Struktur Abkürzungen Phonetik Schriftarten

Universal-Fach-Wörterbuch

Deutsch-Schottisch (Gälisch)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?


Ectaco (5538 Byte)Anzahl der Einträge: 403


BabylonEs gibt leider nur wenige deutschsprachige Quellen zum Schottischen. Wer sich mit den Grundlagen dieser Sprache beschäftigen will, muss daher auf englische Literatur zurückgreifen. Für den Einstieg eignen sich dabei an der Umgangssprache orientierte kurze Einführungskurse wie Scottish Gaelic in Three Months und Colloquial Scottish Gaelic: The Complete Course for Beginners.

Schottisch 1 (50349 Byte) Schottisch 2 (29162 Byte)

Auch bei Wörterbüchern muss man auf englischsprachige ausweichen. Einen fundierten Grundwortschatz bieten das Gaelic English, English Gaelic Practical Dictionary und das Scottish Gaelic English/English Scottish Gaelic Dictionary. Beide enthalten beide Übersetzungsrichtungen.

Schottisch 1 (31276 Byte) Schottisch 2 (167219 Byte)


Elektronische Taschenübersetzer für viele Sprachen, wenn auch nicht für Schottisch (Gälisch), gibt es bei Ectaco.
Ectaco (5538 Byte)Ectaco (6889 Byte)Ectaco (9133 Byte)Ectaco (6509 Byte)Ectaco (7522 Byte)Ectaco (9404 Byte)Ectaco (9181 Byte)


A

aber*

1. ach (sed)

acht*

1. ochd (ok)

adieu*

1. beannachd leat, beannachd leibh (adiau)

Adler*

1. iolair (aglo)

allein*

1. ach (sed)

alt*

1. sean (maljuna)

an*

1. aig (apud)
2. air (sur)

Anger*

1. innis (herbejo)

Angesicht*

1. aodann, gnùis (vizagho)

Anker*

1. acair (ankro)

Anlage*

1. gàradh (ghardeno)

Anstalt*

1. àite (ejo)

Antlitz*

1. aodann, gnùis (vizagho)

Antwort*

1. freagairt (respondo)

Apfel*

1. ubhal (pomo)

Apfelsine*

1. orainsear (orangho)

Arbeit*

1. obair, saothrach (laboro)

Arbeiter*

1. oibriche (laboristo)

Armee*

1. arm (armeo)

Ast*

1. meanglan (brancho)

auch*

1. cuideachd (ankau)

Aue*

1. innis (herbejo)

auf*

1. air (sur)

auf Wiedersehen*

1. beannachd leat, beannachd leibh (adiau)

Auge*

1. sùil (okulo)

Auto*

1. càr (auto)

Axt*

1. tuagh (hakilo)

B

Backe*

1. gruaidh (vango)

Bahn*

1. rathad (vojo)

Bahnhof*

1. stèsean (stacidomo)

Baum*

1. craobh (arbo)

bei*

1. aig (apud)

Beil*

1. tuagh (hakilo)

Beinkleid*

1. briogais (pantalono)

bejahrt*

1. sean (maljuna)

Belastung*

1. eallach (shargho)

Berg*

1. beinn (monto)

betagt*

1. sean (maljuna)

Bibel*

1. Bìobull (Biblio)

bis*

1. gus (ghis)

bitte*

1. mas e bhur toil e (bonvolu)

blau*

1. gorm (blua)

Bleistift*

1. peansail (krajono)

blond*

1. bàn (blonda)

Boden*

1. làr, ùrlar (planko)
2. tìr (tero)

Boot*

1. bàta (boato)

braun*

1. donn (bruna)

Brief*

1. litir (letero)

Brot*

1. aran (pano)

Bruder*

1. bràthair (frato)

Buch*

1. leabhar (libro)

Büchse*

1. gunna (pafilo)
2. bocsa (skatolo)

Bürde*

1. eallach (shargho)

Burg*

1. caisteal (kastelo)

Bürzel*

1. earball (vosto)

