reason of
grundet
by rights
rettelig
by rote
rutinemæssig
by rule of thumb
på bedste beskub
by slow degrees
pø om pø
by that
dermed
by the clock
efter uret
by the dozen
dusinvis
by the hundreds
hundredvis
by the lot
partivis
by the meter
metervis
by the sea
til vands
by the skin of the teeth
på et hængende hår, med nød og næppe, knap og nap
by the way
for øvrigt, forresten, forøvrigt, en passant
by the wind
bidevind
by then
på det tidspunkt
by this
hermed, herved
by trial and error
ved at prøve sig frem
by turns
rækkefølge
by virtue of
i kraft af
by way of experiment
forsøgsvis
by what means
hvorved, hvorledes
by which
hvorved
by word of mouth
mundtligt
by your leave
med Deres tilladelse
bye
farvel
by-election
suppleringsvalg
bygone
forgangen, henfaren
bygones
forbigangen
by-laws
vedtægter, statutter
byname
øgenavn, øgenavn (fx. Erik "den røde")
by-pass
omfartsvej, omkørsel, omgå
bypass
omkørselsvej, ringvej, springe over, gå uden om
by-pass operation
bypass-operation, hjerte-kranspulsåreoperation
by-pass valve
omløbsventil
by-product
biprodukt
byre
kostald
bysector
halveringlinie
bystander
tilskuer
bystanders
omkringstående
by-way
bivej
byway
sidevej
byword
et andet ord for

C
C flat
ces
C sharp
cis
cab
taxa, drosche, taxi, drosche, kapervogn, tog
cab stand
taxa holdeplads
cabal
kabale
cabala
kabbala (jødisk talmystik)
cabalistic
kabbalistisk
cabaret
kabaret
cabbage
kål
cabbage stalk
kålstok
Cabbage White
kålsommerfugl
cabin
hytte (en), hytte, lukaf, kahyt, kabine
cabin boy
messedreng, kahytsdreng
cabin cruiser
langtursbåd
cabin passenger
kahytspassager
cabinet
kabinet, skab, regering
Cabinet
ministeriun
Cabinet crisis
ministerkrise
cabinet maker
møbelsnedker
Cabinet minister
kabinetsminister
cabinet photograph
kabinetsbillede
Cabinet responsibility
parlamentarisme
cabinet varnish
møbellak
cabinetmaker
snedker
cable
kabel, trosse, line, ledning, telegram
cable car
funiculaire
cable factory
kabelfabrik
cable lenght (Danish=1/10 nm)
kabellængde=1/10 sømil=185.2
cable lenght (Danish=185.2 m)
kabellængde (dansk 185.2 m)
cable lenght=120 fathoms=219 m
kabellængde (engelsk)
cable railway
kabelbane
cable vault
kabelbrønd
cabman
droschekusk
cache
mellemlager, hemmeligt lager, hurtig buffer
cackle
gække (gås), skræppe op, kagle
cackling
kaglen
cactus
kaktus
cad
stodder, sjover, sjuft
cadaster
jordebog
cadaverous
dødningeagtig
caddish
køteragtig
caddy
dåse
cadence
kadence
cadet
yngre søn, kadet, officersaspirant
cadge
snylte, nasse
cadger
nasserøv, snylter
cadre
kadre
Caduceus (Alt+9764)
Hermes stav, Hermesstaven, merkurstaven
caecum
blindtarm
Caesar
Cæsar
Caesarean
kejsersnit
Caesarean operation
kejsersnit
caesura
cæsur (kort pause i linie)
café
kafé
caffein
koffein
caffeine
kaffein
caftan
kaftan, kofte
cage
bur, indespærre, få i nettet/kassen/kurven
cage it
få i nettet/kassen/kurven, bure inde, indespærre
cagey
undvigende, hemmelighedsfuld
cahoots
i ledtog med
cairn
dysse, varde, stendysse
caisson
dykkerklokke, sænkekasse
caisson sickness
dykkersyge, caissonsyge
cajole
lokke, snakke godt for, smigre
cake
kage
cake slice
kageske, kagespade
calabash
kalabas
calabrese
broccoli (aspargeskål)
calamity
katastrofe, kalamitet
calcareous
kalkholdig
calcareous soil
kalkjord
calcification
forkalkning
calcified
forkalket
calcify
forkalke
calcium
kalcium
calculate
regne ud, kalkulere, beregne, regne
calculated price
kalkulationpris
calculation
kalkulation, beregning, kalkule, udregning
calculation of interest
renteberegning
calculation of points
pointberegning
calculator
regnemaskine, kalkulator, beregner
calendar
kalender
calendar year
kalenderår
calender (smoothe)
glitte
calf (backside-ankle to knee)
læg (ben)
calf
læg, kalv
calf skin
kalveskind
calf stall
kalvebås
calf's liver
kalvelever
calf's tongue
kalvetunge
caliber (us)
karat
caliber
kaliber, format
caliber(us)
karat
calibre
kvalitet, kaliber, karat, karat
calico
kattun (bomuldsstof)
calico printing
kattuntrykkeri
calif
kalif (efterfølger)
California
Kalifornien
caliper
passer, skydelære, passer
caliph
kalif, kalif (efterfølger)
caliphate
kalifat
calk
hage, brodsøm, brodder (på f.x. sko)
call (for)
opfordring
call (incoming)
opringning
call (like a cuckoo)
kukke
call (phone)
opkald (telefon)
call (theater)
fremkaldelse
call (to entice)
lokketone
call (up)on
opfordre
call
praj, krav, benævne, kalde, besøg, hidkalde, råbe
call a search for
efterlyse
call a warning
råbe gevalt
call at (port)
anløbe
call attention to
fremdrage, påpege
call away
bortkalde
call down
nedkalde
call forth
fremlokke
call in
indkalde, indkræve, indforskrive
call off
gå tilbage, afblæse
call on
besøge
call out
gale
call signal
kaldesignal
call to mind
erindre
call up (f.x.before board
indkalde
call up again
genindkalde
call upon
påkalde
calla (lily)
kalla
called
kaldet
caller
besøgende, en der ringer op (tlf.)