Butike*

1. bùth (butiko)

Butter*

1. ìm (butero)

C

Chaussee*

1. rathad (vojo)

Crayon*

1. peansail (krajono)

D

dagegen*

1. ach (sed)

danke*

1. tapadh leibh (dankon)

das*

1. an (la)

daß*

1. a (ke)

Daumen*

1. òrdag (dikfingro)
2. òrdag (polekso)

der*

1. an (la)

die*

1. an (la)
2. i (shi)

Diele*

1. làr, ùrlar (planko)

Dielung*

1. làr, ùrlar (planko)

Dienstag*

1. Di-Màirt (mardo)

Dirne*

1. caileag (knabino)

Dorf*

1. clachan (vilagho)

drei*

1. trì (tri)

du*

1. thu, sibh (vi[1])
2. thu, sibh (vi[5])

E

ebenfalls*

1. cuideachd (ankau)

Ecke*

1. cùil (angulo[1])
2. cùil (angulo[2])

Eiland*

1. eilean (insulo)

ein*

1. aon (unu)

eine*

1. aon (unu)

eins*

1. aon (unu)

Eisen*

1. iarann (fero)

Engländer*

1. Sasunnach (anglo)

englische Sprache*

1. Beurla (angla lingvo)

er*

1. e (li)

Erdboden*

1. tìr (tero)

Erde*

1. tìr (tero)

erhaben*

1. àrd (alta)

Erzählung*

1. sgeulachd (rakonto)

es*

1. e, i (ghi)

etwas*

1. rudeigin (io)

F

Fahne*

1. earball (vosto)

falls*

1. ma (se)

falsch*

1. ceàrr (erara)

Farbe*

1. dath (koloro)

Faust*

1. dòrn (pugno)

Feld*

1. achadh (kampo[1])

Fels*

1. creag (roko)

Felsen*

1. creag (roko)

Ferse*

1. sàil (kalkano)

Feuer*

1. teine (fajro)

Fisch*

1. iasg (fisho)

Fittich*

1. sgiath (flugilo)

Flasche*

1. botul (botelo)

flau*

1. fann (malforta)

Fleck*

1. àite (loko)

Fleisch*

1. feòil (karno)

Fliege*

1. cuileag (musho)

Flinte*

1. gunna (pafilo)

Flügel*

1. sgiath (flugilo)

Fluß*

1. abhainn (rivero)

Forelle*

1. braec (truto)

Frage*

1. ceist (demando)

Frau*

1. bean (edzino)
2. boireannach (virino)

Friede*

1. sìth (paco)

Frühe*

1. madainn (mateno)

Frühjahr*

1. earrach (printempo)

Frühling*

1. earrach (printempo)

Fuchs*

1. sionnach (vulpo)

Fuhre*

1. eallach (shargho)

fünf*

1. cóig (kvin)

Fußboden*

1. làr, ùrlar (planko)

G

Garn*

1. lìon (reto)

Garten*

1. gàradh (ghardeno)

Gas*

1. gas (gaso)

Gaul*

1. each (chevalo)

Gedicht*

1. bàrdachd (poemo)

Gefahr*

1. cunnart (danghero)

gegenwärtig*

1. a nis (nun)

Gelaß*

1. àite (ejo)

geläufig*

1. soirbh (facila)

Geld*

1. airgead (mono)

gelinde*

1. fann (malforta)

Gemach*

1. seòmar (chambro)

Gemahlin*

1. bean (edzino)

genug*

1. gu leòr (sufiche)

genügend*

1. gu leòr (sufiche)

Gericht*

1. biadh (manghajho)

gering*

1. beag (malgranda)

Gesang*

1. òran (kanto)

Geschäft*

1. bùth (butiko)

gescheit*

1. glic (sagha)

Geschichte*

1. sgeulachd (rakonto)

Geschmack*

1. blas (gusto)

geschwind*

1. bras, luath (rapida)

Gesetz*

1. lagh (legho)

Gesicht*

1. aodann, gnùis (vizagho)

Gespräch*

1. còmhradh (konversacio)

gestern*

1. an dé (hierau)

Geweih*

1. cròic (kornaro)

Glas*

1. gloine (glaso)

Glasgow*

1. Glaschu (Glasgovo)

gleichfalls*

1. cuideachd (ankau)

Gold*

1. òr (oro)

groß*

1. mór (granda)

Großvater*

1. seanair (avo)

grün*

1. uaine (verda)

Grund*

1. tìr (tero)

gut*

1. math (bona)

gütig*

1. math (bona)

H

Hacke*

1. tuagh (hakilo)
2. sàil (kalkano)

Hafen*

1. cala (haveno)

Halde*

1. cnoc (monteto)

Hammel*

1. caoraich (shafo)

Hammer*

1. òrd (martelo)

Hand*

1. làmh (mano)

Handtuch*

1. searbhadair (mantuko)

Haus*

1. taigh (domo[1])

Heer*

1. arm (armeo)

heiß*

1. teth (varmega)

Henne*

1. cearc (kokino)

heute*

1. an diugh (hodiau)

Himmel*

1. adhar, iarmailt (chielo)

hinlänglich*

1. gu leòr (sufiche)

Hirsch*

1. fiadh (cervo)

hoch*

1. àrd (alta)

Hoffnung*

1. dòchas (espero)

Holz*

1. fiodh (ligno)

Honig*

1. mil (mielo)

Horst*

1. nead (nesto)

Hose*

1. briogais (pantalono)

hübsch*

1. bòidheach (beleta)

Hügel*

1. cnoc (monteto)

Hund*

1. cù (hundo)

hurtig*

1. bras, luath (rapida)

Hut*

1. ad (chapelo)

I

ich*

1. mi (mi[1])
2. mi (mi[2])
3. mi (mi[3])
4. mi (mi[4])

ihm*

1. e (li)
2. e, i (ghi)

ihn*

1. e (li)

ihr*

1. thu, sibh (vi[2])
2. thu, sibh (vi[6])
3. i (shi)

ihrer*

1. i (shi)

in*

1. anns (en)

Insel*

1. eilean (insulo)

insofern*

1. ma (se)

irgendetwas*

1. rudeigin (io)

irgendwas*

1. rudeigin (io)

irrig*

1. ceàrr (erara)

J

Jäger*

1. sealgair (chasisto)

Jahr*

1. bliadhna (jaro)

jetzt*

1. a nis (nun)

jugendlich*

1. òg (juna)

jung*

1. òg (juna)

Junge*

1. gille (knabo)

Jüngling*

1. òganach (junulo)

K

Kälte*

1. fuachd (malvarmo)

Kamm*

1. cìr (kombilo)

Käse*

1. càise (fromagho)

Kastell*

1. caisteal (kastelo)

Kasten*

1. ciste (kesto)

Katze*

1. cat (kato)

Kirche*

1. eaglais (preghejo)

Kiste*

1. ciste (kesto)

klein*

1. beag (malgranda)

klug*

1. glic (sagha)

Knabe*

1. gille (knabo)

Knie*

1. glùn (genuo)

Konversation*

1. còmhradh (konversacio)

Kopf*

1. ceann (kapo[1])

Kramladen*

1. bùth (butiko)

Kuh*

1. bó (bovino)

L

Lachs*

1. bradan (salmo)

Ladung*

1. eallach (shargho)

Lamm*

1. uan (shafido)

Land*

1. dùthaich (lando)
2. tìr (tero)

lang*

1. fada (longa)

Last*

1. eallach (shargho)

lebe wohl*

1. beannachd leat, beannachd leibh (adiau)

Lehraufgabe*

1. leasan (leciono)

leicht*

1. soirbh (facila)

Lektion*

1. leasan (leciono)

Lenz*

1. earrach (printempo)

Lied*

1. òran (kanto)

Löffel*

1. spàin (kulero)

Lunte*

1. earball (vosto)

M

Mädchen*

1. caileag (knabino)

Mann*

1. duine (viro)