calligraph
kalligrafere
calligrapher
kalligraf
calligraphic
kalligrafisk
calligraphic writing
prente
calligraphy
kalligrafi
calling (vocation
gerning
calling
livsstilling, livsgerning, kald
calling in
indkaldelse, indkrævning
calling/crying to heaven
himmelråbende
Calliope (Muse of epos)
Kalliope (muse for epos)
callosity
hård hud
callous
ru, hjerteløs, ufølsom, barket, forhærdet
callousness
hjerteløshed
call-over
opråb, navneopråb
call-up
indkaldelse
callus
hård hud
calm
rolig, berolige, ligevægtig, vindstille
calm sea
havblik
calor gas
flaskegas
calorie (4.19 joule)
kalorie (4.19 joule)
calorie
kalorie
calorie value
kalorieværdi
calorific value
kalorieværdi
calorimeter
kalorimeter
calotte
kalot
calumet
fredspibe
calumniate
bagvaske, bagtale
calumnious
bagtalerisk
Calvary
Golgatha
calve
kælve
calving season
kælvetid
calving time
kælvetid
calyx
bloster, blomsterbæger
camarilla
kadre
camber
krumning, runding
cambric
kammerdug, batist
came to his senses
vågnede op
camel
kamel
camel hair
kamelhår, kameluld
CamelCase (camelCase)
PukkelSkrift (pukkelSkrift)
CamelCase (fx. MsOffice)
KamelSkrift (fx. OpenOffice)
CamelCase
pukkelskrift
camellia
kamelia (camellia japonica)
cameo
kamé
camera
kamera
cameraman
pressefotograf, filmfotograf
camomile
kamille, gåseurt
camomile tea
kamillete
camouflage
camouflere, maskere, camouflage
camouflaged as
camoufleret som
camp
campere, lejr, kampere, slå lejr, lejre sig
camp life
lejrliv, feltliv
camp school
lejrskole
camp stool
feltstol
campaign
felttog, kampagne
campaign condition
feltfod
campaigning program
valgprogram
camp-bed
feltseng
camper
autocamper, campist
campfire
lejrbål
camphor
kamfer
camphorated oil
kamferolie
camphorated spirits
kamferdråber
camping (sport)
lejrsport
camping
lejrliv
camping ground
campingplads
camping trip
lejrtur
campion
pragtstjerne
campist
campist
campsite
campingplads, lejrplads
campus
universitet (område)
campy
hundehovedagtig
can (tin)
konservesdåse
can
kande, dåse, kan, dunk, kunne, henkoge
can opener
dåseoplukker
Canada
Canada
Canada Goose
Canada Gås
Canadian
canadier, canadisk, kanadier-kanadisk
Canadian soldier
døgnflue (insekt)
canal
kanal
canapés on cocktail sticks
pindemad
canard
and
canary
kanariegult, kanariefugl, piphans
canary seed
kanariefrø
cancas shoes
lærredsko
cancel
fortryde, afbestille, ophæve, aflyse, opsige
cancelation
annullering
cancelled
fortrød, aflyst
cancer
cancer (kræft), kræft
cancer of the lungs
lungekræft
cancer of the stomach
mavekræft
cancer research
kræftforskning
cancer tumour
kræftsvulst
cancerous
kræftagtig
cancerous induration
kræftknude
cancerous sore
kræftsår
cancerous ulcer
kræftbyld
candelabrum
kandelaber
candid
hudløs ærlig, åben, oprigtig
candidacy
kandidatur
candidate (doctorate)
præses (doktorand)
candidate
kandidat, eksaminand, ansøger
candidate for confirmation
konfirmand
candidate for doctorate
doktorand
candidate for the doctorate
doktorand
candidature
kandidatur
candied
glaseret, overtrukket med sukker
candle
tællelys, kærte, lys, stearinlys
candle end
lysestump
candle making
lysestøbning
candlefish
lysefisk(thaleichthys pacific
candlemas
kyndelmisse (lysmesse-2. feb.
candlepower (candelas)
lysstyrke
candlestick
lysestage
candour
åbenhed, oprigtighed
candy
bolscher, bolsje, kandisere, godter, slik
candy store
konfektureforretning
cane
bambusstok, spanskrør, sukkerrør, stok
cane chair
rørstol
cane seat
rørsæde
cane sugar
rørsukker
canework
rørfletning
canine (order-family)
hundefamilien
canine
hjørnetand
canine tooth
hjørnetand
canister
dunk, dåse (stor), dåse
canker
kræft
cankerous
kræftagtig
canned
beruset, kommet på dåse, fuld
canned food
konserves, dåsemad, hermetik
canned goods
konserves
canned music
dåsemusik, mekanisk musik
cannery
konservesfabrik
cannibal
kannibal
cannibalistic
kannibalistisk
canning
henkogning
cannon
kanon
cannon ball
kanonkugle
cannon fodder
kanonføde
cannon into
brase ind i
cannonade
kanonade
cannot (can not)
kan ikke, kan ikke
cannot rest until -
ikke have rist eller ro
cannula (drainage)
kanyle
cannula
pipette
canny
beregnende, smart, kvik, snu
canoe
kano
canon
kannik, lov, kanon (flerstemmig sang), regel
canon law
kirkeret
canonical
rettroende, kanonisk
canonical law (canon)
lov
canonical law
kirkeret
canonical robe
messehagel
canonization
kanonisering
canonize
kanonisere
canoodle
kysse og kramme
can-opener
oplukker
canopy
paulun (himmelseng/telt), baldakin, trækrone
canopy bed
himmelseng
can't (can not)
kan ikke
cant
floskel
can't stand (him/her/that/it)
kan ikke udstå (ham/hende/det
can't stand something
kan ikke fordrage
cantaloupe
netmelon
cantankerous
vrissen, krakilsk, kværulantisk
cantankerous fellow
krakiler
cantankerous person
kværulant
cantankerousness
kværuleren, krakileri
cantata
kantate
canteen
frokoststue, marketenderi, kantine
canteen man
marketender
canter
kort galop
canton
kanton
Cantonese
Cantonesisk
cantonment
kantonnement
cantor
kirkesanger
Canute
Knud (den store)
canvas
maleri på lærred, sejldug, lærred, kannevas
canvas bag
mulepose
canvas trousers
lærredsbukser
canvass
undersøge grundigt, kolportere, dække det hele
canvasser
kolportør
canvassing (f.x. books)
kolportage (dørsalg)
canvassing (votes)
hvervning
canyon
dyb smal dal, kløft
caoutchouc
kautsjuk
cap
hue, kasket, hat, lægge låg på, afslutte, hætte
capability
kapabilitet, dygtighed, evne
capable
dygtig, duelig, kapabel, kompetent
capable of living/surviving
levedygtig
capacious
rummelig
capaciousness
rummelighed
capacity (volume)
rumindhold
capacity
anlæg, kapacitet
capacity for reproduction
forplantningsevne
cap-driver
droschechauffør
cape (headland)
næs
cape (horn-promontory)
kap
cape
forbjerg, cape (kappe med hætte), kappe
Cape Colony
Kaplandet
Cape Town
Kapstaden
capelin (smelt family)
lodde (fisk)
caper (jump)
bukkespring
caper
røveri, krumspring, hoppen og springen rundt
capers
kapers, badutspring
capillarity
hårrørsvirkning
capillary (vessels)
hårkar
capillary tube
hårrør
capital
hovedstad, ypperlig, pengemidler, glimrende
capital levy
formueafgift
capital punishment
dødsstraf, livsstraf
capital!
fortræffelig, mægtigt, fortrinlig
capitalism
kapitalisme
capitalist
kapitalist, pengemand
capitalistic
kapitalistisk
capitalize
kapitalisere
capitulate
kapitulere
capitulation
kapitulation, overgivelse
capon
kapun (kastreret hane)
capped vial
hætteglas
capping achievement
clou
caprice
kaprice, lune
capricious
ustadig, kapriciøs (lunefuld), kortsigtet
Capricorn
Stenbukken
capsize
kuldsejle, kæntre
capsule
kapsel
captain (cavalry)
ritmester
captain
holdfører, anfører, kommandørkaptajn
captain of the popinjay
fuglekonge (fugleskydning)
caption
overskrift, billedtekst
captivate
fængsle, bedåre, fange, fortrylle, fængsle
captivating
indtagende, indtagende
captive
fange (person), fange
captivity
fangenskab
capture
indtage, fangst, kapre, opbringe, erobre
capture of ship
opbringelse
capturing
indtagelse
Capuchin (friar)
kapuciner (munk)
caput mortuum
dodenkop (farve)
car (passenger)
personbil, personvogn
car (under the balloon)
gondol
car
automobil, skuldre, bil, vogn
car breaker
ophugger
car hire
biludlejning
car line
bilkø
car park
parkeringsplads
car queue
bilkø
carabine
karabin
caram
karambole, en slags billardspil
caramel
flødekaramel
carapace
rygskjold
carat (24 carat=100%)
karat, karat
carat (weight/200 mg)
karat (200 milligram), karat (diamantvægt), 1/5 g
caravan
campingvogn, karavane, gøglervogn
caravan route
karavanevej
caraway
kommen, kommen (plante)
caraway seeds
kommenfrø
carbarn
remise
carbide
karbid
carbohydrate
kulhydrat
carbolic acid
karbolsyre
carbon
kul, kulstof
carbon copy
gennemslag
carbon dioxide
kulsyre, kultveilte
carbon filament
kultråd
carbon monoxide
kulilte, kulos
carbon paper
karbonpapir, kalkerpapir
carbonaceous
kulstofholdig
carbonate
karbonat
carbonate(d)
kulsur
carbonic acid
kulsyre
carboniferous age/era
kultiden
carbonization
forkulning
carbuncle
red precious stone, karbunkel (brandbyld)
carburettor
karburator
carcajou
jærv
carcass
ådsel, ådsel, krop, kadaver
card (prior to spinning)
karte
card
kort
card file
kartotek
card game
kortspil
card index
kartotek
card trick
kortkunst
cardamom
kardemomme
cardan joint
kardanled
cardan shaft
kardanaksel
cardanic suspension
kompasophængning
cardanic suspention
kardanophængning
cardboard
karton, pap, karton, karton
cardboard box
karton, karton, papæske
cardboard figure
papfigur
cardboard tip
papirmundstykke
cardboard tipped (cigarette)
papirmundstykke
cardia
hjertekule
cardiac arrest
hjertestop, hjertelammelse
cardigan
cardigan
cardinal
kardinal, vigtigst
cardinal number
grundtal, mængdetal
cardinal number 10^15
billiard (10^15)
cardinal number 10^18
trillion (10^18)
cardinal number 10^21
trilliard (10^21)
cardinal number 10^24
kvadrillion (10^24)
cardinal number 10^27
kvadilliard (10^27)
cardinal number 10^30
kvintillion (10^30)
cardinal number 10^33
kvintilliard (10^33)
cardinal number 10^36
hexallion (10^36)
cardinal number 10^39
hexalliard (10^39)
cardinal number 10^42
septillion (10^42)
cardinal number 10^45
septilliard (10^45)
cardinal number 10^48
oktollion (10^48)
cardinal number 10^51
oktolliard (10^51)
cardinal number 10^54
nonillion (10^54)
cardinal number 10^57
nonilliard (10^57)
cardinal number 10^60
dekallion (10^60)
card-index tray
kartoteksskuffe
card-player
kortspiller
card-playing
kortspil
cardplaying game for two
kasino
cardsharp
snydepels (især i spil)
card-sharp(er)
falskspiller
care (taking ~)
røgt
care
omhu, pleje, pasning, grundighed, varetægt
care about
bekymre
care for
behandle
care of the body
legemspleje
care of the hair
hårpleje
care of the skin
hudpleje
care to
gide
cared to
gad
careen (to clean)
kølhale
careen
krænge
career
levevej, livsbane, løbebane, levnedsløb, karriere
careerist (egotistical)
pamper
careful
nøje, påpasselig, forsigtig, omsorgsfuld
carefully
omhyggeligt
carefulness
påpasselighed
careless
kortsynet
carelessly thrown
henslængt
carelessness
ligegyldighed
caress
ae, kærtegn, stryge, kæle, kærtegne
caretaker
portner, pedel, gårdmand, opsynsmand
caretaker government
forretningsministerium
careworn
medtaget (træt/bekymret), forgræmmet
car-ferry
bilfærge, bilfærge
cargo
fragt, ladning, last
cargo boat
kogge (gammelt handelsskib), lastbåd
cargo compartment (airliner)
lasterum
cargo gear
lossegrejer
cargo mark
ladningsmærke
cargo steamer
lastdamper, fragtdamper
Caribbean
caraibiske hav
caricature
karikatur
caricaturist
karikaturtegner
caries (teeth)
benedder
carillon
klokkespil
caring
kærlig, varmhjertet, engageret
carious (teeth)
ormædt
carmine
karminrød
carnage
blodbad, massakre
carnal
sanselig, verdslig, kødelig
carnation
nellike
carnival
karneval
carnivor
rovdyr
carnivore's house
rovdyrhus
carnivorous
kødædende
carob
johannesbrød
carol
salme, julesalme
carom (off)
prelle af
carouse
pokulere (svire)
carp
karpe
car-park attendant
parkeringsvagt
carpe diem (seize the day)
carpe diem
carpenter
bygningssnedker, tømmermand, tømrer
carpenter dungare
arbejdsbukser
carpenter jeans
arbejdsbukser
carpenter´s bench
høvlebænk
carpenter's rule
tommestok
carper
ordkløver
carpet (f.x. the red carpet)
løber (tæppe)
carpet
tæppe, gulvtæppe
carpet bag
vadsæk
carpet moth
måler
carpet rule
takt og tone
carpet slippers
kludesko, listesko, sutsko
carpetbagger
politisk lykkeridder, fidusmager
carping
dømmesyg
carpus
håndrod
carriage
holdning, fragt, rejsning, waggon, vogn
carriage horse (Danish breed)
oldenborger
carriage return (return/enter)
vognretur (retur/enter)
carriage road
kørevej
carried
baaret, fragtede, båret, båren
carried goods
fragtgods
carried number
mente (tal)
carried on
hang i
carrier
bærer, fragtmand, ladvogn, hangarskib
carrier cycle
budcykel, ladcykel
carrier pigeon
brevdue
carrier's van
fragtvogn
carrion
ådsel, ådsel
carrion beetle
ådselbille
carrot
karotte, gulerod
carry
fragte, befordre, bære, gå med, laste
carry a torch for
være forelsket i
carry away
løbe af med
carry bag
bærepose
carry coals to Newcastle
give bagerbørn hvedebrød