Mantel*

1. còta (palto)

Mast*

1. crann (masto)

matt*

1. sgìth (laca)

Mauer*

1. balla (muro)

Maul*

1. beul (busho[3])

Meer*

1. fairge, muir (maro)

Messer*

1. sgian (tranchilo)

Milch*

1. bainne (lakto)

Minute*

1. mionaid (minuto)

mitten unter*

1. eadar (inter)

Mond*

1. gealach (luno)

Montag*

1. Di-luain (lundo)

müde*

1. sgìth (laca)

mühelos*

1. soirbh (facila)

Mund*

1. beul (busho[1])

Mündung*

1. beul (busho[2])

Musik*

1. ceòl (muziko)

Mutter*

1. màthair (patrino)

N

nach*

1. anns (en)

Nacht*

1. oidhche (nokto)

Nagel*

1. tarag (najlo)

Name*

1. ainm (nomo)

Nase*

1. sròn (nazo)

nass*

1. fliuch (malseka)

neben*

1. aig (apud)

Nest*

1. nead (nesto)

Netz*

1. lìon (reto)

neun*

1. naoi (nau)

nicht schwierig*

1. soirbh (facila)

nun*

1. a nis (nun)

O

Ohr*

1. cluas (orelo)

Öl*

1. ola (oleo)

Orange*

1. orainsear (orangho)

Ort*

1. àite (ejo)
2. àite (loko)
3. baile (urbo)
4. clachan (vilagho)

Ozean*

1. cuan (oceano)

P

Paletot*

1. còta (palto)

Papier*

1. paipear (papero)

Park*

1. pàirc (parko)

Pater*

1. athair (patro[2])

Penny*

1. sgillinn (penco)

Pfeife*

1. pìob (pipo)

Pferd*

1. each (chevalo)

Platz*

1. àite (ejo)
2. àite (loko)

Poem*

1. bàrdachd (poemo)

Pomeranze*

1. orainsear (orangho)

Preis*

1. prìs (prezo)

pro*

1. anns (en)

Q

--- noch keine Einträge ---


R

Rabe*

1. fitheach (korako)

rasch*

1. bras, luath (rapida)

Rat*

1. comhairle (konsilo)

Ratschlag*

1. comhairle (konsilo)

Regen*

1. uisge (pluvo)

reif*

1. abaich (matura)

Reise*

1. turus (vojagho)

rot*

1. dearg (rugha)
2. dearg (rugha[1])

Rute*

1. earball (vosto)

S

Saft*

1. sùgh (suko)

Salm*

1. bradan (salmo)

Salz*

1. salann (salo)

Same*

1. sìol (semo)

Sattel*

1. diallaid (selo)

Schachtel*

1. bocsa (skatolo)

Schaf*

1. caoraich (shafo)

scharf*

1. geur (akra[1])
2. geur (akra[2])

Schießgewehr*

1. gunna (pafilo)

Schiff*

1. long (shipo)

Schlaf*

1. cadal (dormo)

Schlange*

1. nathair (serpento)

Schleppe*

1. earball (vosto)

Schloß*

1. caisteal (kastelo)

Schlüssel*

1. iuchair (shlosilo)

Schmerz*

1. pian (doloro)

Schneider*

1. tàillear (tajloro)

schnell*

1. bras, luath (rapida)

Schotte*

1. Albannach (skoto)

Schuh*

1. bròg (shuo)

Schule*

1. sgoil (lernejo)

schwach*

1. fann (malforta)

Schwanz*

1. earball (vosto)

schwarz*

1. dubh (nigra)

Schweif*

1. earball (vosto)

Schwein*

1. muc (porko)

schwer*

1. doirbh (malfacila)

Schwester*

1. piuthar (fratino)

sechs*

1. sia (ses)

See*

1. loch (lago)
2. fairge, muir (maro)

Segel*

1. seòl (velo)

sehr*

1. glé (tre)

seiner*

1. e (li)

Senne*

1. innis (pashtejo)

sie*

1. i (shi)

sieben*

1. seachd (sep)