carry down
nedbære (bære ned)
carry home
hjemføre
carry off
bortføre
carry on
fortsæt, holde den gående
carry one's weight
tage sin tørn
carry round
ombære
carry weight
have betydning, bære byrder
carrycot
babylift
carrying capacity
lasteevne, bæreevne
carrying out
realisation
carrying trade
fragtfart
carrying up
opbæring
carsick
køresyg
cart
trækvogn, kærre, slæbe af med, karre
carte blanche
carte blanche (fuldmagt), blanco fuldmagt
cartel
kartel
Carthamus tinctorius
safrantidsel
cartilage
brusk
cartilaginous
bruskagtig
carting
kørsel
cartload of corn
kornlæs
cartload of dung
møglæs
cartload of grain
kornlæs
carton
papæske, karton, pakke, papæske, karton
cartoon
vittighedstegning, tegnefilm, tegneserie
cartoonist
karikaturtegner
cartridge
patron, patron
cartridge belt
patronbælte
cartridge case
patronhylster
cartridge pouch
patrontaske
cartwheel
vejrmølle (gymnastik)
carve
snitte, tranchere, partere, skære (ud)
carve runes
riste runer
carvel build
kravelbygget
carvel built
kravelbygget
carver
forskærerkniv, billedskærer
carving
billedskærerarbejde, træsnit
carving-fork
forskærergaffel
carving-knife
forskærerkniv
carwash
bilvask
caryatid
karyatide (kvindefigur-søjle)
cascade
vandfald, bruse, kaskade, strømme
case (f.x. for glasses)
futteral
case (law)
proces
case (legal)
retssag
case (syntax)
kasus
case
kasse, kuffert, foderal, sag, fald
case of emergency
undtagelsestilstand
case of vital importance
livssag, sag af vital betydning
case record
journal
case sheet
journal
case tried by a jury
nævningesag
case-hardening
overfladehærdning
casein
kasein (ostestof), ostestof (kasein)
casemate
kasemat (kældermagasin)
casement
sidehængt vindue
caseworker
sagsbehandler
cash
kontanter, indløse, beholdning, kontant
cash balance
kassebeholdning
cash book
kassebog
cash credit (often overdraft)
kassekredit
cash discount
kontantrabat
cash in hand
kassebeholdning
cash on delivery (C.O.D.)
opkrævning, postopkrævning, efterkrav
cash payment
kontant
cash register
kasseapparat
cashier
kasserer
cashier´s office
kassererkontor
cashmere
kasimir, kashmir (uld)
casing (in clothes)
løbegang (i tøj)
casing
karm, indfatning, væg, beklædning
casino
kasino
cask (fill)
påfylde
cask (usually butter)
drittel (1/3 tønde - 37.33 kg
cask
fustage, fad, anker (mål), tønde
casket
skrin, kiste
cassava
maniok
casserole
gryderet, kasserolle, ildfast fad
cassette
kassette
cassock
kjole, præstekjole, præstekjole
cassowary
kasuar (strudseart)
cast (in play)
rolleliste
cast (list
personliste
cast
gipsbandage, besætning, afstøbning
cast a spell
forhekse
cast aspersions on
beklikke
cast dice(for)
rafle
cast in one piece
helstøbt
cast in the same mold
fællespræg
cast iron
støbejern, benhård
cast of the lead (sounding)
lodskud
cast off
forstøde, los
cast spells
kogle (magi)
castanet
kastagnet
castaway
skibbruden, udstødt
caste (social stratum)
kaste (socialt lag)
caste system
kastevæsen
caster boar
rullebræt
caster/castor board
hund (transportredskab), liggebræt (mekaniker)
castigate
hudflette, revse
castigated
få læst og påskrevet
castigation
revselse, tugt
casting
prøveoptagelse til rolle
casting vote
afgørende stemme
castings maker
gjørtlemager
castle
tårn, tårn (skak), rokade (skak), borg, slot
castle/village(the Apennines)
Canossa
castles
borge
castling
rokade (skak)
castoffs
udstødte, aflagt tøj
castor
hjul (rullebord), peberbøsse, krydderisæt, hjul
castor bean tick
skovflåt
castor oil
ricinusolie (amerikansk olie), amerikansk olie
castor oil plant
kristpalme, olieplante, ricinus
castrat
gilde
castrate
kastrere
castrated
gildet
castrated being
gilding
castrated bull
okse
castrated hog (gelded boar)
galt (gildet orne)
casual (remark)
henkaste
casual
henkastet, flygtig, tilfældig, uformel, løs
casual laborer
løsarbejder
casual remark
en passant
casual shoes
hyttesko
casual wear
fritidstøj
casual worker
løsarbejder
casualties
falden, mandefald
casualty
sårede, tilskadekomne, faldne, ulykke
cat
pus (kat), kat
cat burglar
klatretyv
cat litter
kattegrus, kuld killinger
catacact
grå stær
cataclysm
naturkatastrofe
catacomb
katakombe
catafalque
katafalk
catalogue
katalog, liste, fortegnelse, katalogisere
catalogue of sins
synderegister
catalyst
katalysator
catapult
slynge, blide, slangebøsse, katapult
cataract
katarakt, fos, strømfald, vandfald
catarrh
katar
catarrh of the bladder
blærekatar
catarrhal
kataralsk
catastrophe
katastrofe
catastrophic
katastrofal
cat-calls
fy-råb
catcalls
pibekoncert
catch
indhente, fælde, haspe, fangst, fat
catch a cold
blive forkølet, forkøle sig
catch a glimpse
øjne
catch fire
fænge
catch in the act
gribe på fersk gerning
catch me on the wrong foot
fange på det forkerte ben, overraske mig
catch off guard
overrumple
catch red-handed
gribe på fersk gerning
catch the sun
blive solskoldet
catch up (with/to)
indhente
catches
fanger
catching
fængslende, smitsom, smittende
catchment area
opland, afvandingsområde
catchpenny shows
gøgl
catchphrase
slagord
catchword
slogan, kolumnetitel
catchy
iørefaldende, fængende, iøjnefaldende
catechism
katekismus
catechist
kateket (lærer-præst)
categoric(al)
kategorisk, bestemt
categorize
klassificere, rubricere
category
kategori, gruppe
cater
betjene, levere mad til, hælde mod
caterer
arrangør af festmåltider
catering
forplejning, betjening
catering corps
forplejningskorps
catering establishment
middagskøkken
caterpillar
larve, kålorm, bæltekøretøj
caterpillar treaded
med larvefødder
caterpillar treads
larvefødder
caterwauling
kattekoncert
catfish
havkat, koteletfisk, malle (fisk)
cat-flap
kattelem
catgut
kattetarm
cathartic
laksativ (afføringsmiddel)
cathedral
katedral, domkirke
cathedral precincts
kirkeplads
cathode
katode (- elektrode)
cathode ray
katodestråle
Catholic
Katolsk
catholic priest
pater
Catholicism
katolicisme
cathrine wheel
fyrværkerisol
catkin
rakle, gæsling (f.x. på piletræ)
catkins
gæslinger, gæslinger (pileblomster)
catlap
slabberads, pjask
catnap
en lille en på øjet, lille lur
cat-o'-nine-tails
nihalet kat, pisk
cat's concert
kattekoncert
cat's paw
kattepote
cat's tail
dunhammer
cat's-eye
katteøje, katteøje
cattle
kvæg, kreaturer
cattle breeding
kvægavl
cattle dealer
kreaturhandler
cattle egret
kohejre
cattle fair
kvægmarked
cattle farmer
kvægavler
cattle fodder
kvægfoder
cattle plague
kvægpest
cattle population
kvægbestand
cattle show
dyrskue
cattle truck
kreaturvogn
cattleman (cowboy)
røgter
cattle's hair
fæhår
catty
ondskabsfuld, spydig, katteagtig
catwalk
faldereb
caucus
partiledelse, kadre
caudal fin
halefinne
caught
fanget, fået fat i
caught flatfooted
taget på sengen
caught off guard
fanget med bukserne nede
caught unawares
taget på sengen
caught with one's pants down
fanget med bukserne nede
cauldron
grue
cauliflower
blomkål
cauliflower ear
blomkålsøre
caulk
kalfatre, kalfatre (tætne)
caulker
kalfatrer
causal
kausal (årsagssammenhæng)
causality
kausalitet
cause
anrette, anstifte, foranledige, bevirke, medføre
cause annoyance
fortrædige
cause hurt
fortrædige
cause injury
fortræd
cause of death
dødsårsag
cause of national defence
forsvarssagen
caused
afstedkom
causeway
vej på dæmning
caustic (wit)
ramsaltet
caustic
hvas, ætsende, bidende, bidsk
caution
advarsel, omsigt, forsigtighed, advare
cautious
omsigtsfuld, forsigtig, varsom
cautiously
varsomt, forsigtigt
cavalcade
kavalkade, optog
cavalier
junkeragtig
Cavalier
kavaler
cavalry (light/heavy)
rytteri
cavalry
hestfolk, kavaleri
cavalry charge
rytteriangreb
cavalryman
rytter, husar
cave
hule, grotte
caveat
vogte sig for, pas på, advarsel
cave-dweller
hulebeboer
cavern
stor hule, hulrum
cavernous
som en hule, hul, bundløs
caviar
kaviar
cavil
kværulere
caviler
ordkløver
cavity
hul i tand, hulrum, hulhed
cavity of the chest
brysthule
cavort
hoppe omkring, lave krumspring
cease
helme, aftage, ophøre, forstumme, holde op
cease flowering
afblomstre
cedar
cedertræ
cede
overdrage, give efter, afstå, aflevere
cedilla (¸)
cedille (lille z -accent)
ceiling
loft
ceiling painting
loftsmaleri
celebrate
højtideligholde, besynge, fejre, helligholde
celebrate a jubilee
jubilere
celebrated
ombrust, celeber, hyldet, bekendt, kendt
celebration
højtid, fest, helligholdelse
celebrator of jubilee
jubilar
celebrity
berømthed, berømmelse, celebritet
celeriac
selleri (rod)
celery
bladselleri, selleri
celery root
selleri
celestial
overjordisk, vedrørende stjernehimlen, himmelsk
celestial body
himmellegeme
celestial map
stjernekort, himmelkort
celestial no
opstoppernæse
celestial sphere
himmelkugle
celibacy
cølibat
celite
moler (porøs lerart)
cell
celle, battericelle, element
cell division
celledeling
cell wall
cellevæg
cell(ular) phone
mobiltelefon
cellar
kælderum, kælder
cellar stairs
kældertrappe
cellerway
kælderhals
cellist
cellist
cello
cello
celloid collar
gummiflip
cellophane
cellofan
cellular
celle - agtig, cellulær
cellular concrete
cellebeton
cellular tissue
cellevæv
celluloid
celluloid
cellulose
cellulose, cellstof
cellulose into H-CO²-CO-H²O
gengas
cellulose lacquer
celluloselak
cellulose paint
lak
Celt
kelter
Celtic
keltisk
cement
cementere, cement
cement mixer
tromleblander
cement works
cementfabrik
cementary office
kirkegårdskontor
cementing material
bindemiddel
cemetery
kirkegård
cencus
mandtal
cencus paper
mandtalsliste
cenotaph
gravmæle (uden lig), mindesten
censer
røgelseskar
censor
censor, censurere
censorious
fordømmende
censorship
censur
censure
dadel, kritisere, laste (dadle)
census
census (mandtal), folketælling
census paper
folketællingsliste
cent
cent, mønt
centaur
kentaur
centenarian
hundredårig
centenary
hundredårsdag
centennial
århundrede
center-
midter-
center
midtpunkt
center of town
bymidte
centers
centre
centigrade (°
Alt+0176)
celcius grader °C
centigram
centigram (1/100 gram)
centigramme
centigram (1/100 gram)
centilitre
centiliter (1/100 liter)
centimetre
centimeter (1/100 meter)
centipede
tusindben
central
central, midterst
central-
midter-
Central Africa
Mellemafrika, Centralafrika
central aisle
midtergang
Central America
Mellemamerika
central bus-station
rutebilcentral
Central Europe
Mellemeuropa
central gangway
midtergang
central heating
centralvarme
central heating unit
centralvarmekedel, centralvarmekedel
central leaf
hjerteblad
central line
midtlinie
central nervous system
centralnervesystemet
central office
hovedforretning
central part of building
hovedfløj
central piece
midterstykke
Central Processing Unit (CPU)
mikroprocessor (CPU)
central reservation
midterrabat
central signalling post
kommandostation
Central station
hovedbanegården
central station
hovedstation
centralization
centralisation
centrally
centralt
centre (f.x.soccer)
centre
centre (lathe)
pinol
centre
center, midte, centrum, centrere, punkt
centre line
midtlinie
centre of dress circle
pladsloge
centre piece
bordopsats
centre strip
midterrabat
centre-bit
centrumsbor
centrifugal
midtpunktflyende
centrifugal force
centrifugalkraft
centrifuge
centrifuge
centripetal
midtpunktsøgende
centripetal force
centripetalkraft
centurion
centurion
century
århundrede, hundredår
ceramic
keramisk
ceramics
keramik
ceramist
keramiker
Cerberus (Hades)
Cerberus (trehovedet hund)
Cerberus
kerberos
cereal
kornsort, havregryn
cerebellum (inferior)
lillehjernen
cerebellum(inferio
hjerne
cerebral
cerebral (hjerne-mæssig)
cerebral activity
hjernevirksomhed
cerebral cell
hjernecelle
cerebral haemorrhage
hjerneblødning
cerebral hemisphere
hjernehalvdel
cerebral matter
hjernemasse, hjernemasse
cerebral tissue
hjernevæv
cerebration
hjernevirksomhed
cerebrospinal meningitis
hjernehindebetændelse
cerebrum cortex
hjernebark
cerebrum(cortex)
hjerne
ceremonial hall
festsal
ceremonious
patos, højtidelig
ceremony
højtidelighed, akt, handling, jordpåkastelse
certain
vis, sikker
certainly
bestemt, jo, nok, givetvis
certainly!