Sohn*

1. mac (filo)

Soldat*

1. saighdear (soldato)

Sommer*

1. samhradh (somero)

sondern*

1. ach (sed)

Speise*

1. biadh (manghajho)

Stadt*

1. baile (urbo)

Stätte*

1. àite (loko)

Steinmasse*

1. creag (roko)

Stelle*

1. àite (ejo)
2. àite (loko)

Sterz*

1. earball (vosto)

Stier*

1. tarbh (tauro)

Stift*

1. tarag (najlo)

Strand*

1. tràigh (plagho)

Straße*

1. sràid (strato)

Strecke*

1. rathad (vojo)

Stube*

1. seòmar (chambro)

Stuhl*

1. cathair (segho)

Stute*

1. làir (chevalino)

Suppe*

1. sùgh (supo)

T

Tag*

1. latha (tago)

Tasse*

1. cupa (taso)

Tee*

1. tì (teo)

Terrain*

1. àite (loko)
2. tìr (tero)

tief*

1. domhain (profunda)

Tisch*

1. bòrd (tablo)

Tour*

1. turus (vojagho)

Trift*

1. innis (pashtejo)

Truhe*

1. ciste (kesto)

Tür*

1. dorus (pordo)

U

Überrock*

1. còta (palto)

Überzieher*

1. còta (palto)

und*

1. agus, is (kaj)

unlauter*

1. salach (malpura)

uns*

1. sinn (ni)

unser*

1. sinn (ni)

unter*

1. eadar (inter)

Unterhaltung*

1. còmhradh (konversacio)

Unterrichtsstunde*

1. leasan (leciono)

Untertasse*

1. sàsar (subtaso)

V

Vater*

1. athair (patro[1])

vier*

1. ceithir (kvar)

Vogel*

1. eun (birdo)

Vokabel*

1. facal (vorto)

voll*

1. làn (plena)

W

Wahrheit*

1. fìrinn (vereco)
2. fìrinn (vero)

Wand*

1. balla (muro)

Wange*

1. gruaidh (vango)

warm*

1. blàth (varma)

Wasser*

1. uisge (akvo)

Wedel*

1. earball (vosto)

Weib*

1. boireannach (virino)

Weide*

1. innis (pashtejo)

Weidmann*

1. sealgair (chasisto)

Wein*

1. fìon (vino)

weise*

1. glic (sagha)

weiß*

1. bàn, geal (blanka[1])
2. bàn, geal (blanka[2])

Welt*

1. saoghal (mondo)

Weltmeer*

1. cuan (oceano)

wenn*

1. ma (se)

Wetter*

1. aimsir, sìde (vetero)

Wiese*

1. innis (herbejo)
2. innis (pashtejo)

Wind*

1. gaoth (vento)

wir*

1. sinn (ni)

Witterung*

1. aimsir, sìde (vetero)

Woche*

1. seachdain (semajno)

wofern*

1. ma (se)

Wolke*

1. neul (nubo)

Wort*

1. facal (vorto)

X

--- noch keine Einträge ---


Y

--- noch keine Einträge ---


Z

zehn*

1. deich (dek)

Zeit*

1. am (tempo)

ziemlich*

1. gu leòr (sufiche)

Zimmer*

1. seòmar (chambro)

zu*

1. anns (en)

Zucker*

1. siùcar (sukero)

zwei*

1. dà (du)

Zweig*

1. meanglan (brancho)

zwischen*

1. eadar (inter)

?

--- noch keine Einträge ---


Schottisch (Gälisch)
Schottisch (Gälisch)
Zurück
Schottisch (Gälisch)-Deutsch
Schottisch (Gälisch)-Deutsch

 

[Akilet] [Aksios] [Ilaros] [Etymos]
[Kontakt] [Forum] [Neues]

XHTML 1.1, optimiert für MS IE 6.0 bei 1024*768 und mittlerem Schriftgrad.
Letzte Änderung: 24. Februar 2003 - © Kunst des Denkens 2003