rigtignok
certainty
vished, fuldstændig sikkert, bestemthed
certifiable
splittergal
certificate
certifikat, påtegning, bevis
certificate of baptism
dåbsattest
certificate of good conduct
vandelsattest
certificate of health
helbredsattest
certificate of issue
postkvittering
certificate of origin
oprindelsescertifikat
certificate of posting
postkvittering, postbevis/kvittering
certified driver
motorfører
certified milk
børnemælk
certify
forsikre, attestere, bekræfte, bevidne
certitude
vished
cervical muscle
halsmuskel
cervical vertebra
halshvirvel
cervix
livmoderhals
cessation
aftagen, ophævning
cessation of business
handelsophævelse
cession of territory
landafståelse
cesspool
kloak, sump, septiktank, sivebrønd
cha
kvæde
chafe
gnubbe, gnave, irritere, gnide, slidsår
chaff
åle, avne, harcelere over, drilleri
chaff-cutter
hakkelsesmaskine
chaffinch
bogfinke
chafing disk
fyrfad
chagrin
misstemning, chagrin (ofte æselskind)
chain
, kætting, lænkebinde, kæde, lænke, række
chain drive
kædetræk
chain guard (bicycle)
kædekasse
chain letter
kædebrev
chain mail
ringbrynje, ringbrynje
chain of command
kommandovej
chain reaction
kædereaktion
chain saw
kædesav
chain smoker
kæderyger
chain stitch
kædesting
chain store
kædeforretning
chained
lænket
chained dog
lænkehund
chainsaw
motorsav
chain-watch
krydder, lommeur
chair (chairmanship)
præsidere
chair (lectureship)
lærestol
chair (somebody)
bære i guldstol
chair
formandspost, stol, professorat, professorat
chairman
ordstyrer, dirigent
chairmanship
formandsskab, præsidium
chairperson
ordstyrer
chalice
kalk (bæger), bæger, nadverkalk
chalk
kridt, kridte
chalk cliff
kridtklint
chalk line
kridtstreg
chalk pit
kridtbrud
chalk stratum
kridtlag
chalk-white
kridhvid
chalky
kridtagtig, kalkholdig
challenge
udfordre, udfordring, bestride, udæske, anråbe
challenge cup
vandrepokal
challenger
udfordrer
challenging
udfordrende
chamber
hybel, kammer, værelse, dommerkontor
chamber music
kammermusik
chamber of commerce
handelskammer
chamber of horrors
rædselskabinet
chamber pot
natpotte, potte, kammerpotte
chamberlain
kammerherre
chambermaid
kammerpige
chameleon
kamæleon
chamfer
fas
chamois
gemse, vaskeskind
chamomile
kamille
champ
gumle
champagne
champagne
champion (knight)
forkæmper
champion
forfægte, forkæmper, forfægter, mester
champion of liberty
frihedshelt
champion swimmer
mestersvømmer
championship
forfægtelse
chance
tilfældig, tilfælde, chance, odds, lejlighed
chanced to (occur)
komme til
chancel
kor
chancellery
kancelli
chancellor
rigskansler, kansler
chancre
chanker (syfilissår-på glans)
chandelier
lysekrone, pendel, krone
chandler
provianteringshandler, lysestøber
chandlery
lysemageri
change (bus/lines)
omstigning
change
småpenge, omlægge, ændre, afveksle, forandre
change around
rokade
change of address
flytning, bopælsforandring
change of air
luftforandring
change of course
kursændring
change of diet
kostforandring
change of dress
omklædning
change of government
regeringskifte
change of name
navneforandring
change of owner
ejerskifte
change of policy
kursforandring, omsadling
change of scenery
luftforandring
change of the moon
måneskifte
change one's mind
ombestemme sig
Change time
børstid
changeability
omskiftelighed
changeable
foranderlig, foranderligt, stadigt, omskiftelig
changed his mind
fortrød
changeling
skifting
changeover
overgang, omstilling
change-over switch
omskifter
changing
skiftende, vagtskifte
changing dietary habits
kostomlægning
changing dietary intake
kostomlægning
changing table
puslebord
changing-room
omklædningsrum
channel
rifle, rør, sejlrende, farvand, kannelere
chanpionship
mesterskab
chant
sang, messe
chanterelle
kantarel
chaos
kaos
chaotic
kaotisk
chap
kanut, mandsperson, krabat, rad, sprukken hud
chaparral/chaps
overtræksbenklæder
chapel
bedehus, gravkapel, kirke, mindre kirke
chaperone
anstandsdame
chaplain
præst, kappelan
chapparral
maki, busksteppe
chappie
mandsperson
chaps
flab
chapter (religious group)
domkapitel (præsteskabet)
chapter
kapitel
chapter and verse
f.x. i biblen 1. Mosebog 1.1
char
forkulle
character (personalit
personlighed
character (trait)
karakteregenskab
character
karakter, præg, bogstav, gemyt, natur, tegn
character deficiency
karakterbrist
Character set
Tegnoversigt
character signs
ASCII
character sketch
personskildring
characteristic
kendetegn, betegnende, karakteristisk
characterize
kendetegne, karakterisere
charade (word game)
ordsprogsleg
charade
paradenummer
charcoal
trækul
charcoal burner
kulsvier
charcoal drawing
kultegning
charcoal stack
mile (bunke)
charcoal tablet
kultablet
charcuterie
pålægsforretning
charge (fx. battery)
oplade
charge (to jury)
retsbelæring
charge
behæftelse, byde, tiltale, takst, byrde
charge with
beskylde
chargeable
afgiftspligtig, skattepligtig
charges
omkostninger, styrer
charges account
omkostningskonto
charging (batteries)
opladning
chariot
stridsvogn
chariot of fire
ildvogn
charisma
karisma
charismatic
karismatisk
charitable
godgørende, barmhjertig, næstekærlig, velgørende
charity
velgørenhed, almisse, godgørenhed
charlady
rengøringskone, rengøringsassistent
charlatan
charlatan, bluffmager, fidusmager
Charlemagne
Karl den Store
charlock
agersennep
charm
yndighed, charme, amulet, dåre
charm of finches
mange finker
charmed
fortryllet
charmer
charmetrold, charmeur, hjerteknuser
charming
indtagende, henrivende, indtagende, charmant
Charon
færgemand
charpie
charpi (sårforbinding)
Charr
bækforel, bækørred
charred
forkullet
chart
planlægge, kortlægge, diagram, søkort
chart house
bestiklukaf
charteque file
mappe
charter (f.x. magna carta)
frihedsbrev
charter
privilegium, befragte, fundats, leje noget
charter flight
charterflyvning
charter party
certeparti
chartered
fragtede, oktrojeret
chartered surveyor
landinspektør
charting a course
navigation, lægge en kurs
charwoman (help)
konehjælp
charwoman
kone, rengøringskone, rengøringskone
chary
gå forsigtigt til værks
chase (engrave)
punsel
chase
ciselere, forfølge, jage, eftersætning
chase away
adsprede, bortjage
chased
drevet
chaser
forfølger, drik til at skylle efter med
chasm
kløft, dyb kløft, svælg, afgrund
chassé
chassé (dansetrin)
chasseur alpin
alpejæger
chassis
chassis
chaste
blufærdig, renfærdig, ærbar, kysk
chasten
tøjle, holde i ave, lægge en dæmper på
chastice
revse, tugt
chastisement
revselse
chastity
ærbarhed, kyskhed
chasuble
messehagel, messekåbe
chat (up/with)
konversere
chat
passiar, sludre, snakke, passiare, causere
châtelaine
borgfrue
chatoyant (fx. gemstone)
selvlysende halvædelsten, katteøje
chatt
pludren
chatter (teeth)
klapre
chatter
pladre, pladre, pludre, knevre, knebre, snakke
chatter away
sludre løs, kværne løs
chatting
pludren
chatty
snakkesalig
chauffeur
fører, privatchauffør, chauffør
chauvinism
chauvinisme
chauvinist
chauvinist
cheap (goods)
prisbillig
cheap
billig
cheap article
godtkøbsvare
cheap effect
knaldeffekt
cheap novel
godtkøbsroman
cheap phrase
godtkøbsfrase
cheat
fidusmager, plattenslager, falskspiller
cheating
fusk, plattenslageri
Chech
Tjekkisk, tjekke
check
kontrollere, check, konferere, efterprøve
check forger
checkbedrager
check kiting
checkrytteri
check up on
kontrolere
checked
ternet, ternet
checked boat
dæksbåd
checker
dambrik
checkers
dam (spil), damspil
checkmark
flueben, Flueben(Alt+10003 nr.tastatur
checkmark-Alt+10003(numberpad)
flueben (Alt+10003)
checkmate
skakmat
checkout
kasse
checkpoint
kontrolpost, kontrolpunkt
checkroom
garderobe
checks
sammenholder, checks
checkup (medical)
helbredsundersøgelse
cheek
frækhed, kind
cheek pouch
kæbepose
cheekbone
kindben
cheekiness
flabethed
cheeky
fræk, frejdig, rapmundet, flabet
cheeky fellow
frækkert
cheep
pip, pippe
cheer
humør, hylde, leveråb, hurraråb, heppe, hurra
cheer up
live op, kvikke op, opmuntre, muntre op
cheer!
leve!
cheerful
frejdig, frimodig, opmuntrende, livsglad, munter
cheerfully
gladelig
cheerfulness
kækhed
cheering
jubelråb
cheerio
på gensyn, farvel, hej
cheer-leader
hepper
cheerleader
leder af heppekor
cheerless
uhyggeligt, glædeløs, trist
cheers
skål, hepper
cheers! (long live the -)
leve!
cheery
glad, munter, munter
cheese
ost
cheese knife
ostehøvl
cheese mite
ostemide
cheese rind
osteskorpe
cheese sandwich
ostemad
cheese shop
osteforretning
cheese slicer
ostehøvl
cheese straw
ostestang, ostepind
cheese wire
ostebue
cheeseboard
osteanretning
cheese-dish cover
osteklokke
cheesemonger
ostehandler
cheesemonger's
osteforretning
cheesy
ostet
cheetah
gepard, jagtleopard, gepard
chef
køkkenchef, mesterkok, kok
chemical
kemikalie, kemisk
chemical element
grundstof
chemical engineer
kemiingeniør
chemise
chemise
chemist
apoteker, kemiker
chemist shop
apotek
chemistry
kemi
chemist's assistan
laborant
chemist's shop
officin, apotek
cheque
bankanvisning, check
chequered (career)
omtumlet
chequered
afvekslende, ternet, ternet, broget
cherish
værne om, elske, hæge om, forgude
cheroot
cerut
cherry (colour)
kirsebærrød
cherry
kirsebærrødt, kirsebær
cherry juice
kirsebærsaft
cherry pit
kirsebærsten
cherry plum
mirabelle, mirabel
cherry stalk
kirsebærstilk
cherry stone
kirsebærsten
cherry syrup (sugared)
kirsebærsaft
cherry-brandy
kirsebærlikør
cherub (pl. cherubim)
kerub
cherub
basunengel
cherub's head
englehoved
chervil
kørvel
chess
skak
chessboard
skakbræt
chessmen
skakbrik
chesspiece
skakbrik
chest (box)
kasse
chest
bryst, brystkasse, bringe (bryst), kiste
chest note
brysttone
chest of drawers
dragkiste, kommode
chest pad
brystvarmer
chest pain(s)
brystsmerter
chest-foundered
bovlam
chestnut (colour)
rødbrun, kastaniebrun
chestnut (horse)
fuks
chestnut
rødbrun hest, kastanie
chevron
vinkelstriber, gradstegn(sergentstiber)
chew
tygge
chew the cud
tygge drøv
chewing the cud
drøvtygning
chews
tygges
chewy
sej
chiaroscuro
clairobscur (lys og mørke)
chiasmus
kiasme (ændre ordstilling)
chic
chik, fiks
chick
fugleunge, kylling
chicken (out)
kryster
chicken
høne, kylling, bangebuks
chicken brooder
kyllingemoder
chicken broth
hønsekødssuppe
chicken run
hønsegård
chicken soup
hønsekødssuppe
chicken wire
hønsetråd
chicken yard
hønsegård
chickenfeed
legeværk
chickens
høns
chickpea
kikært
chickweed
hønsetarm
chicory
julesalat, cikorie
chief
principal, anfører, chef, hovedanfører
chief accountant
hovedbogholder
chief agent
hovedagent
chief aim
hovedformål
chief auditor
hovedrevisor
Chief Burgomaster
overborgmester
chief command
generalkommando
chief constable
politimester
chief engineer
overingeniør, maskinchef
chief establishment
hovedforretning
chief event
hovedbegivenhed
chief income
hovedindtægt
chief ingredient
hovedbestanddel
chief interest
hovedinteresse
chief justice
landsdommer
chief librarian
overbibliotekar
chief meal of the day
hovemåltid
chief medical officer
medicinaldirektør
chief motive
hovedmotiv
chief of police
politimester, politichef
chief of section
kontorchef
chief part
hovedpart
chief pilot
lodskaptajn, lodsoldermand
chief purpose
hovedformål
Chief Rabbi
overrabbiner
chief revenue
hovedindtægt
chief surgeon
overkirurg
chief work
hovedværk
chiefly
fortrinsvis, overvejende, fornemmelig
chieftain
høvding
chiffon
chiffon (tynd silke)
chignon (hair knot)
chignon
chignon (long bun)
nakkeknude
chilblain
frostknude, forfrysning
child (sexual) abuser
børnelokker
child
barn
child allowance
børnetilskud
child care
børneforsorg
child care service
børneværn
child of God
gudsbarn
child of nature
naturbarn, naturmenneske
child of parents cousin/nieces
næstsøskendebørn
child parking
børneparkering
child prodigy
vidunderbarn
child support
alimentationsbidrag
child welfare
børneforsorg
child welfare day
børnehjælpsdag
childbirth
barsel
childhood
barndom
childish
pueril (barnagtig), barnagtig, barnlig
childishness
puerilitet
childless
barnløs
childlessness
barnløshed
child-minder
dagplejemor
childproof
børnesikret
children
børn
children!
børnlille!
children's book
børnebog
children's disease
børnesygdom
children's fairy tale
børneeventyr
children's home
børnehjem, plejehjem
children's hospital
børnehospital
children's library department
børnebibliotek
children's party
børneselskab
children's service
børnegudstjeneste
children's shoes
børnesko
children's wear
børnetøj
child's baptism
barnedåb
child's father
barnefader
child's game
børneleg
child's play
let, legeværk, barneleg
Chile
Chile
Chilian nitrate
chilesalpeter
chill
snue, kulde, forkølelse, køle, kuldegysning
chill of death
dødskulde
chill to the bone
gennemisne
chilled to the bone
forfrossen
chilly
kold, råkold, kølig
chime
stemme i, harmonere med, slå (ur), kime, ringe
chimera
kimære, fantasibillede
chimney
lampeglas, ildsted, skorsten
chimney corner
kakkelovnskrog
chimney pot
pibe
chimney sweep
skorstensfejer, skorstensfejning
chimneypot
røghætte
chimp
chimpanse
chimpanzee
chimpanse
chin
hage
chin strap
hagerem
China
Kina
china
porcelæn, porcelæn, postelin (porcelæn)
china clay
porcelænsjord
china figure
porcelænsfigur
china painter
porcelænsmaler
china wedding (20 years)
porcelænsbryllup (20 år)
Chinese
kinesisk, kineser
Chinese boxes
kinesiske æsker
Chinese character
ideogram (ordtegn)
Chinese flatbottomed ship
junke
Chinese woman/female
kineserinde
chink (door)
dørsprække
chink
klirren, revne, sprække
chink in armor
Akilles hæl
chip
flis, skår, hak, elektronisk styre dims
chip in
besyv
chipped egg
klinkeæg
chippy
fish and chip butik, snedker
chips
franske kartofler
chiromancy
kiromantik
chiropodist
fodplejer
chiropodist's clinic
fodklinik
chiropody
fodpleje, pedicure
chiropractor
kiropraktor, kiropraktiker
chirp
pippe, pippe, kvidre, pip
chirping
kvidder, kvidren
chirping of birds
fuglekvidder
chisel
mejsel, stemmejern, mejsle
chisel ploughing
dybdepløjning
chisel plowing
dybdepløjning
chisel runes
riste runer
chiselled features
mejslede træk
chit
seddel, kort skriftlig besked, gældsbevis
chitchat
lille sludder om løst og fast, småsnak
chivalrous
chevaleresk, ridderlig
chivalry
ridderskab, ridderlighed
chive(s)
purløg
chives
purløg
chloride
klorid
chloride of lime
klorkalk
chlorine
klor
chloroform
kloroform
chlorophyll
klorofyl, bladgrønt
chlorosis (plant)
blegsot
choc-ice
is med chokoladeovertræk
chock
bremseklods, kile, klods
chock up
opklodse
chocolate
chokolade
chocolate coating
chokoladeovertræk
chocolate for coating
overtrækschokolade
chocolate meringue
negerkys
chocolates (assorted)
konfiture, konfekt
choice
valg, udvalg
choice of words
formulering, ordvalg
choir
kor, kirkekor
choir boy
kordreng
choir-leader
forsanger
choirmaster
kordirigent
choke
choker, kvæle, få en klump i halsen
choked
kvalt
choker
stiv flip, stram halskæde
choking
kvælning
choking fit
kvælningsanfald
cholera
kolera
cholera bacillus
kolerabacille
choleric
galhovedet, kolerisk
choleric person
koleriker
cholerine
kolerine (akut tarmkatar)
choncie (slang)
militærnægter
choose
vælge, kåre
choose to
gide
choosy
kræsen
chop (wood)
kløve
chop
hugge, kotelet, hakke, hug
chop wood
hugge brænde
chopper
kværn, helikopter, motorcykel, hakkekniv
choppers (teeth)
bisser (tænder)
chopping-block
huggeblok
chopping-board
hakkebræt
chopsticks
spisepinde
choral
kor - i sammensatte ord
choral singing
korsang
chorale (music)
koral
chord
streng, akkord, korde
chore
arbejdsopgave (rutine)
choreographer
koreograf
chores
sysler
chorister
korist, korsanger
chortle
le klukkende
chorus
kor, omkvæd
chorus girl
kordame, korpige, juhu-pige
chorus master
korleder, operarepetitør, kordirigent, repetitør
chorus singer
korist
chose
valgte
Christ
Kristus
christen
døbe
Christendom (of Old)
oldkristendom
Christendom
kristenhed
christened
døbt
christening
døbte, daab, dåb, døpte
christening gift
dåbsgave
christening robe
dåbskjole
Christian
kristen, kristne, kristelig
Christian faith
kristentro
Christian name
fornavn
Christianity
kristendom
christianize
kristne
Christmas
jul
Christmas carol
julesang
Christmas day
juledag
Christmas decorations
julepynt
Christmas Eve
juleaften
Christmas Eve's day
juleaftensdag
Christmas goblin
julenisse
Christmas lunch
julefrokost
Christmas night
julenat
Christmas party
julefrokost
Christmas present
julegave
Christmas tomte
julenisse
Christmas tree
juletræ
Christmas-cracker motto
neuruppiner (toliniet strofe)
chromatic
kromatisk
chromatology
farvelære
chrome
krom
chrome-tan
kromgarve
chrome-yellow
kromgult
chromium (atomic number 24)